แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.รับทำเว็บ สมุทรปราการ


Topics - weerawat

หน้า: 1 2 [3]
101
หมอลำที่แสดงในจ.ชัยภูมิ ปี 53-54

4 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม หน้ากรมที่ดิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
5 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ สนามหลังธนาคารออมสิน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ ตลาดนัด อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
20 ตุลาคม 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ เทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบังแดง  จังหวัดชัยภูมิ
22 ตุลาคม 2553 เสียงอิสาน แสดงที่ บิ๊กซีชัยภูมิ
23 ตุลาคม 2553 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
25 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
26 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหน้าที่ดิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
27 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บิ๊กซีชัยภูมิ

11 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
13 พฤศจิกายน 2553 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านก่าน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
15 พฤศจิกายน 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
20 พฤศจิกายน 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
20 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

10 ธันวาคม 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองบัวระเหวง จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2553 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2553 เดือนเพ็ญอำนวยพร บ้านหนองบัวน้อย  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2554 วีระพงษ์ วงษ์ศิลป์ แสดงที่ วัดดอนไผ่ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
1 มกราคม 2554 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านโสกหว้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2554 ร็อคแปดแสน แสดงที่ วัดสระแก้ว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3 มกราคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนเปลือย ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
20 มกราคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.ชัยภูมิ
29 มกราคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนเสลา ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

3 กุมภาพันธ์  2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านโนนค้อ  ต.บ้านขาม  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
6 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัดหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดป่าบ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554  เดือนเพ็ญอำนวยพร แสดงที่ บ้านหนองฉิม  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
19 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัดกุดตะเคียน  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
26 กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1  มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฏร์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
13 มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
19 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ บ้านหนองตอ ต.วังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านลาดใต้ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

5 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโคกสว่าง ต.ดอนกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
11 เมษายน 2554 เดือนเพ็ญอำนวยพร แสดงที่  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ (ในตัวอำเภอ)
12 เมษายน 2554  แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดตาลเดี่ยว บ้านบุ้งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดบัวบาน ต.กวางโจน  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน  2554 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองคู ต.หนองคู ดู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
15 เมษายน 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเหมือดแอ่ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

23 พฤษภาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

102
หมอลำที่แสดงในจ.ชัยภูมิ ปี 53-54

4 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม หน้ากรมที่ดิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
5 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ สนามหลังธนาคารออมสิน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ ตลาดนัด อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
20 ตุลาคม 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ เทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบังแดง  จังหวัดชัยภูมิ
22 ตุลาคม 2553 เสียงอิสาน แสดงที่ บิ๊กซีชัยภูมิ
23 ตุลาคม 2553 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
25 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
26 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหน้าที่ดิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
27 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บิ๊กซีชัยภูมิ

11 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
13 พฤศจิกายน 2553 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านก่าน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
15 พฤศจิกายน 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
20 พฤศจิกายน 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
20 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

10 ธันวาคม 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองบัวระเหวง จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2553 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2553 เดือนเพ็ญอำนวยพร บ้านหนองบัวน้อย  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2554 วีระพงษ์ วงษ์ศิลป์ แสดงที่ วัดดอนไผ่ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
1 มกราคม 2554 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านโสกหว้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2554 ร็อคแปดแสน แสดงที่ วัดสระแก้ว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3 มกราคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนเปลือย ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
20 มกราคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.ชัยภูมิ
29 มกราคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนเสลา ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

3 กุมภาพันธ์  2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านโนนค้อ  ต.บ้านขาม  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
6 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัดหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดป่าบ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554  เดือนเพ็ญอำนวยพร แสดงที่ บ้านหนองฉิม  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
19 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัดกุดตะเคียน  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
26 กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1  มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฏร์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
13 มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
19 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ บ้านหนองตอ ต.วังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านลาดใต้ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

5 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโคกสว่าง ต.ดอนกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
11 เมษายน 2554 เดือนเพ็ญอำนวยพร แสดงที่  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ (ในตัวอำเภอ)
12 เมษายน 2554  แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดตาลเดี่ยว บ้านบุ้งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดบัวบาน ต.กวางโจน  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน  2554 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองคู ต.หนองคู ดู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
15 เมษายน 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเหมือดแอ่ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

