แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.รับทำเว็บ สมุทรปราการ


Topics - ไตเติ้ล เเฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเเพง

หน้า: [1] 2 3
1
:m075:
คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2563-2564 ดูเเลคิวงานโดยเเอดมินไตเติ้ล


บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 087-213-6514
ลำเพลินเรื่อง..................งานจองข้ามปี  ปี 2563-2564
วันที่ 16 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 17 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 18 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 19 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 20 กันยายน 2563 งานป๋าช่วย
วันที่ 26 กันยายน 2563 เเสดงที่วัดป่าเเสงธรรมพรหมรังษี (ตรงข้ามกองบิน1) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา(2ปีซ้อน)
วันที่ 3  ตุลาคม  2563 แสดงที่บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ผู้ว่าจ้างทนายพุฒิเดช สารมะโน งานฉลองอค์กฐิน
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เเสดงที่งานป๋าช่วย กฐิน อ.เมือง จ. อุดรธานี
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เเสดงที่อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโลธร งานบุญกฐิน
วันที่ 11 ตุลาคม 2663 เเสดงที่บ้านละว้า ต.เมืองเพีย  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งานบุญกฐิน เจ้าภาพคุณเเม่ติ๋มพ่อนาย
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 แสดงที่บ้านหัวนาม่วง ตำบลคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563แสดงที่งานบุญกฐินสามัคคี บ โนนเมือง ต ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจ้าภาพคุณสุพัตรา มีโคตร งานฉลององค์กฐิน
วันที่ 17ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านห้องข่า  ต.น้ำคำใหญ่  อ.เมือง จ. ยโสธร (แถวบายพาส รอบเมือง) ผู้ว่าจ้าง
พ่อวินัย ทองมณี งานบุญกฐิน
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เเสดงที่วังโพนเหนือ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่นงานกฐินเจ้าภาพคุณสุรวุธ สีสุวอ
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองเเวงโสกพระ ต.หนองเเวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น งานบุญมหากฐิน เจ้าภาพคุณพ่อทองดี เรืองเสนา เเละท่านพระอาจารย์หนูชิต เรืองเสนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองกรุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เจ้าภาพใหญ่พ่อศูนย์ เเม่ดวง เเละเสี่ยรักษ์ ประเทศเบลเยี่ยม
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานลอยกระทง กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 งานลอยกระทง  กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 งานลอยกระทง  กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เเสดงที่่ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์   ( วันลอยกระทง)
วันที่ 7  พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่ บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานลอยกระทง (งานเสี่ยนนท์)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่งานศาลเจ้าตลาดบ้านกะลัน ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
วันที่ 27พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่บ.กอก ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ อุทัย เขียวอ่อน

วันที่ 6 ธันวาคม 2563    เเสดงที่วัดคอนสาย ณ.บ้านคอนสาย ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
วันที่ 9 ธันวาคม  2563   แสดงที่งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 10 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 11 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 12 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานงิ้ว อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เเสดงที่บ.หนองไฮ นางาม ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แสดงที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รอทำสัญญา)
วันที่ 18 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานงิ้วอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 3ปีซ้อน
วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ้านโคกเเสลง ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ.โนนพัฒนา ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.โคราช
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ้านเเจ้งน้อย ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าภาพคุณสุวิช อือนอก
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ.โนนสามัคคี ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 เเสดงที่บ้านโดนประดู่ ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระเเเก้ว
วันที่ 2 มกราคม 2564 เเสดงที่วัดสระมะค่า บ.โครกกลาง ต.ห้วยหิน อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัม
วันที่ 3 มกราคม 2564 เเสดงที่บ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
วันที่ 4 มกราคม 2564 เเสดงที่บ.เขวาคำ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณเสี่ยต๋อง (เสี่ยวฮักเสี่ยวเเพง)
วันที่ 6 มกราคม 2564แสดงที่งานฉลองอุโบสถ วัดบุญเรือง บ้านโนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 8 มกราคม 2564 แสดงที่บ้านปอภาร ต.รุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 10 มกราคม 2564 เเสดงที่บ.ศรีเจริญ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคุณพ่อสนาน สีงหโคตรและคณะกรรมการ
วันที่ 12 มกราคม 2564เเสดงที่ บ.ดอนหวาย ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ขอบพระคุณอาจารย์เดโช ศรีมุงเมือง เจ้าภาพใหญ่ ไปเเสดงในงานขึ้นบ้านใหม่
วันที่ 15 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17มกราคม 2564 เเสดงที่  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 18 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 19 มกราคม 2564 เเสดงที่ วัดบางปิ้ง  3ปีซ้อน
วันที่ 20 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 23 มกราคม 2564 เเสดงที่ บ.โพธิ์ทอง ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ งานอุทิศส่วนกุศลหาคุณยายนาง ภูทอง
วันที่ 24 มกราคม 2564 แสดงที่ งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 25 มกราคม 2564 เเสดงที่ วัดสระกำเเพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 26 มกราคม2564  เเสดงที่ วัดพระเพลา เทพนิมิตร. อ พนา จ. อำนาจเจริญ
วันที่ 27 มกราคม 2564 เเสดงที่ บ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วันที่ 29 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31 มกราคม 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564เเสดงที่ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่วัดบ.แกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่วัดบ้านปูน-หนองพิมาน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่ บ้านศิลาต.ศิลาอ.เมืองจ.ขอนแก่น บุญมหาชาติ (งานเสี่ยนนนท์)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เเสดงที่บ.เพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2564แสดงที่ บ.ต้อน ต.เหนือ อ.เมือง กาฬสินธ์ุ (2ปีติดต่อกัน)
วันที่10 กุมภาพันธ์2564แสดงที่วัดสระแก้วบ้านโคกผักหวาน ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปีจังหวัด จ.อุดรธานี ขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูรัตนศีลโสภิตเจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่บ.นาหงส์คำ หมู่13 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่บ้านห้วยโจด ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงท่ีวัดมีชัยท่า อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่บ้านโนนหว่านไฟ ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช บ.โพนตูม ต. ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ .................. 2564 เเสดงที่บ้านโตงน้อย ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ (รอกำหนดวันที่)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่วัดหนองคู ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผู้ว่าจ้างคุณไสว ไชยจันดา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่บ้านสันติสุข ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่บ.หนองญ้าปล้อง. อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2564 เเสดงที่วัดสระบัวเชียงสา บ.เชียงสา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แสดงที่บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ บ.พระเจ้า ต.พระเจ้า อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เเสดงที่บ้านผือฮี ต.ดงเเดง อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าง

