แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.



รับทำเว็บ สมุทรปราการ


Messages - TaTa TeTe

หน้า: [1] 2 3 ... 408
1
2 มีนาคม 62 บ้านดู่ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
4 มีนาคม บ.นาสิงห์บุรี ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
5 มีนาคม 62 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
9 มีนาคม 62 บ้านหนองแวง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
10 มีนาคม 62 บ้านนาคำไฮ ต.นาคำไฮ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
14 มีนาคม 62 บ้านดอน ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
16 มีนาคม 62 ศิลานาโพธิ์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
17 มีนาคม 62 บ้านหนองบัวน้อย ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
19 มีนาคม 62 วัดถ้ำศรีธน บ้านโนนศิลา ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
20 มีนาคม 62 บ้านธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
22 มีนาคม 62 บ้านนามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
24 วัดศรีวิไล บ.ยางหล่อ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
26 มีนาคม 62 บ.นิคมหนองตาล ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
28 มีนาคม 62 บ้านหนองกะพ้อ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว
29 มีนาคม 62 บ้านท่านางเลื่อน อ.ชนบา จ.ขอนแก่น
1 เมษายน 62 วัดพระพุทธไสยาราม บ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
3 เมษายน 62 บ้านท่าลาด ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
5 เมษายน 62 อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
8 เมษายน 62 บ้านหนองโน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
9 เมษายน 62 งานดอกคูณเสียงแคน บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 เมษายน 62 ศาลเจ้าพ่อภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
12 เมษายน 62 บ้านดู่ฝายใหญ่ ต.ดู่ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
13 เมษายน 62 บ้านนากอก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
14 เมษายน 62 บ้านโคกนาฝาย อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
15 เมษายน 62 บ้านคำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
16 เมษายน 62 บ้านหัวนา ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
17 เมษายน 62 อ.เปลือยน้อย จ.ขอนแก่น
18 เมษายน 62 วัดสังฆาว (วัดนอก) บ้านนาแอง ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
19 เมษายน 62 วัดถ้ำอินทร์แปลง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
11 พฤษภาคม 62 บ้านหนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
16 พฤษภาคม 62 หนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
17 พฤษภาคม 62 งานบุญบั้งไฟบ้านธาตุ หมู่
10 ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
18 พฤษภาคม 62 (กลางวัน) วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
19 พฤษภาคม 62 บ้านดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
20 พฤษภาคม 62 บ. ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
25 พฤษภาคม 62 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
26 พฤษภาคม 62 ปิดฤดูกาล ที่ สำนักงาน

2
คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2560-2561

บ้านพัก : 114 หมู่ 2 บ้านโปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ติดต่องานแสดง :  081-050-4025 ,  080-462-1727
ฤดูกาลปี 2560-2561 ลำเรื่อง เบี้ยเผาผี ผู้ดีลืมเผ่า 



3 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ สำนักงาน บ.โปร่งแจ้ง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (ซ้อมใหญ่)
4 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ สำนักงาน บ.โปร่งแจ้ง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (บวงสรวง)
5 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ หน้าที่ว่าการ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู--> (เปิดวง)
6 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ลานร่มบิน บ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
7 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ เดินทางเข้า กทม.
8 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์ ถ.นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
9 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ข้างห้างไทวัสดุมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
10 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ลานเอ๊กไซท์พัทยา เขตพัทยา จ.ชลบุรี
11 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ เครนอ้อย ช.สันติสุข ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
12 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแวง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ร.ร.นาพูนทรัพย์ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
14 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ หน้าเทศบาลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (ฝนตก ยกเลิก)
15 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ สนามบ้านดงสวรรค์ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ฝนตก เลื่อนไป 16)
16 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดงสวรรค์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
17 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ หน้าเทศบาลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (ยกเลิก)
18 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ข้างเทศบาลวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ยกเลิก)
21 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ หน้าป้าย มมส. อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
22 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
23 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ศรีกรีนพาส ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี (มินิคอนเสิร์ต)
24 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่
25 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
26 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่
27 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ 168 แพลตินั่มอุดรธานี จ.อุดรธานี
28 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู (ฝนตก เลื่อนไป 29)
29 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
30 กันยายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ตลาดนัด บ.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