23 พฤษภาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

103
หมอลำที่แสดงในจ.ชัยภูมิ ปี 53-54

4 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ ตลาดนัดคลองถม หน้ากรมที่ดิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
5 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ สนามหลังธนาคารออมสิน อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6 ตุลาคม 2553 พิณแคนแดนอิสาน แสดงที่ ตลาดนัด อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
20 ตุลาคม 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ เทศบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบังแดง  จังหวัดชัยภูมิ
22 ตุลาคม 2553 เสียงอิสาน แสดงที่ บิ๊กซีชัยภูมิ
23 ตุลาคม 2553 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
25 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
26 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหน้าที่ดิน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
27 ตุลาคม 2553 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บิ๊กซีชัยภูมิ

11 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
13 พฤศจิกายน 2553 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านก่าน ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
15 พฤศจิกายน 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
20 พฤศจิกายน 2553 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
20 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

10 ธันวาคม 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองบัวระเหวง จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2553 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2553 เดือนเพ็ญอำนวยพร บ้านหนองบัวน้อย  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ

1 มกราคม 2554 วีระพงษ์ วงษ์ศิลป์ แสดงที่ วัดดอนไผ่ บ้านโนนแดง ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
1 มกราคม 2554 น้องใหม่เมืองชุมแพ แสดงที่ บ้านโสกหว้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2554 ร็อคแปดแสน แสดงที่ วัดสระแก้ว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
3 มกราคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโนนเปลือย ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
20 มกราคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.ชัยภูมิ
29 มกราคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนเสลา ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

3 กุมภาพันธ์  2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านโนนค้อ  ต.บ้านขาม  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
6 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัดหนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดป่าบ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
12 กุมภาพันธ์ 2554  เดือนเพ็ญอำนวยพร แสดงที่ บ้านหนองฉิม  ต.หนองฉิม  อ.เนินสง่า  จ.ชัยภูมิ
19 กุมภาพันธ์ 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่  วัดกุดตะเคียน  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
26 กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1  มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฏร์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
13 มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
19 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 น้อมเก้าลูกอีสาน แสดงที่ บ้านหนองตอ ต.วังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
26 มีนาคม 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านลาดใต้ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

5 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านโคกสว่าง ต.ดอนกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
11 เมษายน 2554 เดือนเพ็ญอำนวยพร แสดงที่  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ (ในตัวอำเภอ)
12 เมษายน 2554  แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดตาลเดี่ยว บ้านบุ้งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2554  คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดบัวบาน ต.กวางโจน  อ.ภูเขียว  จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน  2554 สาวน้อยเพชรบ้านแพง แสดงที่ บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองคู ต.หนองคู ดู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
15 เมษายน 2554 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 เมษายน 2554 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเหมือดแอ่ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

23 พฤษภาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

104
อยากให้ รัตนศิลป์ มาแสดงที่งานกาชาด จ.ชัยภูมิ จังเลยครับ
ทำไม่ ผู้จัดงานเขาไม่ไป่ว่าจ้างมาสักครั้ง อยากดูมากเลย

105
เกลียดคนสวย


106
หมอลำดังแห่งภาคอีสานรวมตัวกันที่ จ.ชัยภูมิ คืนเดียว 2 คณะ

16 เมษายน 2554 ชม ประถมบันเทิงศิลป์    ที่ บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

16 เมษายน 2554 ชม รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

107
หมอลำดังแห่งภาคอีสานรวมตัวกันที่ จ.ชัยภูมิ คืนเดียว 2 คณะ


16 เมษายน 2554 ชม รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ที่ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

16 เมษายน 2554 ชม ประถมบันเทิงศิลป์ ที่ บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

108
ใครมี ลำเรื่องรัตนศิลป์ เรื่องโชคชะตา ฟ้าลิขิตบ้าง

ถ้ามีก็ตัดเป็นชอท ลงยูทูปให้หน่อยนะครับ

109
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

110
ใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนะครับ

111
ผมเห็นคิวงาน รัตนศิลป์ วันที่ 5  ธันวาคม2553 แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ ที่ จ.นครสวรรค์

แต่ทำไมผมเห็น คิวงาน ประุถม ใน hi5 แม่เนตรนภา วันที่ 5 ธ.ค. 53 ประถม แสดงที่เดียวกันล่ะ

