แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.รับทำเว็บ สมุทรปราการ


Messages - weerayut7610

หน้า: [1] 2
2
มา2ปีติดต่อกันแล้วคัยสิมาเบิ่งนำแน่มาเด้อ....

4
ปีนี้เจอกันอีก 29 ธันวาคม 2555 ที่เดิมม่องเก่าเด้อ.....

5
คิวงานคณะ
"ศิลปินภูไท" วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์
ฤดูกาลปี 2555-2556
โทรศัพท์ :  08-7229-9396  , 08-7373-9997
ฤดูกาลปี : 2555-2556 ลำเรื่อง    “ลิขิตสวรรค์”

เดือน  ตุลาคม 2555
26 ตุลาคม 2555 แสดงเปิดวงที่ (บ้านสวน ทีมงาน “ศิลปินภูไท" อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์)
28 ตุลาคม 2555  แสดงที่ บริเวณบึงแก่นนคร(งานออกพรรษา) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 ตุลาคม 2555  แสดงที่  งานออกพรรษาไหลเรือไฟ  จ.นครพนม

เดือน  พฤศจิกายน 2555
3 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านผักกาดหญ้า (งานมหากฐิน) ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
9 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านจอมบึง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
10 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านปอ  ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
14 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ งานงิ้วกุมภวาปี(ร.ร.อนุบ้านบ้านน้ำฆ้อง) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
15 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านนาสีนวล ต.โคลกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
17 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ งานงิ้วศาลเจ้าพ่อเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านนามะเฟือง ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
23 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
24 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านหนองผือ ต.พระธาตุพังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
25 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย ตงวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
26 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
28 พฤศจิกายน 2555 แสดงที่ บ้านดอนขวัญ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

เดือน  ธันวาคม 2555
5 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานงิ้วเมืองพล ต.พล อ.พล จ.ขอนแก่น
8 ธันวาคม 2555 แสดงที่ วัดทุ่งกุลาเฉลิมราช บ้านโนนตูม ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
9 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานเจ้าปู่ถลา ต.เรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม
10 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานงิ้วกระนวน ต.หหนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
16 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานงิ้วบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
20 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานงิ้วอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย(เสี่ยวิจิตร) จ.มหาสารคาม
21 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานงิ้วน้ำพอง (ตลาดหนองกุง) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
22 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานกลองยาว อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
27 ธันวาคม 2555 แสดงที่ งานปีใหม่ภูไท ศูนย์วัฒนธรรมภูไท อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
28 ธันวาคม 2555 แสดงที่ บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
30 ธันวาคม 2555 แสดงที่ บ้านท่าโพธิ์(วัดป่า) ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
31 ธันวาคม 2555 แสดงที่ บ้านสมสะอาด ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์


เดือน  มกราคม 2556
1 มกราคม 2556 แสดงที่ บ้านนายม ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
2 มกราคม 2556 แสดงที่ บ้านชาด(วัดประชาสังคม) ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
3 มกราคม 2556 แสดงที่ บ้านหนองผือ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
5 มกราคม 2556 แสดงที่ บ้านสมสะอาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
22 มกราคม 2556 แสดงที่ งานกุ้มข้าวใหญ่บ้านไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เดือน  กุมภาพันธ์ 2556
2 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านมืด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
3 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
6 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านดอนเกลียด ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
15 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่บ้านถ่อนนาลับ ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
16 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
17 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ วัดเหนือ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
18 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ งานฉลองศาลา บ้านหนองข่า ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
19 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านหัวนาคำ ตงหัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
20 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านโนนต้อง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
22 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
23 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ วัดพระบาทนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงหื อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
24 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
25 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านสินเจริญ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
27 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
28 กุมภาพันธ์ 2556 แสดงที่ บ้านค้อ  ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เดือน  มีนาคม  2556
1 มีนาคม 2556 แสดงที่ งานพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
3 มีนาคม 2556 แสดงที่ งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
6 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ .งเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
ึ7 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านหนองบัวน้อย อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
8 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านดอนมันน้ำ ต.นาหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
9 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
10 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านโพธิ์สง่า ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
11 มีนาคม 2556 แสดงที่ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโนนสะอาด ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
12 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
13 มีนาคม 2556 แสดงที่ วัดบูรพา บ้านหนอแวงโคก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
14 มีนาคม 2556 แสดงที่ วัดท่าศิลาอาสน์ บ้านท่าศิลา ต.ท่าศิลาอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร
15 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านนาฝาย ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
16 มีนาคม 2556 แสดงที่ วัดศรีนคราวาส บ้านดงเมือง  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
23 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
28 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านปลาปาก ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม (ย้ายจากวันที่ 7เมษายน)
31 มีนาคม 2556 แสดงที่ บ้านนาเลาะต.หนองโก  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

