สถาบันการเงินคืออะไรหรือสถาบันทางการเงินมีอะไรบ้างเช็คด่วน! 2024

ส่องความหมายของสถาบันการเงิน

หากท่านกำลังหาคำตอบเกี่ยวกับสถาบันการเงินคืออะไรท่านจะต้องไม่พลาดบทความนี้เพราะเราจะพาท่านไปส่องความหมายของสถาบันการเงินนั่นเอง โดยสถาบันการเงินคือหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระดมเงินออมและจัดสรรทรัพยากรทางการเงินจากผู้ที่มีเงินออมมาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการลงทุน การประกอบธุรกิจหรือการบริโภค ซึ่งระบบสถาบันทางการเงินนั้นมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะหากสถาบันการเงินมีเสถียรภาพจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโต ดังนั้นเราสามารถกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของสถาบันการเงินได้ว่าสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้รับฝากเงินออม รวมเป็นถึงเป็นผู้ระดมเงินเพื่อให้บริการสินเชื่อ และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ระบบสถาบันการเงินมีความสำคัญเป็นอย่างมากและประเภทของสถาบันการเงินแต่ละประเภทยังมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินให้กับประเภทไทย สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความของเราจะช่วยให้ท่านเข้าใจความหมายของสถาบันการเงินในประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อย

สถาบันการเงินในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ประเภทมาหาตำตอบกัน

สถาบันการเงินมีอะไรบ้างมาดูกัน! สำหรับบทความนี้เราจะพาท่านมาส่องประเภทของสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ท่านควรทราบ ซึ่งการแบ่งประเภทของสถาบันการเงินหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร

โดยสถาบันการเงินประเภทนี้จะเป็นสถาบันการเงินที่รับฝากเงินออมจากประชาชนแล้วนำเงินในส่วนนั้นมาปล่อยให้กับผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินประเภทนี้จะแบ่งย่อยได้หลากหลายประเภท เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น

  1. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

สำหรับสถาบันการเงินประเภทนี้จะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินซึ่งในส่วนนี้เองที่ทำให้แตกต่างจากสถาบันทางการเงินที่เป็นธนาคาร โดยตัวอย่างสถาบันการเงินประเภทนี้จะได้แก่ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และสหากรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

 

เช็คความสำคัญของสถาบันการเงิน

หลังจากที่เราทราบความหมายของสถาบันการเงินและประเภทของสถาบันการเงินกันไปแล้วในบทความต่อมาเราจะมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับความสำคัญของสถาบันการเงินในประเทศไทย หากเราพูดถึงความสำคัญของสถาบันทางการเงินในปัจจุบันต้องบอกเลยว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากทำให้ในวันนี้เราจะมาสรุปความสำคัญของสถาบันการเงินในไทยที่มักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งให้ท่านได้ทราบไปพร้อม ๆ กัน

  • ระบบสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นตัวช่วยที่สร้างความสะดวกทางด้านการเงินที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างราบรื่น
  • สถาบันการเงินเป็นสิ่งที่ช่วยให้ระบบการเงินของประเทศให้มีความมั่นคง เพราะหากไม่มีสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารระบบทางด้านการเงินของไทยย่อมไม่มีความมั่นคงอย่างแน่นอน

Scroll to Top