ตกลง วันที่ 5/12/2553 จะเป็น รัตนศิลป์ หรือ ประถมกันแน่

แต่เท่าที่ผมทราบมา รัตนศิลป์ จะแสดงที่นี่ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนะครับ ตั้งแต่ปี 2550 เลยนะครับ

ตกลงคณะไหนกันแน่

 
ผมทราบว่า 5/12/53 ประถม แสดงที่ ลาน อบจ. ปทุมธานีไม่ใช่หรอ

112
ประถมบันเทิงศิลป์ / ตกลง 5 ธ.ค. 53 อะไรกันแน่
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2010, 06:06:27 PM »
ผมเห็นคิวงาน รัตนศิลป์ วันที่ 5  ธันวาคม2553 แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ ที่ จ.นครสวรรค์

แต่ทำไมผมเห็น คิวงาน ประุถม ใน hi5 แม่เนตรนภา วันที่ 5 ธ.ค. 53 ประถม แสดงที่เดียวกันล่ะ

ตกลง วันที่ 5/12/2553 จะเป็น รัตนศิลป์ หรือ ประถมกันแน่

แต่เท่าที่ผมทราบมา รัตนศิลป์ จะแสดงที่นี่ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนะครับ ตั้งแต่ปี 2550 เลยนะครับ

ตกลงคณะไหนกันแน่

 
ผมทราบว่า 5/12/53 ประถม แสดงที่ ลาน อบจ. ปทุมธานีไม่ใช่หรอ

113
คิวงานรัตนศิลป์ที่แสดงในจังหวัดชัยภูมิ ปี2553-255411  พฤศจิกายน  2553  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   งานงิ้ว            อ.จตุรัส  จ.ชัยภูมิ
20  พฤศจิกายน  2553  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านโนนสำราญ  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
29  ธันวาคม  2553  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านโนนเปลือย  ต.ตลาดแร้ง  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
1  กุมภาพันธ์  2554  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่  บ้านเขว้า  ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
26  กุมภาพันธ์  2554   รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านนางเม้ง     ต.โพนทอง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
1  มีนาคม        2554  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านเขว้า        ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
13  มีนาคม     2554   รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านห้วยบงใต้   ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
5  เมษายน     2554   รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์     แสดงที่   บ้านโคกสว่าง    ต.ดอนกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
16  เมษายน   2554    รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านจอก        ต.คอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ
23  พฤษภาคม  2554  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์    แสดงที่   บ้านเขว้า        ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ


บ้านเขว้า มี 2 ครั้ง

114
ยกไปยังคิวงานหลักแล้วนะครับ

115
ถ้าถ่ายทำวันเดียวกัน  ทำไม เต้นท์ที่คลุมนักดนตรีทำไสีไม่เหมือนกัน

ในVCD ตลกเป็นสีเหลือง

ลำเรื่อง  เป็นสีเขียว

117
ช่วยกันแนะนำเพลง และรูปแบบการแสดงของรัตนศิลป์  ปี2553-2554 นะครับ

120
คือผมเห็นคนที่เป็นช่างแต่งหน้า และแสดงเป็นแม่ค้าส้มตำ ในซีดี ไม่รู้ว่าตอนนี้ย้ายวงไปไหนหรอครับ ใครทราบช่วยบอกที

121
ใคร อยากให้รัตนศิลป์เข้ามาแสดงในกรุงเทพบ้าง   
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเลยนะครับ

122
ใครทราบช่วยลงคิวงาน รัตนศิลป์ ปี 53-54เพิ่มเติม หน่อยครับ

คือ เช่น ระเบียบ มีงานเข้ามาเยอะเเล้ว รัตนศิลป์ยังมีงานเท่าเดิมอยู่เลยครับ

123
เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการแสดงของ ระเบียบวาทะศิลป์
-เวที
-เครื่องเสียง
-ระบบไฟ
-การโชว์
-ชุดแดนเซอร์
-ตลก
-ลำเรื่องต่อกลอน

125
เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการแสดงของ รัตนศิลป์
-เวที
-เครื่องเสียง
-ระบบไฟ
-การโชว์
-ชุดแดนเซอร์
-ตลก
-ลำเรื่องต่อกลอน

126
ใครเคยดูแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อย

127
ใครทราบช่วยบอกที

128
ใครทราบช่วยลงให้ดูหน่อยนะครับ

129
ใครทราบก็อัพลงให้ดูหน่อยครับ ว่ามีเพลงอะไรบ้าง...