เดือน  เมษายน 2556
8 เมษายน 2556 แสดงที่ งานดอกคูณเสียงแคน เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
9 เมษายน 2556 แสดงที่ อำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี
10 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านดงชมภู ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
11 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านกุดบอด อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
12 เมษายน 2556 แสดงที่ วัดเจริญผล อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านเพชร ต.เพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านเซือม ต.บ้านเซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
16 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
17 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านหนองแหวน ต.ฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
24 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านเดียม ต.เซียงแหว  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
25 เมษายน 2556 แสดงที่ บ้านพาน(วัดสะพานศรี) ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
10 พฤษภาคม 2556 แสดงที่ บ้านบอนเขียว ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

คิวงาน เพิ่มเติม (โปรดติดตามตอนต่อไป)
แนะนำเพิ่มเติมหรือติดต่องานแสดงได้ที่ บอร์ดคณะ .วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์.
หรืออาร์มก็ได้ครับ

ลงคิวงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2555 ให้แน่คับ

6
สนใจติดต่อ คุณหนึ่ง 0875737456
ปีนี้เจอกันอีกเด้อ....ที่เดิมวัดชัยชนะวิหาร บ้านละหาน  วันที่ 30 ธันวาคม 2555

7
คิวงานคณะ สมจิตร บ่อทอง
ฤดูกาลปี 2555-2556

โทรศัพท์ : 083-338-8087 , 087-880-3317
บ้านพัก :  83 หมู่ 3 สี่แยกไฟแดง บ้านเกิ้ง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


ลำเรื่อง... อ้อมอกแม่
ผู้ประพันธ์ : อ.สมจิตร บ่อทอง


เดือน กรกฎาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555 แสดงงานรับเชิญงาน---ฉลองผ้าป่าการกุศลที่ บ้านสามัคคี ต.สามัคคีอ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

เดือน กันยายน
20,22,27,29 กันยายน 2555  สมจิตร บ่อทอง แสดงงานงานคึอนเสิร์ตคาราบาวแดง
25 กันยายน 2555  เวลา 12.00-15.00 น. สมจิตร บ่อทอง นักร้องรับเชิญแสดงงานเกษียรอายุราชการ ข้าราชการครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 ที่หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

เดือนตุลาคม 2555
31 ตุลาคม 2555  เปิดวง วัดจันทร์ประสิทธิ์ หน้าบขส. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เดือน พฤศจิกายน 2555
3 พฤศจิกายน 2555      แสดงที่ งานบุญมหากฐิน บ้านเดื่อ ต.แวง อ.โพนทอง จ.101
10 พฤศจิกายน 2555    แสดงที่ บ้านวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน  2555   แสดงที่  บ้านพิงพวย  ต.บัวโคก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์
22 พฤศจิกายน 2555    เเสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนเเก่น
25 พฤศจิกายน 2555    แสดงที่ บ้านหนองไผ่ ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เดือน ธันวาคม 2555
3  ธันวาคม 2555  เเสดงหน้าที่ว่าการ อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู
21 ธันวาคม 2555  เเสดงที่ งานงิ้ว อ.เเวงน้อย จ.ขอนเเก่น
29 ธันวาคม 2555  แสดงที่ วัดทัพช้าง (วัดเมืองใหม่) ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
31 ธันวาคม  2555 แสดงที่  อ.จตุรัส  จ.ชัยภูมิ


เดือน มกราคม 2556

1 มกราคม 2556       แสดงที่ บ้านกอมเกาะ ต.หนองกอมเกา อ.เมือง จ.หนองคาย
26 มกราคม 2556      แสดงที่ พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
27 มกราคม 2556      แสดงที่ บ้านบอนเขียว  ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

