Banks: ธนาคารกรุงเทพ

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ภายใน 30 วัน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
12-60 เดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)

อัปเดตข้อมูลวิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงเทพ 2024

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารที่มีวิสัยทัศน์ในด้านการบริการที่ชัดเจนเป็นอย่างมาก โดยธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารบัวหลวงที่บางท่านเรียกกันนั้นมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งจะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ และมีฝึกฝนบุคคลากรให้มีคุณภาพรวมไปถึงมีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย ซึ่งวิสัยทัศน์ของ bualuang bank ในส่วนนี้นำไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพจำนวนมาก เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ การเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์ การสมัครบัตรเครดิต เป็นต้น นอกจากนี้แล้วธนาคารกรุงเทพยังเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 6 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่และสาขาบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ต้องบอกเลยว่าหากจะกล่าวถึงธนาคารพาณิชย์ในไทยที่มีบริการทางการเงินที่ครอบคลุมแล้วการบริการของธนาคารกรุงเทพย่อมถูกพูดถึงอย่างแน่นอน

 

เปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทไหนดี?

สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพออนไลน์และยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทไหนดีนั้นในส่วนนี้ท่านอาจจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากก่อนเป็นอันดับแรก เพราะบัญชีเงินฝากของ bualuang bank จะมีวัตุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยประเภทแรกจะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และกระแสรายวันซึ่งเป็น บัญชีที่ไม่กำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการฝากถอนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงเทพเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และประเภทต่อมาจะเป็นการเปิดบัญชีธนาคารบัวหลวงฝากประจำซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีเงินเก็บและไม่อยากถอนเงินออกมาใช้จ่าย ซึ่งการเปิดบัญชีทั้ง 2 ประเภทนี้ท่านสามารถติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยหรือในกรณีที่ท่านมีบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพแล้วแต่ต้องการเปิดบัญชีฝากประจำท่านสามารถใช้วิธีเปิดบัญชีออนไลน์กรุงเทพผ่านแอพแทนได้

สอบถามผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย ๆ

ในปัจจุบันการติดต่อกับธนาคารกรุงเทพนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปติดต่อสอบถามผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบริการเพียงอย่างเดียวเฉกเช่นในอดีต แต่ท่านสามารถทำการติดต่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์และติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้ง่าย ๆ ซึ่งการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพผ่านเบอร์โทรศัพท์นั้นให้ท่านโทรไปที่ 1333 ซึ่งเป็นบริการบัวหลวงโฟน โดยการติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงเทพข้างต้นนี้ท่านสามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าท่านจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ การเปิดบัญชีเงินฝาก การสอบถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพท่านก็สามารถสอบถามผ่านช่องทางนี้ได้ง่าย ๆ 

Scroll to Top