รับทำเว็บ สมุทรปราการ


กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
:m075:
คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2563-2564 ดูเเลคิวงานโดยเเอดมินไตเติ้ล


บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 087-213-6514
ลำเพลินเรื่อง..................งานจองข้ามปี  ปี 2563-2564
วันที่ 16 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 17 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 18 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 19 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 20  กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 26 กันยายน 2563 เเสดงที่วัดป่าเเสงธรรมพรหมรังษี (ตรงข้ามกองบิน1) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา(2ปีซ้อน)
วันที่ 3  ตุลาคม 2563 แสดงที่บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ผู้ว่าจ้างทนายพุฒิเดช สารมะโน งานฉลองอค์กฐิน
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เเสดงที่อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโลธร งานบุญกฐิน
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจ้าภาพคุณสุพัตรา มีโคตร งานฉลององค์กฐิน
วันที่ 17ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านห้องข่า  ต.น้ำคำใหญ่  อ.เมือง จ. ยโสธร (แถวบายพาส รอบเมือง) ผู้ว่าจ้าง
พ่อ วินัย ทองมณี งานบุญกฐิน
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 แสดงที่ขอนแก่น  หมอลำเฟสติวัล
วันที่ 23ตุลาคม 2563 ณ บ.วังโพนเหนือ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่นงานกฐินเจ้าภาพคุณสุรวุธ สีสุวอ
วันที่ 25ตุลาคม2563 เเสดงที่บ้านหนองเเวงโสกพระ ต.หนองเเวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น งานบุญมหากฐิน เจ้าภาพคุณพ่อทองดี เรืองเสนา เเละท่านพระอาจารย์หนูชิต เรืองเสนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองกรุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ขอบพระคุณ เจ้าภาพใหญ่พ่อศูนย์ เเม่ดวง เเละเสี่ยรักษ์ ประเทศเบลเยี่ยม
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานลอยกระทง กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 งานลอยกระทง  กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานลอยกระทง  กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เเสดงที่่ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์   ( วันลอยกระทง)
วันที่ 6  พฤศจิกายน 2563แสดงที่งานบุญกฐินสามัคคี บ โนนเมือง ต ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่งานศาลเจ้าตลาดบ้านกะลัน ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 แสดงที่จังหวัดร้อยเอ็ด หมอลำเฟสติวัล
วันที่ 11 ธันวาคม  2563  แสดงที่จังหวัดสุรินทร์ หมอลำเฟสติวัล
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 แสดงที่งานงิ้วอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 3ปีซ้อน
วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ้านโคกเเสลง ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ.โนนพัฒนา ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.โคราช
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ้านเเจ้งน้อย ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าภาพคุณสุวิช อือนอก
วันที่ 30 ธันวาคม2563 เเสดงที่บ.โนนสามัคคี ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 1 มกราคม2564 เเสดงที่บ้านโดนประดู่ ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระเเเก้ว
วันที่ 2 มกราคม2564 เเสดงที่วัดสระมะค่า
บ.โครกกลาง ต.ห้วยหิน อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัม
วันที่ 3 มกราคมปี 2564 เเสดงที่บ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
วันที่ 4 มกราคมปี 2564 เเสดงที่บ.เขวาคำ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ขอบคุณเสี่ยต๋อง เจ้าภาพใหญ่ (เสี่ยวฮักเสี่ยวเเพง)
วันที่ 6 มกราคม 2564แสดงที่งานฉลองอุโบสถ วัดบุญเรือง บ้านโนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 8 มกราคม 2564 แสดงที่บ้านปอภาร ต.รุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 9 มกราคม 2564 รอเซ็นสัญญา
วันที่ 10 มกราคม 2564 เเสดงที่บ.ศรีเจริญ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคุณพ่อสนาน สีงหโคตรและคณะกรรมการ
วันที่ 16 มกราคม2564  เเสดงที่สูงเนิน โคราช รอเซ็นสัญญา
วันที่ 23 มกราคม 2564 เเสดงที่ บ.โพธิ์ทอง ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ งานอุทิศส่วนกุศลหาคุณยายนาง ภูทอง
วันที่ 26 มกราคม2564 เเสดงที่ วัดพระเพลา เทพนิมิตร. อ พนา จ. อำนาจเจริญ ขอบคุณหัวหน้าวิฑูรย์วงคำผุนผู้ประสาน
วันที่ 27 มกราคม 2564 เเสดงที่ บ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วันที่ 29 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่วัดบ.แกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่วัดบ้านปูน-หนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่บ.นาหงส์คำ หมู่13 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงท่ี่วัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่บ้านโตงน้อย ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วัวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่บ้านสันติสุข ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 6 มีนาคม 2564 แสดงที่บ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่ 16 มีนาคม  2564 เเสดงที่วัดไตรภูมิ ต เซกา อ เซกา จ บึงกาฬ รอเซ็นสัญญา
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 12 เมษายน 2564 เเสดงที่บ.โนนเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 13 เมษายน  2564แสดงที่แสดงที่บ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จฺชัยภูมิ
วันที่ 14 เมษายน  2564 เเสดงที่วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 15 เมษายน 2564 เเเสดงที่บ้านเหนือ ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด #ขอบคุณคุณเเสนยอดประทุม เจ๊การผู้ประสานงาน
วันที่ 29 เมษายน 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 เมษายน 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 1พฤษภาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2พฤษภาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 ธันวาคม 2564เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 4ปีซ้อน