วันที่ 1 มีนาคม2564 เเสดงที่วัดราดนิมิตรหนองปรือ ต สระแก้ว อ เมือง จ.สระแก้ว รอทำสัญญา
วันที่ 2 มีนาคม 2564 แสดงที่ตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2ปีซ้อน
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เเสดงที่บ.หนองสะโน ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
วันที่4 มีนาคม2564 ว่าง
วันที่ 5มีนาคม 2564 เเสดงที่บ.กำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 6 มีนาคม 2564 แสดงที่บ้านบุ่งหมากลาน ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่ 7 มีนาคม 2564 แสดงที่บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดร ขอบคุณท่านพ่อผู้ใหญ่ต้น
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เเสดงที่วัดบ้านอ้น ต.ดงลาน  อ. เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 10 มีนาคม 2564 แสดงที่บ.โคกล่าม ต.โคกล่าม อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เเสดงที่ บ.โพนเเพง ต.พุ่มเเก  อ.นาเเก จ. นครพนม
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เเสดงที่ บ้านนาเเก ภูดิน ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
วันที่ 13 มีนาคม 2564 เเสดงที่วัดศรีโสภณธรรมทาน วัดใต้ จ.บึงกาฬ ขอบคุณท่าน ผอ อุทาน เพ็งทอง และผอ ประภาส ดวงสุริเยศ
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เเสดงที่วัดไตรภูมิ ต เซกา อ เซกา จ บึงกาฬ รอเซ็นสัญญา
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เเสดงที่บ.เลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง อุดรธานี (วัดสุวรรณเกษร)ขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูและคุณพ่อมนัส นิจโชติ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เเสดงที่บุญมหาชาติเกาะกลางบ้านผือต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (งานเสี่ยนนท์)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เเสดงที่วัดป่าอัมพวัน ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 3 ปีซ้อน
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 มีนาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 8 เมษายน2564 เเสดงที่วัดสว่างวารี บ.ดอนกลาง บ.บึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
วันที่ 12 เมษายน 2564 เเสดงที่บ.โนนเมือง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 13 เมษายน 2564 แสดงที่แสดงที่บ้านหนองนาแซง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จฺชัยภูมิ
วันที่ 14 เมษายน 2564 เเสดงที่วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 15 เมษายน 2564 เเเสดงที่บ้านเหนือ ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณคุณเเสนยอดประทุม เจ๊การผู้ประสานงาน
วันที่ 16 เมษายน 2564 จอง
วันที่ 17เมษายน 2564 เเสดงที่วัดอัมไพรวัน  บ.หนองเม็ก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 18 เมษายน 2564แสดงที่บ้านกอก ต.ละทาย อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 20 เมษายน 2564 เเสดงที่สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่ 29 เมษายน 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 เมษายน 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 1  พฤษภาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2  พฤษภาคม 2564 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 4  พฤษภาคม 2564 เเสดงที่บ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
วันที่ 7  พฤษภาคม 2564 เเสดงที่ บ.พระโรจน์ ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ขอบคุณท่านกำนันพัฒนา ส่งเสริม
วันที่ 8  พฤษภาคม 2564 เเสดงที่บ้านหวายหลึม ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพคุณฐปนรรฆ์ คามวัลย์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เเสดงที่โรงเรียนดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เเสดงที่บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 2  ตุลาคม  2564     แสดงที่บ้านบ้านแสดงที่บ้านโนน ต.บ้านโนน อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 6  พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ กทม  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เเสดงที่ตลาดเทศบาล อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม
วันที่ 26 ธันวาคม 2564เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 4ปีซ้อน

วันที่ 7  มกราคม 2565    เเสดงที่ บ.โดด ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เเสดงที่ฉลองมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี ขอบพระคุณท่าน เศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ (นายกเทศมนตรีบ้านเชียง)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565เเสดงที่บ้านเขวาน้อย ต.ยางซุมน้อยอ.ยางซุมน้อย ศรีษะเกษ
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เเสดงที่วัดศรีชมพู บ.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วันที่ 11เมษายน2565 จอง
วันที่ 12เมษายน2565 จอง
วันที่ 13เมษายน2565 จอง
วันที่ 14 เมษายน2565 เเสดงที่  บ.โพธิ์ ต.หนองบัว อ. ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
วันที่ 15เมษายน2565 จอง
วันที่ 16เมษายน2565 จอง
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 5ปีซ้อน
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแชร

2
:m075:
คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2562-2563 ดูเเลคิวงานโดยเเอดมินไตเติ้ล


บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 087-213-6514
ลำเพลินเรื่อง หาเมียให้ผัวงานจองข้ามปี 2562-2563
วันที่21 กันยายน 2562 เปิดวงที่บ้านเเพง ต.เเพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่22 กันยายน 2562 เเสดงที่บ้านเเพง ต.เเพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่24 กันยายน 2562 เเสงดที่ตลาดกลางทุ่ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่27 กันยายน 2562 เเสดงที่ตลาดปัฐวิกรณ์ นวมินทร์   ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่28 กันยายน2562  เเสดงที่ข้างโรงละครดีลักษณ์ ถนนเทพประสิทธิ์ พัทยาใต้ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่29 กันยายน2562 เเสดงที่สามเเยกพระประเเดง เขตพระประแดง ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่30 กันยายน 2562 เเสดงที่ไทวัสดุ มีนบุรี  ป๋าช่วยพาม่วน
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เเสดงที่ หมอชิต2 กทม
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เเสดงที่ ปากทางบ้านเก่าพานทอง  อมตะนคร จ.ชลบุรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เเสดงที่ตลาดสมาพร บางพลี
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เเสดงที่รามคำแหง 127
วันที่ 11ตุลาคม 2562แสดงที่งานช้าง หาดบางเเสน2 อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
วันที่ 12 ตุลาคม 2562เเสดงที่ บ.ดอนแก่นเท่า ต.นางาม อ.มัญจา จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณท่านผอ.กวินสวัสดิ์ พร้อมครูเอส
วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เเสดงที่บ.ขี้เหล็ก ต.อุ่มเม่า อ.ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เเสดงที่บ้านเหนือ ต.หนองเเวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุนพ่อผู้ใหญ่ทองใบ สีทะ เจ้าภาพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2562เเสดงที่บ้านดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ. เมือง ขอนแก่น งานกฐิน
วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เเสดงที่บ้านกระเสริม ต.กระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  ขอบพระคุณ พ่อชูชิต เจ้าภาพใหญ่
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เเสดงที่บ้านโนนลาน ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำจ.ขอนแก่น ผู้ว่าจ้างท่านกำนันเเอ๊ด เเก้วนารี
งานฉลององค์กฐินเเละทำบุญอุทิศ
วันนี้ 21 ตุลาคม 2562 เเสดงที่วัดบ้านสามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดร(ขอบคุณมะเดี่ยว อีเวนท์กรุ๊ป)
วันที่ 22 ตุลาคม 2562  เเสดงที่บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เเสดงมินิคอนเสริต์ตะวันเเดงขอนแก่น
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เเสดงที่บ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง  จ.ขอนแก่น งานทำบุญอุทิศส่วนบุญ
วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เเสดงที่บ้าน.เม็ง ต.เม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 ตุลาคม 62 เเสดงที่บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ผู้ว่าจ้างท่านกำนันสุบัน ชุ่มอภัย
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เเสดงที่ตลาดวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เเเสดงที่หน้า สภ ทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  งานป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่วัดใหม่อ่างห้วยยาง ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 แสดงที่บ้านหนองกุงเซิน ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียงจ.ขอนแก่น ท่านเจ้าภาพคุณวิชิต ทัพซ้าย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 แสดงที่งานงิ้วเทศบาลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เเสดง1ทุ่มถึงตี2
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่บ้านกุดชุมเเสง ต.กุดชุมเเสง อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
วันที่ 6 พฤศจิกายน  2562 เเสดงที่วัดหนองเหล็ก บ้านหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562 เเสดงที่ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
วันที่ 9 พฤศจิกายน  2562 เเสดงที่บ้านเก่าพานทอง (ซอดแจ้ง)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่วัดห้วยปราบ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่นวนคร ปทุมธานี
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่วัดสามัคคีพัฒนารามบ้านเสี้ยว ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซอดเเจ้ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่งานงิ้ว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ขอบคุณช่างไพร ผู้ประสานงาน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอบคุณเสี่ยนนท์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562แสดงที่ร้านเซฟมารท์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 แสดงที่บ้านหนองยูง ต.หนองเเวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่ วัดบ้านหนองขาม อำเภอเมือง จ.อุดรธานี งานคุณมะเดี่ยวอีเว้นกรุ้ป
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เเสดงที่บ้านชาติ ต.ระเวียง อ..โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ขอบคุณ คุณสุนิตย์ พยุงตน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พระประแดงอาเขต  งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ปากทางเขาตาโล พัทยาใต้ ชลบุรี  งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นวนคร(ข้างปั๊ม ปตท)  งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ไทมีนวัสดุ งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เเสดงที่บ้านลาด ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ขอบคุณเจ้าภาพ พี่สำพันธุ์ ปัญญารมย์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เเสดงที่บ้านดอนหัน ข้างร้านเพลินภิรมย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู งานผู้สนับสนุนงาน บริษัททรูมูฟ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ตลาดเทิดไท จ.นครราชสีมา  งานผู้สนับสนุน บริษัททรูมูฟ
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองอีเบ้า ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ตรงข้าม อบต.หนองกี่ (บ้านโคกอุดม) อ.กบินบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ห้างไทวัสดุ มีนบุรี            ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เเสดงที่สามเเยกพระประเเดงอาเขต ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 18ธันวาคม 2562 เเสดงที่พัทยาสาย3 (ลานป๋าเกื้อ)    ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ลานจอดรถมหามิตรกินชซ่า (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 22 ธันวาคม 2562 แสดงที่ บ.ใหม่ศรีชมภู ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ ลานวัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี    งานผู้สนับสนุน บริษัททรูมูฟ
วันที่ 25 ธันวาคม2562 เเสดงที่บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลย์มังสาหาร จ.อุบลราชธานี
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เเสดงที่ตะวันเเดง อ.เมือง จ.ยโสธร. มินิคอนเสิร์ต นักเเสดงเต็มวง เเดนเซอร์ล้นเวที
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองชัยวาน ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เเสดงที่บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.กมลาไสย์ จ กาฬสินธ์ุ ขอบคุณพี่เลิสผู้ประสานงาน
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 แสดงที่ วัดป่าแสงธรรม พรหมรังสี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 2ปีซ้อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เเสดงที่วัดโนนฝาวพุทธาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  2ปีซ้อน