130หนูภารวิเศษศิลป์  เดือนตุลาคม
7 ตุลาคม 2552    เปิดวง ที่สนามหญ้า หลังสำนักงานหนูภาร วิเศษศิลป์
10 ตุลาคม 2552  บึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 ตุลาคม 2552  บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
17 ตุลาคม 2552   บ้านหนองเต่า ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  (โคราช)
20 ตุลาคม 2552   บ้านโปร่งแค อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
24 ตุลาคม 2552   บ้านโคกนก อ.สวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
27 ตุลาคม 2552   อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
29 ตุลาคม 2552   บ้านหนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู
30 ตุลาคม 2552  เทศบาลปากชม จ.เลย
31 ตุลาคม 2552   งานแข่งเรือยาว  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

หนูภารวิเศษศิลป์  เดือนพฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 2552    เทศบาลจอมพระ จ.สุรินทร์
2 พฤศจิกายน 2552    วัดนิคมนารายณ์  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
3 พฤศจิกายน  2552   ลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น
6 พฤศจิกายน 2552    หน้าที่ว่าการอำเภอ คอนสาร จ.ชัยภูมิ
14 พฤศจิกายน 2552 บึงหนองโครต อ.เมือง จ.ขอนแก่น
15 พฤศจิกายน 2552  บ้านโนนทัน อ.เมอืง จ.ขอนแก่น
16 พฤศจิกายน 2552  บ้านม่วง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 พฤศจิกายน 2552  บ้านพระคือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 พฤศจิกายน 2552  บ้านยางคำ ดอนโมง จ.ขอนแก่น
30 พฤศจิกายน 2552  งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

หนูภารวิเศษศิลป์  ธันวาคม
2 ธันวาคม 2522 รามคำแหง ซอย 182 กทม.
3 ธันวาคม 2552  ลาน อบจ. ปทุมธานี  กทม.  (เล่นที่เดียวกัน)
4 ธันวาคม 2552  ลาน อบจ. ปทุมธานี  กทม.  (เล่นที่เดียวกัน)
5 ธันวาคม 2552   บ.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 ธันวาคม 2552  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
26 ธันวาคม 2552  หน้าที่ว่าการ อ.พิบูลย์ลักษณ์
28 ธันวาคม 2552  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2552  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
31 ธันวาคม 2552  สี่แยกประตูเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ตรงข้ามเซ็ลทรัลขอนแก่น)

หนูภารวิเศษศิลป์ เดือนมกราคม 2553
9  มกราคม 2553  มหาวิทยาลัยอิสาน จ.ขอนแก่น
16 มกราคม 2553  งานกาชาด จังหวัด สกลนคร
23 มกราคม 2553  บ้านแดงใหญ่ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
24 มกราคม 2553  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์
25 มกราคม 2553  อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์
29 มกราคม 2553 วัดกลางพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
30 มกราคม 2553 วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
31 มกราคม 2553  บ.หนองบัวใหญ่  อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

หนูภารวิเศษศิลป์  กุมภาพันธ์ 2553
2 กุมภาพันธ์ 2553  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
3 กุมภาพันธ์ 2553  ตลาดประตูน้ำ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
6 กุมภาพันธ์ 2553  บ.งิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
7 กุมภาพันธ์ 2553  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8 กุมภาพันธ์ 2553  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
12 กุมภาพันธ์ 2553  หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด
13 กุมภาพันธ์ 2553 บ.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
14 กุมภาพันธ์ 2553 อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2553  อ.จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด
16 กุมภาพันธ์ 2553 บุญมหาชาติ บ้านหนองบัวน้อย อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ใกล้สำนักงาน)
20 กุมภาพันะ 2553   บ.ข่า อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม
25 กุมภาพันธ์ 2553  พระธาตูนาดูน จ.มหาสารคาม
27 กุมภาพันธ์ 2553 เทศบาลภูเรือ จ.เลย
28 กุมภาพันธ์ 2553  พระธาตุเรณู  จ.นครพนม