3 ตุลาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา รึมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6 ตุลาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ สี่แยกไฟแดง คลองถมวันจันทร์ อ.ศรีบุญเรือง.จ.หนองบัวลำภู
8 ตุลาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดเทพนิมิตร ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
21 ตุลาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ หนึ่งรุ่งทิวา รับเชิญ ณ ร้านภูเก็ต

1 พฤศจิกายน 2560  หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
2 พฤศจิกายน 2560  หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานลอยกระทง ลานสนามบินเก่า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
3 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานลอยกระทงเทศบาล ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
4 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดเกาะแก้วยานนาวา บ.ม่วงน้อย ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
5 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแซง ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
6 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานทำบุญ บ.โปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรื่อง จ.หนองบัวลำภู
9 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี --> (ยกเลิก)
10 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วตลาดหนองแก ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
12 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วเขาสวนกวาง อ. เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ตลาดคลองถมนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
19 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ตลาดคลองถมโคกงาม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
20 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่
21 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
22 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
23 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
24 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่
25 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยไคร้ ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
26 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดในเรืองศรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
27 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ --> (ยกเลิก)
28 พฤศจิกายน 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
17 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
20 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานกุ้มข้าวใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดป่านาคำ บ.โคกกลาง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
30 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กันกง ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2560 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

1 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดโคกหิน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
2 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เห็นอ้ม ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีษะเกษ
5 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
7 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ล่องตาที ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
10 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
12 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
20 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
22 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
26 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานพระนเรศวร อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
27 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.กระทุ่งแบน จ.สมุทรสาคร
28 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ข้างห้างไทวัสดุมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
30 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
31 มกราคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาเขิน ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

1 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นายาง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
2 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
3 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หอคำ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
4 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.กอก ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
8 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.บะเสียว ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
9 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โพธิ์ ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
10 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองหว้า ต.หนองสาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
11 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานร่วมใจไทยกะเลิง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
13 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.สามเหลี่ยม ต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
16 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม
17 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนบาก ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
18 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองโก ต.ขามก้อม อ.เปลือยน้อย จ.ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาชุมช้าง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
21 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดศรีพันดอน ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย
23 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ลานเอ็กซ์ไซต์ พัทยาสาย3 เขตพัทยา จ.ชลบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ กลางซอย วัดด่านสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
25 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ เคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม.
26 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานประจำปีวัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
28 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

1 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
2 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
3 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ทางหลวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
4 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปากน้ำ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
6 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
7 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.คำด้วง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
9 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
11 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หินโงม ต.บ้านหินโงมอ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
12 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดงเว้น ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย
16 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ เดินทางเข้า กทม.
17 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กทม.
18 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานประจำปี วัดเชิงหวาย เขตบางซื่อ กทม. (ยกเลิก)
24 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดโนนสมบูรณ์ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
25 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
29 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
30 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.แท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
31 มีนาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดหนองว่านเหลือง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

1 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานหมอลำคาร์นิวัล ปี2 บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
3 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดศิริมงคลวนาราม ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
10 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานดอกคูณเสียงแคน ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
12 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หินเกิ้ง ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
13 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านโนนเจริญ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
14 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
15 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
16 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
18 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดถ้ำอินทร์แปลง ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
19 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
21 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.น้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
22 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองปลาเฒ่า ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
23 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.วังโพน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
24 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองปลาเฒ่า ต.หนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
28 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.วัดโนนขวาง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
29 เมษายน 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

1 พฤษภาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
5 พฤษภาคม 2561 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดสว่าง บ.โคกสาร ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ปิดวง)

รวมคิวงาน --> 113 งานครับ

3
คิวงานคณะ น้องใหม่เมืองชุมแพ ท็อปไลน์ ฤดูกาลปี 2560-2561
252 หมู่ 3 บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
โทร 086-155-5552, 085-399-9958, 091-895,5558, 085-723-9898