วันที่ 1 มกราคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองตูม ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
วันที่ 2 มกราคม 2563 เเสดงที่วัดโสภณวิหาร บ.ลุมพุก ต.กันทรารมย์  จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 3 มกราคม 2563 เเสดงที่วัดบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ งานอุปสมบทหมู่
วันที่ 4 มกราคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองตุ ต.ศรีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 5 มกราคม 2563 เเสดงที่บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 6 มกราคม 2563 แสดงที่บ้านสันติสุขต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 วันที่7 มกราคม 2563 แสดงที่บ้านกุดหมากเห็บ ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วันที่ 8 มกราคม  2563 เเสดงที่บ้านหนองกุงสวรรค์ ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 9 มกราคม 2563 เเสดงที่วัดพายัพ บ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วันที่ 10 มกราคม 2563 เเสดงที่วัดประชานิมิตร ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 11 มกราคม 2563 เเสดงที่บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ผู้ว่าจ้างท่านธนากร การสนิท
วันที่ 12 มกราคม 2563 แสดงที่บ้านโคก ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันที่ 13 มกราคม 2563 เเสดงที่วัดศิริสุทโธ (คำชะโนด) ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ. อุดรธานี
วันที่ 14 มกราคม2563 แสดงที่ตลาดสุวรรณเกลียวทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา งานทรูมูฟ
วันที่ 15 มกราคม 2563 แสดงที่วัดบ้านตากลาง ต0กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ งานทรูมูฟ
วันที่ 17 มกราคม 2563 เเสดงที่ หน้า สภ.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร งานTrueMoveH ทูมูฟ
วันที่ 18 มกราคม 2563 เเสดงที่หน้า อบต. อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งาน  TrueMoveH ทูมูฟ
วันที่ 19 มกราคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองชาติ-ทรายทอง ต.สว่างเเดนดิน อ.สว่างเเดนดิน  จ.สกลนคร
วันที่ 21 มกราคม 2563 เเสดงที่บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ
วันที่ 23 มกราคม 2563 หมอชิต 2  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 24 มกราคม 2563 รามคำเเหง 180 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 มกราคม 2563 ตรงข้ามบุษยมาศ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรง  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 มกราคม 2563 สามเเยกพระประเเดงอาเขต ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 มกราคม 2563 เเสดงที่งานเทศกาลงานฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 29  มกราคม 2563เเสดงที่งานนมัสการพระธาตุเมืองพล วัดหนองแวง อ พล จ ขอนแก่น 4 ปีติดต่อกัน
วันที่ 31  มกราคม2563 เเสดงที่ตรงข้ามโลตัส  บ่อวิน / มาบยางพร งานป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่นวนคร ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่ ตลาดไทยประกัน บางพลี  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่ หมอชิต2  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่วัดบางปิ้ง สมุทรสาคร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านโนนสูง ต.บ้านถิ่น อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนเเก่น ขอบคุณท่าน สท.กรวิทย์ ติวเฮือง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านน้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านหนองจอก ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ขอบคุณ พ่อสังข์ เเละพี่แอน เจ้าภาพเก่า
วันที่10 กุมภาพันธุ์ 2563 แสดงที่บ้านกำพี้ต.กำพี้ อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่งานไหว้พระธาตุ ต.ธาตุ  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่บ้านต้อน ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่บ้านสามพร้าวต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563เเสดงที่บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาสอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านนาขาม  ต.นาขาม  อ.เรณูนคร จ.นครพนม
วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2563 เเสดงที่บ้านทับกุง ต.ทับกุง อ.หนองเเสง จ.อุดรธานี  ขอบคุนกำนันบัวไข ชินฝั่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563แสดงที่บ้านกลางใหญ่ ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563แสดงที่ บ.ศรีเมือง ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ.ผักปัง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ณ.วัดโบราณ หรือวัดโพธิ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่วัดป่านาเจริญ บ้านนาเจริญ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่ วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี กราบขอบคุณท่านหลวงพ่อใบฎีกาบุญสัว ญาณวโรเจ้าอาวาส
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านเขวาน้อย ต.ยางชุมน้อย อ. ยางซุมน้อย จ. ศรีษะเกษ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่บ้านหนองกลอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ุ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่ วัดป่าบ้านโพน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่ บ.สงเปลือย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563เเสดงที่เทศบาลตำบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563เเสดงที่ วัดไตรภูมิ อ.อากาสอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เเสดงที่บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น (งานเสี่ยนนท์ )