วันที่  7 มกราคม2565 เเสดงที่ บ.โดด ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีษะเกษ มาฉลองในงานบุญประจำปี
วันที่ 14 เมษายน 2565 เเสดงที่  บ.โพธิ์ ต.หนองบัว อ. ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 5ปีซ้อน
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแชร
2
เพชรอีสาน หนุ่มธงชัย / Re: คิวการแสดงเพชรอีสานปี62-63
« กระทู้ล่าสุด โดย เพชรอีสาน หนุ่มธงชัย เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2019, 02:17:09 PM »
หมอลำคณะ เพชรอีสาน อ.เมือง จ.อุดร ติดต่อการแสดง 0817087686
22 พ.ย 62 ฉลองโบสถ์วัดศรีวังมน บ.วังมน ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น9 ก.พ 63 งานฉลองศาลาฯ วัดป่าบ้านไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดร
14 ก.พ 63 สนามที่ว่าการ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25 ก.พ 63 งานประจำปีวัดบ.ดอนแดง ต.อากาศ อ.อากาศฯ จ.สกล

4 มีค 63 บ.จงเจริญ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบล

6 มีค 63 ฉลองซุ้มประตูวัดบ.โนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดร
7 มีค 63
8 มีค 63 ฉลองศาลาวัดบ.ผัง2เก่า ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดร
9 มีค 63 ฉลองโบสถ์วัดทุ่งสว่าง บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดร
10มีค 63
11 มีค 63 บุญวัดบ.สร้างหลวง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดร
12 มีค 63
13 มีค 63 บุญบ.โพนงาม ต.แวง อ.สว่างฯ จ.สกล
14 มีค 63 บ.จีต ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดร

27 มีค 63 วัดใหม่ฯ บ.ดงเจริญ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบล

10 เม.ย 63 งานฉลองศาลาฯวัดบ.ดงมะไฟ ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดร
11 เม.ย 63 ว่าง
12 เม.ย 63 บ.ห้วยกองศรี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดร
13 เม.ย 63
14 เม.ย 63 บ.นาแก ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ
15 เม.ย 63
3
เดือนเพ็ญ อำนวยพร / Re: คิวงานเดือนเพ็ญ อำนวยพร 2562 - 2563
« กระทู้ล่าสุด โดย weerapat88 เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2019, 07:00:52 AM »
คิวงานเดือนเพ็ญ อำนวยพร
4
เสียงอิสาน / Re: คิวงานคณะเสียงอิสาน ฤดูกาลแสดง 2562-2563
« กระทู้ล่าสุด โดย weerapat88 เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2019, 06:59:48 AM »
คิวงานคณะเสียงอิสาน ฤดูกาลแสดง 2562-2563
5
คิวงานระเบียบวาทะศิลป์
6
รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ / Re: คิวงานรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 2562-2563
« กระทู้ล่าสุด โดย weerapat88 เมื่อ พฤศจิกายน 25, 2019, 06:58:10 AM »
... คิวงานรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 2562-2563
7
อีสานออนซอนศิลป์ / ทีมพระเอกนางเอกหมอลำอีสานออนซอนศิลป์
« กระทู้ล่าสุด โดย TOPY เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2019, 08:12:26 PM »
ติดต่องานแสดง0844987729
8
อีสานออนซอนศิลป์ / Re: หมอลำเรื่องต่อกลอนย้อนยุคคณะอีสานออนซอนศิลป์
« กระทู้ล่าสุด โดย TOPY เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2019, 08:07:16 PM »
 :m015:
9
อีสานออนซอนศิลป์ / Re: หมอลำเรื่องต่อกลอนย้อนยุคคณะอีสานออนซอนศิลป์
« กระทู้ล่าสุด โดย TOPY เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2019, 08:04:37 PM »
ทีมงานนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มสาว
10
อีสานออนซอนศิลป์ / หมอลำเรื่องต่อกลอนย้อนยุคคณะอีสานออนซอนศิลป์
« กระทู้ล่าสุด โดย TOPY เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2019, 08:02:53 PM »
หมอลำเรื่องต่อกลอนย้อนยุคคณะอีสานออนซอนศิลป์ รูปแบบการแสดงลำเรื่องต่อกลอนล้วนๆอย่างเดียวไม่มีเต้ยจนจบเรื่อง
เล่นคอนเสิร์ต10เพลงเล่นตลกช่วงคอนเสิร์ต20นาทีร่วมเวลา1ชั่วโมงเต็มแล้วลำเ่องอีก4ชั่วโมงเต็มลำเรื่องล้วนๆไม่มีเต้ยจนจบเรื่องและเต้ยลาอีก1ชั่วโมงเต็มรวมเวลาในการสดง ในแต่ละงานชั่วเต็ม ติดต่องานแสดงหมอลำ 0844987729ราคาเริ่มต้นที่65,000ราคานี้ทั่วภาคอีสาน
หน้า: [1] 2 3 ... 10