7 พฤศจิกายน 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ สนามเทศบาล ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (เปิดวง)
11 พฤศจิกายน 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ สนามหลังสถานีรถไฟ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (รับเชิญ)
12 พฤศจิกายน 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ งานงิ้วจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
30 พฤศจิกายน 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ ตลาดสุชาดา เยื้องปั้มปตท. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

1 ธันวาคม 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ ตรงข้ามศูนย์มาสด้า มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
2 ธันวาคม 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ สนามข้างผับดิฟเฟอร์ นิคม304 จ.ปราจีนบุรี
3 ธันวาคม 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ งานทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
9 ธันวาคม 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ งานไหมขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2560 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ท่านางแมว ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

3 มกราคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ร่องตาที ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
4 มกราคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ งานกาชาดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
29 มกราคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
31 มกราคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.หนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

10 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดสระสะแก ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
11 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดศรีจันทร์โพธาราม ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
16 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดกระทุ่มเสือปลา อ่อนนุช67 กทม (รับเชิญ)
17 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดบ่อ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (รับเชิญ)
20 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดอัมพาพนาราม ต.อัมพาพนาราม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
22 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ไพรบึง ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
24 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ดงเค็ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ..อุดรธานี
28 กุมภาพันธ์ 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดรัตนไตรคม บ.ขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

2 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ ฉลองกรุง27 ติดโลงเหล้าลำน้ำ เขตลาดกระบัง กทม.
3 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ พระประแดงอาเขต สามแยกพระประแดง จ.สมุทรปราการ
14 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.โคก ต.โคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
17 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.โคกเพชร ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
22 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดไตรมิตรวราราม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (รับเชิญ)
30 มีนาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ วัดสีสะปาวัน บ.เตาเหล็ก ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

11 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ งานดอกคูณเสียงแคน บึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ --> ว่าง
13 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.หนองเหล็ก ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
14 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
15 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.กุดน้ำกิน ต.นาเเต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
16 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ งานเจ้าพ่อพญาแล บ.หนองปลาเฒ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
21 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.นากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
30 เมษายน 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.พุ่มแพ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม

22 กรกฏาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ท่าขี้เหล็ก ต.หินลาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

30 ตุลาคม 2561 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.โนนอุดม ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
1 มกราคม 2562 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.จาน ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สรินทร์
13 เมษายน 2562 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านท่าศาลา ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
14 เมษายน 2562 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ดอนสวรรค์ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
15 เมษายน 2562 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ.ทุ่งมน ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา


4
อยากทราบคิวงานคับผม

5
รูปขึ้นหน้าที่ 10 แล้วเด้อครับ

รวมภาพการแสดงคณะ ศิลปินภูไท ฤดูกาลปี 2560-2561

30 ก.ย.60 แสดงที่ ตลาดคิงคอง แยกกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ




















6
คิวงานคณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ ฤดูกาลปี 2559-2560
บ้านพัก : สำนักงาน บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ติดต่องานแสดง :  080-009-6098
ฤดูกาลปี 2559-2560 ลำเรื่อง บุญเหนือบาป 


4 ตุลาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนพยอม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
11 ตุลาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามทุ่งบางบอน อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
12 ตุลาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

10 ธันวาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแก ต.หนองแก อ.ศรีบุเรือง จ.หนองบัวลำภู
30 ธันวาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.บะฮี-กกเค็ง ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
31 ธันวาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดโนนฝาวพุทธาราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2 มกราคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ตรวจ ต.บ้านตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
4 มกราคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
11 มกราคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.กรวดบิวตี้ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

3 กุมภาพันธ์ 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองสิม ต.หนองสิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
7 กุมภาพันธ์ 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 กุมภาพันธ์ 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.คูหาพัฒนา ต.นาสี อ.สวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
19 กุมภาพันธ์ 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ศรีอุดม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