เดือน กุมภาพันธ์ 2556
9 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.00-09.30 น.รำบวงสรวงในงานพิธีบวงสรวงปิดทอง หลวงพ่อนาค  วัดโพธ์ิชัยศรี(วัดหลวงพ่อนาค) บ้านแวง  ต.บ้านผือ  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
11 กุมภาพันธ์ 2556  แสดงที่บ้านโคกสว่าง ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
15 กุมภาพันธ์ 2556  แสดงที่ วัดท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
16 กุมภาพันธ์ 2556  แสดงที่ บ้านโนนขมิ้น ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร
17 กุมภาพันธ์ 2556  เเสดงที่ อ.โพนนาเเก้ว  จ.สกลนคร
23 กุมภาพันธ์ 2556  แสดงที่ บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
24 กุมภาพันธ์ 2556  แสดงที่ บ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
27 กุมภาพันธ์  2556 แสดงที่ บ้านท่าม่วง   อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เดือน มีนาคม 2556
3   มีนาคม 2556  เเสดงที่  บ้านทุ่งสนั่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำเเพงเพชร
16 มีนาคม 2556   แสดงที่ บ้านสระไข่น้ำ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
21 มีนาคม 2556   แสดงที่ บ้านหนองนาผำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
23 มีนาคม 2556   แสดงที่ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
24 มีนาคม 2556   แสดงที่ วัดพระศรีเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

เดือน เมษายน 2556
11 เมษายน 2556  แสดงที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนเเก่น
12 เมษายน 2556  แสดงที่  อ.เขาสวนกวาง  จ.อุดรธานี
13 เมษายน 2556  แสดงที่ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
14 เมษายน 2556  แสดงที่ บ้านหนองนกเขียน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
15 เมษายน 2556       แสดงที่ บ้านโคกกรุง ต.โคกกรุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
แก้ไขชื่อบ้านที่จะแสดงวันที่ 31 ธันวาคม  2555 แสดงที่ วัดชัยชนะวิหาร บ.ละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ คับ
เจอกันคับสิ้นปี.....

8
ระเบียบวาทะศิลป์ / งานบ้านหนองใหญ่ จัตุรัส
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2012, 12:19:56 AM »
ไปเบิ่งจนกลับมา ระบบเสียงบ่ปลื่มเลยดังอมๆยังงัยกะไม่รู้ทำไมบ่ปล่อยเสียงๆไปเลยคนกะหลายคัก แต่ระบบไฟสวยมากๆชอบ

9
ขอนำแหน่จั๊กคนเด้อคับ
อยากฟังคือกัน
ส่งให้แน่เด้อ......ขอบคุณหลายๆๆๆๆๆคับ

10
ม่วนๆๆฟังอยู่ตอนนี้
ขอแน่คับอยากฟังแบบเต็มๆส่งให้แน่เด้อคับ........
weerayut7610@hotmail.com
ขอบคุณคับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

14
:m204: :m204:ขอบคุณครับ มีรูปอีกเปล่าครับ วันที่ 30ไม่ได้ไปดู แต่ไปดูวันที่ 1 มกรา ที่บ้านเขว้า บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากครับ ปีนี้ต้องยกนิ้วให้เลยครับ อลังการงานสร้างจริง ๆ ขอบอกครับ
  - เครื่องเสียง สุดยอดครับ ไม่มีคำบรรยาย ดังดีมาก กระหึ่มครับ ดีกว่าหลาย ๆ คณะครับ
  - ชุดแดนซ์ สวยทุกชุดครับ คุ้มค่าครับ อลังการทุกชุด น่าดูมากครับ
  - แดนซ์เยอะมากครับ ทั้งชายและหญิง ท่าเต้นบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับ
  -นักร้องผ่านครับ
  -ตลก ประทับใจมากครับ หัวเราะจนน้ำตาเล็ดครับ สุดยอดมากมาย ขอบอก
  -ลำเรื่อง ประทับใจครับ ไม่เยิ่นเย้อ กระชับดีมาก โดยเฉพาะช่วงเต้ยครับ สุดยอดครับ ถูกใจขาเต้ยทั้งหลายครับ
 เสียดายอย่างครับ วันนั้นไม่ได้ดูตลอดเรื่อง  แต่ที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งครับ คือคนดู เรียบร้อยมากครับ ขอชื่นชมครับ ไม่เคยเห็นที่ไหนเรียบร้อยแบบนี้เลย :m107: :m126: :m015:
รูปหมดแล้วคับ ม่วนหลายสุดยอดคักๆ

16
รถเวทีมาแล้ว

ตอนเย็น

เครื่อนปันไฟเริ่มเดินเครื่อง

กล้องมือถือเด้อคับบ่ชัดปานใด๋


 :m141:เหตุการณ์บ่คาดคิดคับช่วงลำ ไฟดับหมดเวีทีเลย


เครื่องปันไฟน้ำมันเครื่องมันไหลออก เลยหยุดเครื่องเติมน้ำมันเครื่อง 10 นาที
นอนรอเลย :m108:

