กู้เงินธนาคารออมสิน

กู้เงินธนาคารออมสิน

ฐานเงินเดือน
มีรายได้ประจำ
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ภายใน 84 เดือน

บริการกู้เงินธนาคารออมสินสินเชื่อเพื่อประชาชน ตอบโจทย์ได้อย่างหลากหลาย!

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการเกิดโรคระบาดของโควิด 19 ได้ทิ้งร่องรอยและบาดแผลไว้กับคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบาดแผลทางด้านการเงินที่หลายคนต้องประสบและพบเจอ บ้างก็นำเงินเก็บที่มีอยู่ออกมาใช้จนหมด บ้างก็ต้องหันไปกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งเงินประเภทอื่น จึงทำให้เกิดปัญหาเป็นวงกว้างและต่อเนื่องเรื่อยมา จึงทำให้ปัจจุบันยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้ฟืนคืนสถานะทางด้านการเงินให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่งธนาคารออมสินก็ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในครั้งนี้ จึงได้ปล่อยบริการกู้เงินธนาคารออมสิในชื่อโครงการว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อตอบโจทย์ความเดือดร้อนได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น

 

 1. การแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน
  2. การใช้เป็นเงินทุนสำรองในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
  3. การใช้วงเงินเป็นเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพให้สามารถหมุนเวียนกิจการได้
  4. เป็นเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนและต่อยอดในด้านอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้จากโครงการที่ธนาคารออมสิน GSB ปล่อยกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงได้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความนิยม อีกทั้งยังสามารถช่วยเยียวยาวความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานได้ แม้ว่าปัจจุบันการกู้เงินธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจะยังคงเปิดให้สามารถเข้าไปดำเนินการยื่นกู้ออมสินได้ที่สาขาใกล้เคียง แต่ก็ยังคงต้องจับดูต่อไปว่าในปี 2567 หรือ 2024 นี้ จะยังสามารถกู้สินเชื่อออมสินประเภทนี้ได้อีกหรือไม่ เพราะเนื่องจากว่าการกู้เงินธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อธนาคารประชาชนถือได้ว่าเป็นอีกประเภทสินเชื่อหนึ่งที่เป็นมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ ดังนั้นจึงต้องจับตาดูว่าสินเชื่อธนาคาจะยังคงเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกหรือไม่ ซึ่งเราจะขอกลับมาอัปเดตข้อมูลกันอีกครั้งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

ส่องข้อมูลสำคัญกับบริการกู้เงินธนาคารออมสินผ่านโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากธนาคารออมสินสินเชื่อธนาคารประชาชนในปัจจุบันปี 2566 หรือ 2023 ผู้ที่ต้องการกู้เงินกับออมสินสามารถดำเนินการกู้เงินธนาคารออมสินได้โดยต้องดูก่อนว่าจะต้องการวงเงินในการกู้เงินออมสินเป็นจำนวนเท่าใด เพราะในการกู้สินเชื่อออมสินประเภทนี้จะมีการแบ่งวงเงินที่ต้องการกู้ไว้อย่างชัดเจน

 • วงเงินที่ต้องการกู้เงินกับออมสินต่ำกว่า 50,000 บาท จะสามารถกู้และดำเนินการชำระหนี้ได้ไม่เกิน 3 ปี หรือคิดเป็นไม่เกิน 36 เดือน (หรือคิดเป็นเดือนละ 1 งวด)
 • วงเงินสำหรับการกู้เงินธนาคารออมสินในช่วงวงเงินตั้งแต่ 50,001 ถึง 100,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้นานสุดไม่เกิน 5 ปี 
 • วงเงินในการกู้โดยเริ่มต้นตั้งแต่วงเงิน 100,001 ถึงไม่เกิน 200,000 บาท จะสามารถผ่อนชำระได้นานสุด 8 ปี ซึ่งวงนี้ถือเป็นช่วงวงเงินที่สูงที่สุดที่จะสามารถกู้เงินธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อธนาคารประชาชน

ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครและขอกู้กับธนาคาร จะขึ้นอยู่กับประเภทอาชีพของลูกค้า, หลักประกันตลอดจนการทำประกันต่าง ๆ กับธนาคาร ซึ่งดอกเบี้ยถูกสุดจะอยู่ที่ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ถึง 1.00 ต่อเดือน (การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินประเภทนี้เป็นการคิดแบบคงที่)

เช็คข้อมูลเอกสารก่อนยื่นกู้เงินธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจอยากยื่นกู้เงินธนาคารออมสินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีเอกสารกู้ออมสินที่ต้องเตรียมให้พร้อมด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ต้องการยื่นกู้
 2. เอกสารที่บ่งบอกถึงรายได้ในการทำงาน, เอกสารสลิปเงินเดือน และรวมถึงสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับเงินเดือนหรือฝากเงิน
 3. กรณ๊ประกอบอาชีพที่เป็นลูกจ้างจำเป็นต้องแสดงเอกสารรายรับและรายจ่าย (เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติวงเงินที่ได้ยื่นกู้ไว้)
 4. ภาพถ่ายของสถานที่ทำงานหรือประกอบอาชีพ
 5. กรณ๊ที่มีการนำหลักทรัพย์มาใช้ในการค้ำประกันจำเป็นที่จะต้องแสดง เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของและสำเนาทะเบียนบ้ายของผู้คำประกันประกอบการยื่นขอสินเชื่อด้วย

เพียงเท่านี้ก็สามารถติดต่อมายโม่ออมสินเพื่อขอยื่นกู้เงินธนาคารออมสินกันได้เลย

 

สินเชื่อทางการเงินอื่นๆ

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ภายในรอบเติมเงินถัดไป
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ภายในรอบเติมเงินถัดไป
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
Scroll to Top