Banks: ธนาคารกรุงไทย

ฐานเงินเดือน
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ภายใน 90 วัน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
12-60 เดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ฐานเงินเดือน
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
12-60 เดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
12-36 งวด
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ฐานเงินเดือน
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
12-60 เดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ฐานเงินเดือน
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
12-60 เดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ภายใน 10 เดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ทำความรู้จักกับประเภทของธนาคารกรุงไทย

ในบทความนี้เราจะพาท่านมาดูกันว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารประเภทใด สำหรับประเภทของธนาคารกรุงไทยในอดีตนั้นมีการดำเนินการในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แต่ในปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ทำให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ แต่ทั้งนี้แล้วการจำแนกประเภทของธนาคารกรุงไทยจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์หรือนิยามของกฎหมายแต่ละฉบับทำให้บางท่านอาจจะนิยามว่าธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่และสาขาบริการทั่วประเทศยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจได้เช่นกัน เพราะบางแหล่งมีการให้นิยามว่าธนาคารกรุงไทยอาจเป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่ก็ได้แล้วแต่กรณีนั่นเอง แต่ทั้งนี้แล้วหากพูดถึงการเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เราจะเห็นได้เลยส่าธนาคารกรุงไทยสาขาบริการต่าง ๆ เป็นหนึ่งใน 5 สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันธนาคารกรุงไทยยังเป็นธนาคารที่มีสาขาบริการมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารกรุงไทย บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย การเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง

 

สมัครสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยดีไหมเช็คเลย!

อยากสมัครสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสมัครดีไหมในบทความนี้เรามีคำตอบ! สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารกรุงไทยนั้นนอกจากจะมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบแล้วในการขอสินเชื่อกรุงไทยยังมีข้อดีที่น่าสนใจเช่นกัน โดยการสมัครสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยจะมีข้อดีอะไรบ้างเราไปเช็คกันเลย!

  • การกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทยสามารถดำเนินการได้หลากหลายช่องทางเป็นอย่างมากเพราะสินเชื่อบางประเภทท่านสามารถสมัครผ่านแอพธนาคารกรุงไทยได้ง่าย ๆ ทำให้การสมัครกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบริการเพียงอย่างเดียว
  • สินเชื่อธนาคารกรุงไทยมักจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพงมากนัก ซึ่งหากเราทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยการกู้เงินกรุงไทยกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์จากธนาคารกรุงไทยจะถูกแนะนำในกลุ่มของสินเชื่อดอกเบี้ยถูก
  • การสมัครสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยสามารถทราบผลการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการขอสินเชื่อผ่านแอพธนาคารกรุงไทย

อัปเดตช่องทางติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในปี 2024

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อกรุงไทยในวันนี้เราจะพาท่านมาอัปเดตช่องทางติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในปี 2024 ไปพร้อม ๆ กัน โดยช่องทางในการติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนอกจากท่านจะสามารถติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาบริการได้แล้วท่านยังสามารถติดต่อผ่าน Krungthai Contact Center ได้อีกด้วย ซึ่งการติดต่อธนาคารกรุงไทยผ่านช่องทางนี้ท่านสามารถโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2111-1111 ได้เลย โดยช่องทางนี้จะเป็นการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าบุคคลของธนาคารกรุงไทย จำกัด และอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยจะเป็นการติดต่อผ่านอีเมล [email protected] ซึ่งการติดต่อกับธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ผ่านช่องทางนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขอเอกสารการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย

Scroll to Top