วันที่ 1 มีนาคม 2563 แสดงที่ วัดโพธิ์ศรี อ.เมือง จ.หนองคาย 
วันที่ 2 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านพระซอง ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านศรีสมบูรณ์ ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น งานอุปสมบทคุณเน็ต เจ้าภาพพ่อโชคพล สมอเเข็ง
วันที่ 4 มีนาคม2563เเสดงที่บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
วันที่ 5 มีนาคม2563เเสดงที่บ้านโคกกลางใหญ่ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 6 มีนาคม 2563 วันเดินทาง
วันที่ 7 มีนาคม 2563 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 8 มีนาคม 2563 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 10 มีนาคม 2563 เเสดงที่วัดนาคาเทวี บ.นาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านนาดอกไม้ ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาสอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ 13 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านนาหว้า ม.5 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
วันที่ 14 มีนาคม 2563 แสดงที่วัดพระธาตุโป่งดินสอ  ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นคราชสีมา
วันที่ 15 มีนาคม 2563 แสดงที่ บ้านเก่าน้อย อ. บ้านไผ่. จ.ขอนเเก่น
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ.ตาเณร ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านโนนเจริญ.ต.โนนสมบูรณ์  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
วันที่ 19 มีนาคม 2563 แสดงที่ บ.ยวด ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานีขอบคุนท่านกำนัน ขวัญตา แก้วอาสา
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านดงมะไฟ ต.บ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร(เลื่อนจัดงาน)
วันที่ 21 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านนางัว ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม(เลื่อนจัดงาน)
วันที่ 22 มีนาคม 2563 แสดงที่
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ้านนาสีนวล ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เเสดงที่บ.กำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เเสดงที่ว่าง
วันที่ 26 มีนาคม 2563 แสดงที่วัดเขต อ.หนองบัวเเดง  จ.ชัยภูมิ(เลื่อนจัดงาน)
วันที่ 29 มีนาคม 2563 เเสดงที่งานฉลองวิหารพระเจ้าใหญ่โพธิ์สว่าง วัดนาแค ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย(เลื่อนจัดงาน)
วันที่ 31 มีนาคม 2563แสดงที่บ้านเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2563 แสดงที่บ้านบุ่งตำบลบุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 2เมษายน2563เเสดงที่วัดขี้เหล็กใน ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันที่ 3 เมษายน 2563 เเสดงที่วัดป่าอัมพวัน ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 3 ปีซ้อน (เลื่อนไป23มีนาคม2564)
วันที่ 4 เมษายน 2563เเสดงที่ ว่าง
วันที่ 5เมษายน 2563 เเสดงที่บ้านนาแกภูดิน ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
วันที่ 6 เมษายน 2563 เเสดงที่บ้านกุดตากล้า ต.สร้างถ่อ อ. เขื่องใน จ.อุบลราชธานีผู้ประสานงานโดยผู้จัดการใหญ่ พงษ์ศักดิ์ อริยะสุนทรกุล
วันที่ 7 เมษายน 2563 เเสดงที่ บ.สำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง.จ.บุรัรัมย์  (เลื่อนจัดงาน)
วันที่ 8 เมษายน 2563 เเสดงที่บ.หนองไฮ นางาม ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น (เลื่อนเป็น15ธค2563)
วันที่ 9 เมษายน  2563 เเสดงที่บ.กุดค้า ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
วันที่ 10 เมษายน 2563เเสดงที่บ้านห้วยผึ้งน้อย ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ขอบคุณท่านกำนันทองยุ่น ภูมินาม
วันที่ 11 เมษายน 2563 แสดงที่บ้านแสดงที่บ้านหนองหิน ต.ชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 12 เมษายน 2563 เสดงที่ บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 13 เมษายน 2563 เเสดงที่บ้านเสมาใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 14 เมษายน 2563 เเสดงที่บ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ. นครราชสีมา
วันที่ 15 เมษายน 2563 เเสดงที่บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
วันที่ 16เมษายน 2563 เเสดงที่วัดอัมไพรวัน  บ.หนองเม็ก ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 17 เมษายน 2563 เเสดงที่บ.กอก ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ อุทัย เขียวอ่อน(เลื่อนงานไปวันที่ 27พฤศจิกายน2563)
วันที่ 18 เมษายน 2563 เเสดงที่ว่าง
วันที่ 19 เมษายน 2563 เเสดงที่บ.เหล่าเรือ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 24 เมษายน 2563 เเสดงที่ อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี งานทรูมูฟ
วันที่ 25 เมษายน 2563 เเสดงที่ตลาดนัดคลองถม อ.ชุมเเเพ จ.ขอนแก่น งานสปอนเซอร์ปุ๋ยรุ่งอรุณ
วันที่ 26 เมษายน 2563 แสดงที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นงานขึ้นบ้านใหม่
รอทำสัญญาวันที่1 ถึง3มีค63
วันที่ 27 เมษายน 2563 เเสดงที่บ้านสร้างเเก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
วันที่ 28 เมษายน 2563 เเสดงที่สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (เลื่อนเป็น 20เมษายน 2564)
วันที่ 30 เมษายน 2563 ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 แสดงที่วัดบูรณะสิทธิ์พระเจ้าใหญ่ผือบัง บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (เริ่มเเสดง12.00 - 21.00น)เลื่อนเป็น
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เเสดงที่บ.โพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
วันที่ 9  พฤษภาคม 2563 แสดงที่บ้านดอน แสดงที่บ้านดอนตาล ตดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 แสดงที่บ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนเเก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 12 พค 2563  เเสดงที่โรงเรียนดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
วันที่ 13 พค 2563 เเสดงที่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563เเสดงที่บ้านหวายหลึม ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เจ้าภาพคุณฐปนรรฆ์ คามวัลย์(ย้ายไป8พค64)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เเสดงที่บ.เบิด ต.บ้านเบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563แสดงที่บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ. กันทราลม. จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เเสดงที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  (งานทรูมูฟ)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563เเสดงที่วัดใหม่อ่างห้วยยาง ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เเสดงที่ บ.หนองเเสน ต.หนองเเสน อ.วาปีปทุม จ. มหาสารคาม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เเสดงที่ อ.สำโรงทาบ สุรินทร์ งานทรูมูฟ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แสดงที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 5 มิถุนายน 2563 แสดงที่บ้าน แสดงที่บ้านยางคำ ต.ยางคำ  อ.โพนทราย  จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เเสดงที่บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
(เลื่อนเป็น15พค64)
วันที่ 13-14 มิย 63หมอลำซุปเปอร์โชว สาวน้อย vs ประถม  ป๋าช่วย พาม่วน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 แสดงที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3กรกฎาคม 2563 เเสดงที่บ.กำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย(หาก รัฐให้เเสดงได้)หากไม่ได้เป็นงานปีหน้า


3
สาวน้อยเพชรบ้านแพง / คิวงานการเเสดง 2561-2562
« เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 09:28:08 AM »
 :m075:
คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2561-2562


บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 086-907-6275 , 087-213-6514
ลำเพลินเรื่อง ขุนช้างขุนแผนคิวงานจองข้ามปี 2561-2562
วันที่ 29 กันยายน 2561เเสดงที่สนามกีฬากลางบ้านเเพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  เปิดวง
วันที่ 1ตุลาคม 2561 เเสดงที่ตลาดนิยม2 ตรงข้ามบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 4 ตุลาคม2561 แสดงที่พัทยาสายสามป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 5 ตุลาคม2561 เเสดงที่ราม 127 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 6 ตุลาคม2561 เเสดงที่หลังวัดสะพาน4 มาบยางพร ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 7 ตุลาคม2561 แสดงที่พระประเเดงอาเขต ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 12ตุลาคม2561 เเสดงที่ตลาดปัฐวิกรณ์ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 13ตุลาคม2561 เเสดงที่ษมาภรณ์บางพลี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14ตุลาคม2561 เเสดงที่ สนามบอลเคหะร่มเกล้าประชันรถแห่สะท้านกรุง ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 15 ตุลาคม 2561แสดงที่วัดนาแค อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 แสดงที่สวนพระนเรศวร อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รอยืนยันสถานที่
วันที่ 20ตุลาคม 2561  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21ตุลาคม 2561  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 22ตุลาคม 2561  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เเสดงที่วัดป่ามหาศาล บ้านเชียงใหม่. ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด งานบุญมหากฐิน
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 แสดงที่บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ งานครั้งที่3 ขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองบัว ท่านประมวล กระธรรม
วันที่ 29 ตุลาคม 2561แสดงที่บ้านดอนยานาง ต. ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วันที่  3 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่บ้านหนองคู  ต.หนองบัวบาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ งานฉลององค์มหากฐิน
วันที่  4 พฤศจิกายน  2561 เเสดงที่บ้านดูนสาด ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณพ่อสมบูรณ์ คุณแม่ ดนตรี
วันที่  5 พฤศจิกายน  2561 เเสดงที่งานงิ้วอำเภอกุมวาปี ตลาดเมืองเก่า (ซอดเเจ้ง)
วันที่  9  พฤศจิกายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่บ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก. อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม งานบุญกฐิน
วันที 11 พฤศจิกายน 2561 เเสดงที่ร้านเซฟมาร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ ... พฤศิกายน 2561  แสดงที่บ้านโพนเเพง ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนเเก้ว จ.ยโสธร งานกฐินเดี่ยวโดยท่านมโนรส อดทน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ตลาดเจริญศรี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขอบพระคุณผู้จัดการใหญ่ เเละ สามอ.บันเทิงศิลป์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เเสดงที่บ้านขี้เหล็ก ต อุ่มเม่า อ ธวัชบุรี จ ร้อยเอ็ด ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่เทศกาลงานงิ้วประจำปี อำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
วันที่้ 20 พฤศจิกายน 2561 เเสดงที่งานประเพณีลอยกระทงบึงหนองโคตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แสดงทีบ้านศาลเจ้าไก้ต่อ ต.ศาลไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ งานลอยกระทง 2ปีซ้อน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 1  ธันวาคม 2561  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2  ธันวาคม 2561 เเสดงที่งานงิ้ว อ.พล จ.เขอนแก่น
วันที่ 4 ธันวาคม  2561 เเสดงที่บ้านหนองแก ต.หนองแก  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ขอบพระคุณพ่อกำนัน ชะมัด
วันที่ 8  ธันวาคม 2561 เเสดงที่บ้านหนองพลวงน้อยต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 10 ธันวาคม2561 เเสดงที่งานงิ้ว อ.ประทาย จ นครราชสีมา ขอบคุณร้าน โค้วเปงกัง
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 แสดงที่งานงิ้ว อำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธิ์ โดย หจก.วิชิตสมเด็จธุรกิจ โดยเฮียวิชิต พงษ์ธนารักษ
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เเสดงที่เกาะกลางบ้านผือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น (ซอดเเจ้ง)
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เเสดงที่ งานนมัสกาลศาลหลักเมืองท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์  ขอบพระคุณ อ.พุทธรัก (ผอ.โรงบาล) 
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 แสดงที่สนามหน้าที่ว่าการ อำเภอเมือง จ. บึงกาฬ
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เสดงที่เทพประสิทธิ์พัทยาใต้  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เเสดงที่่ไทยประกันบางพลี     ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เเสดงที่ สนามดอนหัวฬ่ออมตะนคร  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เเสดงที่วัดศรีชมชื่น บ้านร่องบงต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 แสดงที่งานหุ่นฟางยักษ์ อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม มินิคอนเสริ์ต
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เเสดงที่ตะวันเเดงสาดเเสงทองร้อยเอ็ด  (มินิคอนเสิรต์)
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เเสดงที่บ้านโนนน้อย ต.โคกหล่าม อ.อุทมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 29 ธันวาคม2561  เเสดงที่ บ หนองแวง ต หนองแวง อ พระยืน จ ขอนแก่น
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เเสดงที่วัดโนนฝาวพุทธาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 1  มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านห้วยศาลา ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยท่านพ่อผู้ใหญ่สมศักดิ์ ซุยรัมย์ เเละพ่อผู้ใหญ่วิเศษ สุดสิทธิศูนย์
วันที่ 2 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านผือ ต.ผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ขอบคุณ พี่เอ๋ กิตติมศักดิ์ สุขประเสริฐ ผู้ประสานงาน
วันที่ 3 มกราคม 2562 เเสดงที่ วัดเพชราราม บ้านเพชรละคร ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กราบขอบพระคุณพระครูสุธรรม
วันที่ 5 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 8 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ขอบคุณผู้ใหญ่ณรงค์ วงษา
วันที่ 12 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองจอก ต.ระวิง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ขอบคุณ พ่อสังข์ เเละพี่แอน เจ้าภาพ
วันที่ 15 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านโนนคูณ  ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัด หนองบัวลำภู
วันที่....มกราคม 2562 เเสดงที่ตะวันเเดงสาดเเสงทองชัยภูมิ   (มินิคอนเสิรต์วันที่เดี่ยวแจ้งอีกที)
วันที่ 17 มกราคม 2562 เเสดงที่ตะวันเเดงสาดเเสงทองสารคาม (มินิคอนเสิรต์)
วันที่ 18 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านลืออำนาจ ต.ลืออำนาจ  อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 19 มกราคม 2562 เเสดงที่บ้านบอนเขียว ต.นาขาม อ.กุจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ งานฉลององค์พระประธานใหญ่
วันที่ 25 มกราคม 2562 แสดงที่บ้านเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้วขอบพระคุณพ่อผู้ใหญ่บุญธรรม โนน
วันที่ 26 มกราคม 2562 เเสดงที่ บ้านปูน-หนองพิมาน. ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขอบคุณพระครูศรีสมณวงศ์
วันที่ 27 มกราคม 2562 เเสดงที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (2ปีติดต่อกัน) 
วันที่ 29 มกราคม 2562 แสดงที่บ้านเพีย ต.นำ้สวย อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 31 มกราคม 2562 บ้านบ่อพังแคน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ขอบคุณท่านกำนัน เเละพ่อผู้ใหญ่บ้านเขียน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนเเก่น (เสียนนท์โปรโมชั่น)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น งานบุญเล่าประจำปีขอบคุณผู้ใหญ่วารุณี บูรณะกิตติ เเละพ่อผู้ใหญ่พนมพร กองจันทร์ 2 ปีติดต่อกัน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่บ้านสะแบง ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งานบุญประจำปี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562แสดงที่บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่วัดโคกตายอ ม.1 ต.ซับสมอทอด  อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ งานครบรอบมระภาพหลวงพ่อสีดา ปีที่32 ขอบคุณพ่อสมชัย จันทร์คงวงษ์
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่วัดป่าโมงใหญ่ บ้านป่าโมง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่วัดเกาะเเก้ว อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   ขอบคุณเเม่ผู้ใหญ่อารีย์ สายนาที
วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2562 เเสดงที่งานนมัสการพระธาตุเมืองพล วัดหนองแวง อ พล จ ขอนแก่น 2 ปีติดต่อกัน
วันที่10 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่บ้านโคกศรีสำราญ ต เสอเพลอ อ กุมภวาปี จ อุดรฯ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562เเสดงที่ บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  งานบุญมหาชาติ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่บ้านโหมนคำ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่วัดบางปิ้ง สมุทสาคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่ งานนมัสกาลพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562งานบุญเทศน์มหาชาติวัดศรีราษฎร์บำรุงบ้านผักบุ้ง ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีกราบขอบพระคุณพระมหาธนากร อิทธิเตโชเจ้าอาวาส
วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่ วัดประทุมวาส ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภมิ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์2562 เเสดงที่บ้านรัตน ต.สระเเก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์2562แสดงที่วัดโนนแกด(หลวงปู่เกลี้ยง) ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์2562 เเสดงที่บ้านสมสะอาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่วัดภูมิบาลวัฒนา วัดเหนือบึงกาฬตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เเสดงที่บ้านโนนเสถียร ต.โนนศิลา จ.บึงกาฬ ขอบคุณ กำนัน นิพล พาสว่าง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 แสดงที่ แสดงที่บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
วันที่ 2  มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านโคกนางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ. ขอนเเก่น
วันที่ 3 มีนาคม 2562 แสดงที่วัดบูรพาบ้านลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เเสดงที่หน้าเทศบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรเทศบาลตำบลวังสามหมอท่านคำสิงห์ศรีสวัสดิ์
วันที่ 5 มีนาคม2562 เเสดงที่บ้านอุ่มจาน ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
วันที่ 6 มีนาคม2562 แสดงที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตฺโนนสมบูรณ์ อ. เมือง จ.บึงกาฬ
วันที่ 7 มีนาคม2562 แสดงที่บ้านหนองตอ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ขอบคุณผู้ประสานงานเจ๊เเสง
วันที่ 9 มีนาคม 2562 แสดงที่บ้านดงเมือง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี งานบุญประจำปี วัดศรีคราราม โดยท่านหลวงพ่อเจ้าคุณโสภณ พุทธิธาดา
วันที่ 10 มีนาคม 2562เเสดงที่วัดสระมณี บ้านผักตบ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันที่ 11 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านโพนแพง ต พุ่มแก อ นาแก จ นครพนม
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านเซียงพิณ ต.เซียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้านประเสริฐ
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านกลาง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โดยท่านพ่อผู้ใหญ่ประกิต
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านโพนแพง ต.หนองสนม อ.วานรนิวาสจ.สกลนคร ปีที่2
วันที่ 15 มีนาคม 2562  แสดงที่วัดป่าคำสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านหัวหนอง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม (งานฉลองอัฐิ พ่อที เดตะอุด)
วันที่ 17 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองแดง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีขอบคุณพ่อกำนัน ธนาธิป วิบูลย์กุล
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เเสดงที่วัดศรีชมพูงานนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
4ปีซ้อน
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เเสงดที่บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เสียนนท์โปรโมชั่น)
วันที่ 20 มีนาคม 2562 แสดงที่ อำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 21 มีนาคม 2562เเสดงที่บ้านโนนม่วง อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลัง มข (เสียนนท์โปรโมชั่น)
วันที่ 20 มีนาคม 2562 แสดงที่ อำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 22 มีนาคม 2562 บ้าน หนองลาด ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
วันที่ 23 มีนาคม 2562  แสดงที่บ้านสงเปลือย ต.เสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ยกเลิกติดวันเลือกตั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2562 เเสดงที่ บ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย. ขอบพระคุณ ผู้ใหญ่โสภา สิงเดชะ  ยกเลิกติดวันเลือกตั้ง
วันที่ 25 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านกอก ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 2ปีซ้อน
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เเสดงที่วัดศรีพัฒน์ บ้านดงมะไฟ เทศบาลตำบลขมิ้น อ.เมือง จ. สกลนคร ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ไพโรจน์  พลชัย
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองเเดงชัยมงคล ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
วันที่ 28 มีนาคม2562 วัดจินดาราษฏร์บำรุง บ.ห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เเสดงที่บ้านหนองหินโงม ต.หนองหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ปู้ประสานงานป๋าวิรัตน์
วันที่ 30 มีนาคม 2562 แสดงที่2562 แสดงที่บ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุขอบคุณผู้ใหญ่นิยม สุภาโคตร เเละกรรมการผ้าป่าจาก กทม
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เเสงดที่บ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 เมษายน 2562 เเสดงที่บ้านหอย ต.โนนอุดม อ.ชมแพ จ.ขอนแก่น
วันที่ 2 เมษายน 2562 เเสดงที่บ้านค้อเขียว ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนนคร
วันที่ 3 เมษายน2562 แสดงที่วัดอัมพวัน บ้านพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 4 เมษายน 2562 แสดงที่บ่านหนองคำ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วันที่ 6 เมษายน 2562 เเสดงที่วัดหนองว่านเหลือง ต. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 7 เมษายน 2652งานช่วยพาม่วน รอสถานที่
วันที่ 9 เมษายน 2562 เเสดงที่วัดจำปาทอง  บ้านหนองยางคำ ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 3 ปีติดต่อกัน กราบขอบพระคุณพระมหาดร.ยศสรัลล์ สิริคุตฺโต เจ้าอาวาส
วันที่ 10 เมษายน 2562เเสดงที่บ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยท่านผู้ใหญ่บรรเทิง
วันที่ 11 เมษายน 2562 เเสดงที่บ้านโนนสง่า ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ขอบพระคุณพ่อผู้ใหญ่ สมยศ คำสมศรี
วันท่ 12 เมษายน 2562 เเสดงที่ บ้านหนองโก ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม งานฉลองหอระฆัง ขอบคุณคณะกรรมการโดยพ่อผู้ใหญ่ไพรชิต แถมโฮง พ่อผู้ใหญ่วิรัช ถุงอินลา พ่อผู้ใหญ่สุภชัย ตุลาคำ
วันที่ 13 เมษายน 2562 แสดงที่บ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว  อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งานปิดทองฝังลูกนิมิตร ขอบคุณกำนันกลยุทธ จันสี เเละพ่อผู้ใหญ่นัฐพล สีสร้อยพร้าว
วันที่ 14 เมษายน 2562 เเสดงวัดโพธิ์ชัย  อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 15 เมษายน 2562 เเสดงที่บ้านสีถาน ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
วันที่ 16 เมษายน 2562 เเสดงที่วัดเจริญผล บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ไสว ใสเเสง
วันที่18 เมษายน 2562แสดงทที่บ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
วันที่ 19 เมษายน 2562 เเสดงที่บ้านปลาเชื่อม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ขอบคุณผู้ประสานงานท่านนายกสมหวังใหญ่วังหน้า
วันที่ 21 เมษายน 2562เเสดงที่ บ.น่าห่อม ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
วันที่ 27 เมษายน2562 แสดงที่บ้านโพนทอน ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่29เมษายน2562แสดงที่ข้างโรงละครดีลักซ์ ถ.เทพประสิทธิ์ พัทยาใต้
วันที่ 30เมษายน2562เเสดงที่นวนคร