3 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.ยโสธร
4 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.กาฬสินธุ์
9 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.น้อยพัฒนา ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
10 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดหงษ์ทอง บ.กอก ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
15 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ร้านบุรีรัมย์บิวตี้ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
25 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เกาะกลางบ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.บึงกาฬ
27 มีนาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ชมภูทอง ต.คำนาดี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ

1 เมษายน 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ท่ามะกรูด ต.แม่เปิ่น อ.แม่เปิ่น จ.นครสวรรค์
12 เมษายน 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ราษฏร์เกษมศรี ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
13 เมษายน 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.เสมาใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
14 เมษายน 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.โนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
15 เมษายน 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.คำเหมือดแก้ว ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
16 เมษายน 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองคลองใหญ่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 


2 กรกฎาคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.โคกพยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ..
Update 20 ก.พ.2560  --> รวม 29 งานแล้วครับ

15
คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2560-2561

บ้านพัก : บ้านกุดหมากเห็บ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ติดต่องานแสดง : 084-960-4841 พ่อวิทูรย์ 081-601-1109 พ่อยงพงศ์


30 กันยายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ร.ร.โนนสะอาดวิทยาคาร อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น (เปิดวง)

1 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
2 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ หน้าวัดพระแท่น บ.แดง ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
3 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ สนามร่มบิน บ.เลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
4 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ สนามทุ่งบางบอน ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร (ยกเลิก)
5 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองกุง ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ยกเลิก)
6 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดจอมศรี บ.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (ยกเลิก)
7 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (ยกเลิก)
8 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองบัวหิ่ง ต. ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (ยกเลิก)
9 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
10 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
11 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ปอแดง ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (ยกเลิก)
12 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
13 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
14 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
15 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
16 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
17 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
18 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
19 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
20 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ยกเลิก)
21 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
22 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดงทรายทอง ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี (ยกเลิก)
23 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
24 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
25 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
26 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
27 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
28 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
29 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ สนามหน้าโกลบอลเฮาส์2 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
30 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ขนวน ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
31 ตุลาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โนนไหม ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

1 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดงทรายทอง ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เหล่าค้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
3 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เหล่าล้อ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
4 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น.
5 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ อบต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
6 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
7 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดจอมศรี บ.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
8 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้วท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้วตลาดหนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดจอมศรี บ.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
11 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้วจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
12 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานเสี่ยหำแดง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
13 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
14 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
15 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
16 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ (ฝั่งศาลากลาง)
17 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานพระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด จ.สมุทรปราการ ฝั่งองค์พระ (ยกเลิก)
18 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ กิ่งแก้ว ซอย2 ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
19 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บางปู กม.30 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
20 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ตลาดเจวัน กม.11 ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
21 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ พระประแดงอาเขต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
22 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ พระประแดงอาเขต อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
23 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ กลางซอยบางกระดี่ ถ.พระราม 2 กทม.
24 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ข้างห้างโฮมโปร ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
25 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ข้างวัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
26 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดจันทร์ทึก บ.ท่าเลื่อน ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
27 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
28 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
29 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
30 พฤศจิกายน 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่