และแล้วไฟกะมา :m015:

เต้ยๆๆ :m022: :m096:21
อยากฟังคักขอนำแน่คับมักหลายวงนี้
weerayut7610@hotmail.com
ขอบคุณครับ............. :m121: :m121:

22
โอ้..เป็นตาม่วนคักเนาะ

เห็นบรรยากาศแล้วอิจฉา เด้ครับ

[/quote
ม่วนอิหลีคับ..บ่ต้องอิจฉาคับเดี๋ยวสิหามาฝากอีกคับ

23
มีแบบเต็มวงบ้างมั้ยคะ ส่วนมากมีแต่ไปร่วมกับวงอื่น มันไม่มันส์
แล้วก็ รบกวนใครมีข้อมูลตลอดเดือน ธันวาคมขอหน่อยได้มั้ยอะ
คิดถึง บัวผัน มั๊กมาก....อยากแดนส์ ( แปลว่า เวิ้งหน้าฮ้าน)  ขอร้องละ...นะนะนะ
วันที่บัวผันมากะเต็มวงนะคับ..เวทีใครเวทีมันคนละเวทีเลย
เวทีที่ 1 ก็บัวผันตลอดคืนนิคับเต็มวงด้วยไม่มีรับเชิญ
ส่วนเวทีที่ 2 ก็ซุปเปอร์วาเลนไทน์เขา
สนุกดีคับม่วนๆเดินไปเดินมา
เดี๋ยวมีงานหน้าจะบอกนะคับ รอสักนิดเพราะเพิ่ลมาบ่อยอยู่ไม่ต้องกลัว
แล้ววันที่บัวผันมาไปไหนไม่มาดูละคับ...

24
บัวผันปะทะซุปเปอร์วาเลนไทน์ 19 11 54 ตลาดลาว

25
ต่อๆคันหู

26
มาดูบัวผัน ศรีจันทร์บ้าง

27
ปาดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สิโท้
ม่วนขนาดเต้นตรงนี้แล้วกะเดินไปเดินมาม่วนทั้ง2เวทีเยทีเดียว

28
ไปดูคลิปกัน
 

29
เริ่มเวที ที่1

เวที ที่2

รวมๆกันไปเลย


มันมากๆตามๆไกันไป30
คับๆเดี๋ยวสิไปๆๆเบิ่ง

31
มีกี่เวทีคับ
คือเห็นขึ้นป้ายบ่คือกัน....บ้างป้ายแถวๆหนองตำลึง กะบอกว่าเล่นที่บ้านเก่า พานทอง
ตกลงว่าแสดง 2 ที่มื้อเดียวกันหรือว่ายังงัยกันแท้...

32
30 ธันวา เจอกันคับสิเป็นจังใด๋กะรอเบิ่ง
ใช่จริงป่าวที่เต้ยจนบ่มีทางสิไป...อิอิ :m090: :m090:

33
ปานนั้นเลยบ่ 2 เวทีเลยบ่...แม่นจริงๆบ่คือสิม่วนแท้...

34
ไปๆๆคับ  :m153: :m153:
ว่าแต่ค่าบัตรท้อใด๋น้อคับพอสิรู้บ่..... :m141:

35

อยากทราบว่าเพิ่นร้องเพลงเข้ากับดนตรีบ่
มื้อที่ 5 ที่เบิ่งมาเพิ่ลร้องไปก่อนทำนองอีกนะตลกนะ..หรือว่าอายแทนดี..
 :m097: :m097: :m097:


กรุณาคอมเม้นต์ หรือเสนอแนะ ติชม ด้วยคำที่สร้างสรรค์นะคับ

ไม่ใช่ตอกย้ำให้รู้สึกไม่ดี อย่าเขียนออกมาด้วยความรู้สึกไม่ให้เกียรตินักแสดงครับ

สังคมหมู่มาก ต้องการสุภาพชนนะคับ

ไม่ใช่ตอกย้ำแค่..อยากทราบว่าเพิ่นร้องเพลงเข้ากับดนตรีบ่......แค่นั้นเองไม่ใช่ตอกย้ำให้รู้สึกไม่ดีแต่อย่างรัย..!!! :m141: :m141: :m141: :m141: :m141:

36

อยากทราบว่าเพิ่นร้องเพลงเข้ากับดนตรีบ่
มื้อที่ 5 ที่เบิ่งมาเพิ่ลร้องไปก่อนทำนองอีกนะตลกนะ..หรือว่าอายแทนดี..
 :m097: :m097: :m097:

39
ผู้ใด๋ไปก่อน ปูสาดไว้ถ่าแหน่เด้อ
คนทางหนองบัวบาน สิไปนั่งนำ
ไปนำเด้อ555
ผมครับ คนชัยภูมิคือกันครับ
รับรองที่สุดครับ ม่วนๆๆ
และจะไปประถมอีกครับ
เจอกันคับ........................