วันที่1พค.2562เเสดงที่หลังสะพาน4มาบยางพร(ซอดแจ้ง)
วันที่ 2พค.2562เเสดงที่หมอชิต2
โดยป๋าช่วยพาม่วน เจ้หลี เพชรบ้านแพง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562เเสดงที่งานบุญสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่วัดพุทธประดิษฐิ์ บ้านโพน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่งานเทศน์มหาชาติวัดหนองไผ่วัดหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3 ปีที่3
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่บ้านละหานนา ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศเจ้าคณะอำเภอรูปใหม่เเละงานบูชาองค์ปู่ ขอบคุณท่านกำนันสมชาญ ศรีชัยยา พร้อมคณะกรรมการทุกท่าน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562แสดงที่บ้านเสาขวัญ ต.แวง อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร ขอบคุณเสี่ยโต้ง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่งานสองฝั่งบั้งไฟล้าน บ้านสามหมอ-โนนทัน ต.โพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น
โดยท่าน สจ.มีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ  (คนไทยบ้าน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562เเสดงที่  บ้านนาเลา ต.หนองไฮ  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่บ้านไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ งานบุญบั้งไฟ (ป๋าช่วยพาม่วน)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่บ้านเพียปู่ ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (งานสรงกู่)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่วัดเเจ้งสว่างบ.ตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก) กับงานบวชนาคช้าง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่่บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่ ณ.ศาลเจ้าปู่บัวขาว อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธ์ (งานบุญบั้งไฟ) ขอบคุณอาเท่ห์ธุรกิจบันเทิง ผู้ประสานงาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เเสดงที่บ้านดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร บุญบั้งไฟ