1 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้วเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
2 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ กาชาดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
3 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
4 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานวันชาติ อ.คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร
5 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
6 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
7 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
8 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
9 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เทือม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
10 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เรณู ต.เรณู อ.เรณู จ.นครพนม
11 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดสะพานศรี บ.พาน ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
12 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
13 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
14 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
15 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ตลาดคลองถมนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
16 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
17 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัด บ.ขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
18 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
19 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้ว อ.กระนวน จ. ขอนแก่น
20 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
21 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้วตลาด กม.0 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
22 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้วตลาด กม.0 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
23 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกลองยาววาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
24 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานเจ้าพ่อหมื่นศรี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
25 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  บ.โพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
26 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
27 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานงิ้ว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
28 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.อัมพวัน ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
29 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.กันกง ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดงสิงห์ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
31 ธันวาคม 2560 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โสกรัง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดลำดวน บ.พันดอน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
2 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
3 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.สงเปือย ต.บ้านธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
4 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดโนนน้ำย้อย ต.แซแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
5 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เซือม ต.โพงแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
6 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โพนเงิน ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
7 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
8 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
9 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
10 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
11 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
12 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
13 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
14 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
15 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
16 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกาชาดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
17 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
18 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกาชาด อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์
19 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกาชาด จ.มหาสารคาม
20 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
21 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกุ้มข้าวใหญ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
22 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
23 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
24 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อนเรศวรวิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
26 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
27 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เสมาใหญ่ ต. เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
28 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดมีชัยท่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
29 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
30 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
31 มกราคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.กุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
2 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.นาหัวบ่อ ต.นาหัว อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
3 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
4 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ทรายทอง ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
5 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ตลาดพารวย ตรงข้ามกุ้งเผากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
6 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดอนม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี
7 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.นาโพธิ์ไทรทอง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
8 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
9 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดภูมิบาลวัฒนา ต.วิศิษท์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
10 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักศิลปาคม จ.อุดรธานี
11 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
12 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ต้อน ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ปากค่ายช่องแมว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
14 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.สร้างแป้น ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โนนงิ้ว ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดเหนือเกล้า อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
17 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
18 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.น้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
19 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดป่านาเจริญ บ.นาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อำนาจเจริญ
20 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
21 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
22 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โสก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
23 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
24 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนวก ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
27 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.พระเจ้า ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
28 กุมภาพันธ์ 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดจอมศรี บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

1 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ บ.น้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
2 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดสุธิการาม บ.ศิลานาโพธิ์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
3 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เพี้ยฟาน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
4 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.สระไข่น้ำ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
5 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกาชาดยโสธร จ.ยโสธร
6 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองฮี ต.หนองฮี อ.ปาปาก จ.นครพนม
7 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกาชาดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
8 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.บัวโคก ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงโหลง จ.บึงกาฬ
9 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ. เมือง จ.อุดรธานี
10 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.บงเหนือ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
11 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
12 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.คำสะอาด ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
13 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.จำปา ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
14 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
15 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ใหม่ไทรทอง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
16 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หัวดง ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
17 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
19 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดอนทอย ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
20 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
21 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองอ้อ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
22 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
23 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองไฮ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
24 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ถ้ำช้างผาอินแปลง ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
25 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
26 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ งานกาชาดบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
27 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองผือ ต.หนองผือ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี
28 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
29 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดบ้านแท่น ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
30 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ตาล ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
31 มีนาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.กกกอก ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

1 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ก่อบึง ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
2 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
3 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
4 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
5 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
6 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
7 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.คุยนาขาว ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
8 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ท่านางแนว ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
9 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดป่ารัตนพรชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
10 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.กุดยม ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
11 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
12 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ร.ร.สว่างยางท่าแจ้ง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
13 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย
14 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เมืองเก่า ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
15 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ยางเครือ ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
16 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.สระ ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
17 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.บ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
18 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
19 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ พัทยาสาย 3 เขตพัทยา จ.ชลบุรี
20 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ กรุงเทพ
21 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ กรุงเทพ
22 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ กรุงเทพ
23 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
24 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
25 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
26 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.มะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
27 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
28 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
29 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
30 เมษายน 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.น้ำใส ต.น้ำใส อ.จตุพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

1 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
2 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.ดอนมัน ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
3 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดเฝือแฝง บ.หนองปอแดง ต.กว่างโจว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
4 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
5 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
6 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองงอม ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
7 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.โพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
8 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
9 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
10 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ เทศบาลตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
11 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
12 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองโก ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
13 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.คูฟ้า ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
14 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
15 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
16 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
17 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
18 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
19 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เมืองหงส์ ต.เมืองหงส์ อ.จตุพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
20 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
21 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
22 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
23 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บุญบั้งไฟ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
24 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
25 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
26 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.หนองบัวหิ่ง ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
27 พฤษภาคม 2561 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดโพธิ์ศรี บ.ดู่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (ปิดวง)

รวม --> 156 งานแล้วครับ

17 กุมภาพันธ์ 2562 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ.เพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี


หน้า: [1] 2 3 ... 408