หนูภารวิเศษศิลป์  มีนาคม 2553
3  มีนาคม 2553  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
5  มีนาคม 2553  บ้านปากมดแดง อ.เชียงรุ้ง จ.พะเยา
6  มีนาคม 2553  บ้านวังผา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
7  มีนาคม 2553  บ.ห้วยเคียน ต.ทุ่งกอก อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
9  มีนาคม 2553 บ.ท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
13 มีนาคม 2553  บ.หนองเสียง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14 มีนาคม 2553  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
16 มีนาคม 2553  อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
20 มีนาคม 2553  งานของดีอำเภอเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
27 มีนาคม 2553  อ.เปีอยน้อย จ.ขอนแก่น
28 มีนาคม 2553 อ.นากลาง (กกค้อ) จ.หนองบัวลำภู

หนูภารวิเศษศิลป์  เมษายน 2553
3  เมษายน 2553 บ้านกุดตุ้ม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
11 เมษายน 2553 อ.สีดา จ.นครราชสีมา
12 เมษายน 2553 อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
13 เมษายน 2553  อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
14 เมษายน 2553  บ.อาจสามารถ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
15 เมษายน 2553  บ.เหล่า ต.เหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
16 เมษายน 2553  บ.มะหรี่ ต.กง อ.ศิลาลาด จ.ศรีษะเกษ
28 เมษายน 2553  บ้านลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
30 เมษายน 2553  บ้านเสมา พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์

หนูภารวิเศษศิลป์  พฤษภาคม 2553
1  พฤษภาคม 2553  บ.สร้างมิง ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2  พฤษภาคม 2553  บ.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีษะเกษ
3  พฤษภาคม 2553  บ.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
29 พฤษภาคม 2553  บ.อุ้มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

131
ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

132
ระเบียบวาทะศิลป์
บ้านพัก : บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-223785 , 043-382402 , 081-975-1686 , 089-4228477 , 081-9751686, 089-6178332
ฤดูกาลปี 2552-2553 ลำเรื่อง-------


คิวงานหมอลำคณะ  ระเบียบวาทะศิลป์  ฤดูกาลปี 2553-2554

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนตุลาคม 2552
13 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดวง)
15 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บึงหนองโครต อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ปิดวิค)
16 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ ตลาดทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ปิดวิค)
17 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านโคกสี ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
18 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ปิดวิค)  
19 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ จ.อุดรธานี (ปิดวิค)
20 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ จ.อุดรธานี (ปิดวิค)
21 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ จ.สกลนคร (ปิดวิค)
22 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ จ.หนองคาย (ปิดวิค)
29 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านโสกก้านเหลือง ต.บ้านถิ่น อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
30 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนพฤศจิกายน 2552
8 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านผักหนาม ต.หนองกุง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
12 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านท่าน สส. อ.เขื่องใน จ.อุบล
13 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านหมาน ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
20 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ วัดนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
21 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านทุ่งสนุน ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนธันวาคม 2552
4 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ อมตะนคร ชลบุรี
5 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ พัทยา จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ กรุงเทพ
14 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
25 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านเหล่านกชุม ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านคำหมุน ต.เดื่อศรีคันชัย อ.พังโคน จ.สกลนคร


คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมกราคม 2553
1 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
2 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนกุมภาพันธ์ 2553
2 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
12 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ วัดศรีวราราม (วัดดงเมือง) อ.กุมภวาปี จ.อุดร
17 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ วัดกลางอุดมเวช อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
18 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ วัดป่าสุริยาไลย์ ต.โพธิ์ชัย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
19 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านหลวง ต.น้ำพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านท่าลี่ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี


คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมีนาคม 2553
5 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
10 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (จอง)
12 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านปลาดู ต.ท่ายาง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด


คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนเมษายน 2553
12 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านหนองบัวเงิน ต.หนองใผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
13 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านจาม ต.บ้านจาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่  วัดหลวงพ่อพระใส จ.หนองคาย
15 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์  แสดงที่ บ้านลุงปุง ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์


133
ใครมีแสดงสด รัตนศิลป์ ฤดูกาล2552-2553 ช่วยลงให้หน่อยนะครับ อยากได้แฮง  อยากฟังมากเลย ถ้าใครมีเอาลงให้หน่อยนะครับ