วันที่1 มิถุนายน 2562 แสดงที่บ้านมอญ ตำบลบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิ 3ปีซ้อน
วันที่ 2 มิถุนายน 2562เเสดงที่เกาะลอยหนองบัวแดง  อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด งานบุญบั้งไฟ
ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่วีระพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ พร้อมคณะกรรมการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เเสดงที่บ.หนองดง ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่6มิถุนายน2562เเสดงที่ วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา นนทบุรี (ถ่ายละคร)
วันที่7มิถุนายน2562เเสดงที่ที่ วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา นนทบุรี (ถ่ายละคร)
วันที่ 8 มิถุนายน  2562 แสดงที่บ้านบ่อใหญ่ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ขอบคุณท่านกำนันนิพนธ
วันที่ 9 มิย 2562เเสดงที่ บ้านหนองเรือ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 14 มิถุนายน 2562ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 มิถุนายน 2562ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 มิถุนายน 2562เเสดงที่บ้านเเพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ปิดวง

4
:m033::m022: :m137: :m167::m049: :m131: :m058: :m046:คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2560-2561

บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 086-907-6275 , 087-213-6514
 ลำเพลินเรื่อง ผาเเดงนางไอ่ ผู้สนับสนุน มาม่าอร่อย ผลิตภัณฑ์โปร คิวงานจองข้ามปี 2560-2561
วันที่  9 กันยายน 2560 เเสดงที่สนามกีฬากลางบ้านเเพงหมู่14  ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม(เปิดวง)
วันที่ 10 กันยายน 2560 เเสดงที่หน้าบ้านเอื้ออาทร เเยกบ้านจั่น จ.อุดรธานี โดยเฮียเทร์โปรโมชั่น
วันที่ 11 กันยายน 2560 เเสดงที่ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า อ.ศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น โดยเฮียเทร์โปรโมชั่น
วันที่ 12 กันยายน 2560 แสดงที่บ้านโนนเปลือย ต.ตลาดเเร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบพระคุณ คุณอิศราพร ผู้ว่าจ้าง งานทำบุญอุทิศ
วันที่ 15 กันยายน 2560 ตลาดนัดมาบยางพร จ.ระยอง
วันที่ 16 กันยายน 2560 ตลาดโรงสี บางประกง ถนนบางนา-ตราด กม40 (ซอดเเจ้ง)
วันที่ 17 กันยายน 2560 กลางซอยวัดด่านสำโรง
วันที่ 27 กันยายน 2560 เเสดงที่หน้าบขส. อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 28 กันยายน 2560 เเสดงที่ข้างปั้ม ปตท เเยกไฟเเดงบ้านหนองใส  อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 29กันยายน2560 เเสดงที่เทศบาลหนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันที่ 30 กันยายน 2560 รอสถานที่ เจ้าภาพจอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เเสดงที่กระทรวงวัฒณธรรม งานมหกรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "ศาสตร์-ศิลป์ แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรีวงศ์"ขอบพระคุณพี่สมยศ ศรีสมบูรณ์
วันที่  2 ตุลาคม 2560 รอสถานที่ เจ้าภาพจอง
วันที่  6 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  7 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  8 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 เเสดงที่บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เเสดงที่บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว  อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เเสดงที่สนามข้างวิทยาภัณฑ์ แยกสามพร้าว ต.สามพร้าม อ.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี  โดยNP เฮียเเน็ทโปรโมชั่น


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่บ้านหนองโจด ต โคกก่อ อ เมือง จ มหาสารคาม
วันที 3 พฤศจิกายน 2560 แสดงทีบ้านศาลเจ้าไก้ต่อ ต.ศาลไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ งานลอยกระทง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ตลาดโรงสี บางประกง ถนนบางนา-ตราด กม40
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 รอสถานที่
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 แสดงที่งานงิ้ว อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่อ.เมือง จ.อุดรธานี(พิกัดจะมาเเจ้งอีกที) งานสปอนต์เซอร์ผลิตภัณฑ์โปร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ บ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สถานที่รอคอนเฟริ์ม ถ่ายละครดาวจรัสฟ้า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สถานที่รอคอนเฟริ์ม ถ่ายละครดาวจรัสฟ้า
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สถานที่รอคอนเฟริ์ม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ ตลาดเจริญศรีวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ เเสดงที่ตะวันเเดงคลองตัน มิินิคอนเสริต์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์   ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ ห้างไทวัสดุมีนบุรี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เเสดงที่ ข้างหมอชิด 2 ป๋าช่วยพาม่วน