40
คับๆๆ
เอาเป็นmp3 มาก่อนกะได้คับ.............
อดใจรอจักหน่อยเด้อครับ ช่วงนี้กำลังตัดต่อ วีซีดีทำการแสดงสดอยู่ครับ....

41
ไปเบิ่งนำกันเด้อคับ

ป้ายบังกันนิดๆ

42
คำผุนร่วมมิตร / ฝากถึงทีมงาน คำผุนร่วมมิตร
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 12:23:22 PM »
อยากได้บันทึกการแสดงสดเต็มรูปแบบ ลำเรื่องต่อกลอน คำผุนร่วมมิตร
ของปี54-55 นะคับมีบ่..พอดีเจ้าภาพวันที่ 10 มกรา 55  อยากฟังคับ...

ขอนำด้อแน่คับ...


43
สุดยอดเลยคับ...สวยงามมากๆ..วันที่ 10 มกราคม 2555 เจอกันคับ...


44
ปาดเวทีคืองามแท้วันที่ 10 มกราคม 2555 เจอกันคับ....

45
ช่วยกันนะคับ..เพื่อชุดต่อไป...

46
แค่คำขอบคุณนะคับ..................... :m152:
ผลงานการสร้างสรรค์ปี 2554 ที่พี่น้องแฟนเพลงทั้งประเทศรอคอยมาแล้วครับขอ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานมาตลอดและขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่านที่เป็นกำลังทรัพย์
ให้กับเราทีมงาน"ดอกคูณมิวสิค" ได้ยืนหยัดอยู่บนเวทีแห่งนี้ สิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนท่านได้
คือผลงานที่มี....ฝากไว้เป็นของขวัญก่อนสิ้นสุดฤดูกาล 54 นี้ และขอให้ทุกท่านจงประสบ
สุขร่ำรวยกันถ้วนหน้า

______อีกประการที่ทีมงาน "ดอกคูณมิวสิค" ขออ้อนวอนจากพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านคือ
...โปรดอย่าได้นำไฟล์ Mp3 นี้ไปตัดต่อใส่รูปโคโยตี้ หรือรูปอะไรเลยนะครับ ไม่ว่าท่าน
จะทำการค้าหรือไม่ก็ตามโปรดอย่าดัดแปลงไฟล์นี้ อย่างที่บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่อัดชุด 4
แต่ด้วยเสียงเรียกร้องมากมายเราจึงมิอาจห้ามใจได้

____ผมคงไม่อาจห้ามทุกท่านได้เพราะเทคโนโลยีมันรวดเร็ว...สื่ออินเตอร์เน็ตที่แพร่งพราย
ยังกะสายฟ้าแลบ คงใช้คำว่าห้ามไม่ได้ ได้แต่ขออ้อนวอนว่าอย่านำไปก็อบขายเลยนะครับ...
เพราะถ้าทำเพื่อการค้าอาจส่งผลโดยตรงกับทีมงาน "ดอกคูณมิวสิค" ในด้าน พรบ. ลิขสิทธิ์
เพลง และหากเกิดปัญหานี้ขึ้นจริงๆ ชุดที่ 4 นี่คงเป็นชุดสุดท้ายของเรา ขอร้องว่าได้โปรด
อย่าก็อบแผ่นไปขายนะครับ ถ้าท่านจะแจกญาติหรือแจกเพื่อนๆ ก็ได้ แต่ขอร้องว่าอย่าทำขาย
โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่แสวงหาผลประโยชน์ทางอินเทอร์เน็ต โหลดหนังโหลดเพลงขาย
อันนี้ผมขอสาปแช่งเลย เพราะกว่าจะออกมาได้แต่ละเพลงไม่ได้ใช้เวลาเพียง 5นาที 10 นาที
ที่ท่านโหลดแต่มันเป็นหยาดเหงื่อของทีมงานเขาจริงๆ