134
รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์
บ้านพัก : 132 ม.13 บ้านพรสวรรค์ ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-324339 , 081-708-0091 , 087-240-2550,085-774-2306
ฤดูกาลปี 2553-2554 ลำเรื่อง  ___________


คิวงานหมอลำคณะ  รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  ฤดูกาลปี 2553-2554


คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน ตุลาคม 2553
30 ตุลาคม 2552 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านแสงสว่าง ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน พฤศจิกายน 2553
5 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านหนองชอน ต.หนองชอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
6 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านโนนสีคูณ อ.อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
7  พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านโนนสูงเหนือ ต.โนนสูงเหนือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธิ์
13 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ อ.ห้วยม็ก จ.กาฬสินธิ์ (จอง)
19 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.เอราวัณ จ.เลย
21 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ วัดสว่างสามัคคี ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
22 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ งานงิ้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
23 พฤศจิกายน 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน ธันวาคม  2553
5 ธันวาคม 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ ต.ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
11 ธันวาคม 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
17 ธันวาคม 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ งานปลาไหล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
30 ธันวาคม 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านดอนหัน ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู
31 ธันวาคม 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านโคกกลางพัฒนา ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย

คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน มกราคม  2553
9 มกราคม 2553 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ งานไหม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน กุมภาพันธ์ 2554
3 กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านกงพาน ต.กงพาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
16  กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ วัดจอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
17  กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
23  กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ วัดเกาะแก้ว ต.หินเก้งใหญ่ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
25  กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ ตลาดห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26  กุมภาพันธ์ 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน มีนาคม 2554
11 มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ วัดเหนือเกล้าวนาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
16 มีนาคม 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านอุ้มจาน ต.อุ้มจาน อ.ประจักศิลปาคม จ.อุดรธานี

คิวงาน รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  เดือน เมษายน 2554
12 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ บ้านโนนเมือง ต.ดงลิง อ.กลมลาไสย จ.กาฬสินธิ์
15 เมษายน 2554 รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์  แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส) อ.เมือง จ.หนองคาย


ว่างๆ จะสอบถามและอัพลงให้นะครับ

ที่มา คิวงาน รัตนศิลป์ฯ ปี 53-54 จากสาวสารคาม...

135
 :) O0
งานฉลองศาลา วัดอัมพา บ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
15 เมษายน 2553 ชมหมอลำคณะ ระเบียบวาทะศิลป์
16 เมษายน 2553 ชมหมอลำคณะ รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์
 แฟนหมอลำทุกท่าน อย่าลืมไปชมกันเยอะๆ นะครับ...

136
13 พฤษภาคม 2553 ชมรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ บ้านเขว้า ครั้งที่ 2 ไปชมกันเยอะๆ นะครับ  :P >:( :D ถือเป็นครั้งที่ 2 ของปี 53 ที่รัตนศิลป์ได้ทำการแสดงที่ บ้านเขว้า การแสดงสุดยอดคงถูกใจพี่น้องบ้านเขว้ามากเลยทีเดียว...

137
เชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นครับ

138
3 เมษายน 2553 เชิญชมหนูภารวิเศษศิลป์ ที่บ้านกุดตุ้ม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ งานฉลองอัฐิ
ไปชมกันเยอะ นะครับาาาบบบบบบบบบบบบ....

139
27 เมษายน 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์  แสดงที่  งานศาลเจ้าพ่อพญาแล  หนองปลาเฒ่า จ.ชัยภูมิ
ไปชมกันเยอะๆ นะครับ

140
ชมหมอลำคณะต่างๆดังนี้

19 เมษายน 2553 น้องใหม่เมืองชุมแพ งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
20 เมษายน 2553 พรสยามบันเทิงศลป์ งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
21 เมษายน 2553 เฉลิมพล มาลาคำ งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
22 เมษายน 2553 สาวอีหลีคักคัก งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
23 เมษายน 2553 คำผุนร่วมมิตร งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
24 เมษายน 2553 ลูกอีสานลำเพลิน งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
25 เมษายน 2553 หนึ่งในสยาม งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
26 เมษายน 2553 หนึ่งเพชรเมืองชัย งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ
27  เมษายน 2553 รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ งานเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า อ.เมืองชัยภูมิ

หน้า: 1 2 [3]