______ทีมงานดอกคูณมิวสิค ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า
1. ห้ามนำไฟล์ Mp3 นี้ไปตัดต่อเด็ดขาด
2. ห้ามนำไฟล์ mp3 นี้ไปวางจำหน่ายเด็ดขาด

______ห้ามได้เพียงเท่านี้ก็ต้องเอาใจวัดกันแล้วว่าใครจะให้คำสัตย์ต่อเราได้ ถ้าท่านจริงใจเราก็ขอขอบคุณที่ท่านชื่นชมในผลงานที่เราสร้างสรรค์ แต่ถ้าท่านหาผลประโยชน์เราก็ได้แต่คิดว่าสักวันท่านคงเห็นใจเรา.....ไฟล์นี้อนุญาติให้เผยแพร่ได้ แต่ห้ามขาย

______ถ้าท่านให้สัญญาใจได้ ก็กดเลย


พาสเวิร์ด คือ lovedokkoon
http://www.mediafire.com/?q227ze49z9dp77z

48
ผลงานการสร้างสรรค์ปี 2554 ที่พี่น้องแฟนเพลงทั้งประเทศรอคอยมาแล้วครับขอ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานมาตลอดและขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่านที่เป็นกำลังทรัพย์
ให้กับเราทีมงาน"ดอกคูณมิวสิค" ได้ยืนหยัดอยู่บนเวทีแห่งนี้ สิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนท่านได้
คือผลงานที่มี....ฝากไว้เป็นของขวัญก่อนสิ้นสุดฤดูกาล 54 นี้ และขอให้ทุกท่านจงประสบ
สุขร่ำรวยกันถ้วนหน้า

______อีกประการที่ทีมงาน "ดอกคูณมิวสิค" ขออ้อนวอนจากพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านคือ
...โปรดอย่าได้นำไฟล์ Mp3 นี้ไปตัดต่อใส่รูปโคโยตี้ หรือรูปอะไรเลยนะครับ ไม่ว่าท่าน
จะทำการค้าหรือไม่ก็ตามโปรดอย่าดัดแปลงไฟล์นี้ อย่างที่บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่อัดชุด 4
แต่ด้วยเสียงเรียกร้องมากมายเราจึงมิอาจห้ามใจได้

____ผมคงไม่อาจห้ามทุกท่านได้เพราะเทคโนโลยีมันรวดเร็ว...สื่ออินเตอร์เน็ตที่แพร่งพราย
ยังกะสายฟ้าแลบ คงใช้คำว่าห้ามไม่ได้ ได้แต่ขออ้อนวอนว่าอย่านำไปก็อบขายเลยนะครับ...
เพราะถ้าทำเพื่อการค้าอาจส่งผลโดยตรงกับทีมงาน "ดอกคูณมิวสิค" ในด้าน พรบ. ลิขสิทธิ์
เพลง และหากเกิดปัญหานี้ขึ้นจริงๆ ชุดที่ 4 นี่คงเป็นชุดสุดท้ายของเรา ขอร้องว่าได้โปรด
อย่าก็อบแผ่นไปขายนะครับ ถ้าท่านจะแจกญาติหรือแจกเพื่อนๆ ก็ได้ แต่ขอร้องว่าอย่าทำขาย
โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่แสวงหาผลประโยชน์ทางอินเทอร์เน็ต โหลดหนังโหลดเพลงขาย
อันนี้ผมขอสาปแช่งเลย เพราะกว่าจะออกมาได้แต่ละเพลงไม่ได้ใช้เวลาเพียง 5นาที 10 นาที
ที่ท่านโหลดแต่มันเป็นหยาดเหงื่อของทีมงานเขาจริงๆ

______ทีมงานดอกคูณมิวสิค ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า
1. ห้ามนำไฟล์ Mp3 นี้ไปตัดต่อเด็ดขาด
2. ห้ามนำไฟล์ mp3 นี้ไปวางจำหน่ายเด็ดขาด

______ห้ามได้เพียงเท่านี้ก็ต้องเอาใจวัดกันแล้วว่าใครจะให้คำสัตย์ต่อเราได้ ถ้าท่านจริงใจเราก็ขอขอบคุณที่ท่านชื่นชมในผลงานที่เราสร้างสรรค์ แต่ถ้าท่านหาผลประโยชน์เราก็ได้แต่คิดว่าสักวันท่านคงเห็นใจเรา.....ไฟล์นี้อนุญาติให้เผยแพร่ได้ แต่ห้ามขาย

49
ลงชื่อไว้คับเดี๋ยวมาแจก...............

หน้า: [1] 2