วันที่ 2 ธันวาคม 2560  เเสดงที่ตรงข้ามศูนย์มาสด้า มาบยางพร อ.ปลวกเเดง. จ.ระยอง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แสดงที่ลานเอ็กท์ไซด์ พัทยาสาย3 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 5 ธันวาคม 2560  เเสดงที่งานนวนครเนรมิตร ขาง ปตท.นวนคร
วันที่ 9 ธันวาคม 2560  แสดงที่งานงิ้วอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เเสดงที่่หน้าหาดปราสาททอง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เเสดงที่สี่เเยกลำพระเพลิง ตรงข้ามการประปา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เเสดงที่ที่วัดโนนฝาว กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 แสดงที่ศูนย์ราชการเเจ้งวัฒนะ กทม จัดโดยกระทรวงการคลัง เต็มวง ชมฟรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เเสดงที่ ตลาดปัฐวิกรณ์   ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เเสดงที่ริมถนนศรีนครินทร์ ปากซอย 18สวนหลวง ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เเสดงที่หมอชิต2 จตุจักร  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 แสดงที่บ้านกุดอ้อสุขสวัสดิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ ขอบพระคุณพี่สัมฤทธิ์ อุดรบูรณ์ เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ต
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เเสงดที่บ้านโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จ. ชัยภูมิ
วันที่ 30 ธันวาคม  2560 เเสดงที่บ้านหนองเเวง ต.หนองเเวง  อ.พระยืน จ.ขอนเเก่น
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เเสดงทีบ้านอีเม้งต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 1มกราคม 2561 แสดงที่วัดป่าคำสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 2 มกราคม 2561 เเสดงที่วัดป่านาคำ บ้านโคกกลางต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตร
วันที่ 3 มกราคม 2561 เเสดงที่ บ้านดอนตาล ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี
วันที่ 4  มกราคม 2561 เเสดงที่บ้านทุ่งสีทอง ม.14.ต.ปวนพุ อ.หนองหิน  จ.เลย
วันที่ 5 มกราคม 2561 เเสดงที่บ้านโพนเงิน-โพนบก-โพนบุญ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันที่  8 มกราคม 2561แสดงที่บ้านหนองหญ้าม้า ต.พระธาตุพังพวน อ.เมือง  จ.หนองคาย
วันที่ 10 มกราคม 2561 เเสดงที่ บ้านหว่าน ต.หว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย.
วันที่ 12 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 13 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 15 มกราคม 2561 สถานที่ กทม  ถ่ายละครดาวจรัสฟ้า
วันที่ 17 มกราคม2561 เเสดงที่บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที 19 มกราคม 2561 เเสดงที่บ้านวังยาง ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม
วันที่ 20 มกราคม 2561 เเสดงที่งานเจ้าปู่หนองกรุงศรีของดีถิ่นดงมูล หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกรุงศรี จ.กาฬสินธ์.โดยทีมงานสุปันโปรโมชั่นประกัน
วันที่ 21 มกราคม 2561เเสดงที่งานนมัสกาลพระธาตุเมืองพล บ้านหนองเเวง อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น ปีที่3
วันที่ 22 มกราคม 2561 แสดงที่บ้านชาด ต.ระเวียง. อ.โนนนารายณ์. จ.สุรินทร์
วันที่ 25 มกราคม 2561 เเสดงที่วัดเกษตรผล บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 27 มกราคม 2561 เเสดงที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 28 มกราคม 2561 เเสดงบ้านเสมาใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 29 มกราคม 2561แสดงที่บ้านสะพานพุทธ ต.สะพานพุทธ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 
วันที่ 30 มกราคม 2561 เเสดงที่วัดมีชัยท่า. อ.เมือง จ.หนองคาย 2ปีซ้อน
วันที่ 31 มกราคม 2561 แสดงที่บ้านหนองกก ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่บ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดง บุญประจำปีบุญเล่าบ้านพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนเเก่น
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่บ้านตะคุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอบคุณท่าน สจ.นายนพดล(คนคบง่าย) สีดาทัน เเละท่านพ่อผู้ใหญ่ปรีดา
วันที่  9  กุมภาพันธ์ 2561เเสดงที่รามคำแหง 127 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงที่่ตลาดหนามเเดง ถ.เทพารักษ์ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์2561เเสดงที่พระประเเดงอาเขต ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่บ้านนาข่า ต. นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่บ้านสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่บ้านนาตาล ต.นาตาล อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่วัดป่าบ้านนาดอน ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยท่านกำนันผู้ว่าจ้าง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงที่บ้านค่ายเสรี ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทนงศักดิ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561แสดงที่ งานฉลองอุโบสถ์วัดบ้านสำโรงพัฒนา ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2561เเสดงที่บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงทีบ้านส้างดู่ ต.เเวง  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงทีอำเภอเเวงน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่งานวัดโนนฝาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงที่ บ้านกุดคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่วัดป่านาคำน้อย คำน้อย ต.บ้านก้อง  อ.นายูง จ.อุดรธานี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่งานนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 3ปีซ้อน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่วัดโพนทอง บ้านหนองบัว ต หนองบัว อ. ภูเรือ จ.เลย  ขอบพระคุณ ท่านนายกภูวนัย วิจิตรปัญญา  ผู้ว่าจ้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 เเสดงที่บ้านห้วยทราย ต.นาเเขม อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 2 มีนาคม 2561เเสดงบ้านกอกต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุจ.อุดรธานี
วันที่ 3 มีนาคม 2561เเสดงที่วัดหนองไผ่. บ้านหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชสีมา
วันที่ 4 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โดยผู้ว่าจ้างกำนันสุวิทย์ กาฬสินธ์ เเละผู้ประสานงานท่านพ่อผุ้ใหญ่ประมวล ศรีเคน
วันที่ 6 มีนาคม 2561เเสดงที่วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 7 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านสร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 8 มีนาคม 2561เเสดงที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านกระนวน ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น งานฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคณะอำเภอพระครู โอภาส กิจจานุกิจ เเละงานบุญมหาชาติ
วันที่ 9 มีนาคม 2561เเสดงที่วัดไตรภูมิ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ขอบพระคุณพระครูวิมลวรานุกิจ ปีที่2
วันที่ 11มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ. บึงสามัคคี จ.กำเเพงเพชร
วันที่ 13มีนาคม 2561 เเสดงที่บ้านเทื่่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี ผู้ประสานงานเสี่ยเปา CP บ้านเทื่อม
วันที่ 14 มีนาคม 2561แสดงที่บ้านสร้างก่อ ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
วันที่ 15 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านนาเรียง-นางาม ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
วันที่ 16 มีนาคม 2561 แสดงที่บ้านโนนสำราญ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
วันที่ 17 มีนาคม 2561แแสดงที่บ้านโพนเเพง ต. หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
วันที่ 18 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านศรีสงคราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ขอบคุณท่านพ่อผู้ใหญ่คำ ธัญรักษ์
วันที่ 19 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านนาฮี ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 21มีนาคม 2561 แสดงที่บ้านหนองทุ่ม ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร
วันที่ 23มีนาคม 2561 เเสดงที่ลานเอ็กท์ไซด์ พัทยาสาย3 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 24 มีนาคม 2561เเสดงที่ตลาดสุชสวัสดิ์ สามเเยกบางบอน ซอยเอกชัย66 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 มีนาคม 2561เเสดงที่งานเจ้าพ่อจันตคาม อ.จันตคาม จ.ปราจีนบุรี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 มีนามคม 2561 แสดงที่บ้านประดู่ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
วันที่ 30 มีนาคม 2561  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31 มีนาคม 2561  ป๋าช่วยพาม่วน


วันที่ 1เมษายน  2561 เเสดงที่วัดหนองว่านเหลือง ต. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 3เมษายน 2561  แสดงที่วัดอัมพวัน ม3. ต.พนมไพร. อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยคุณพ่อจำรัส ศรีนวล
วันที่ 6 เมษายน 2561 เเสดงที่ วัดศรีจันทร์โพธาราม. บ้านม่วง ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธ์ุ
วันที่ 7เมษายน  2561 เเสดงที่บ้านเดียงน้อย ต.เมือง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ
วันที่ 8 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านกระยอม ต.หนองเเสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
วันที่ 9 เมษายน 2561 แสดงที่วัดจำปาทอง(หลวงพ่ออินแปลง) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ขอบพระคุณ พระมหา ดร.ยศสรัลล์ สิริคุตโต
วันที่ 10 เมษายน2561 เเสดงที่บ้านน้ำปู่ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วันที่ 11 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองโน ต. วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 12 เมษายน 2561 แสดงที่บ้านหนองเซียงซุย ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น งานทำบุญอุทิศ
วันที่ 13 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านกุดเเห่ ต.กุดเเห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 
วันที่ 14 เมษายน 2561 แสดงที่วัดพระธาตุขามเเก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองแคน ต.หนองแคน. อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 16 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ
วันที่ 17 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ขอบพระคุณพระครูปภัศร์คุณาธาร เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
วันที่ 19 เมษายน 2561เเสดงที่บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม.จ.นครพนม
วันที่ 21 เมษายน 2561แสดงที่บ้านกระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม งานบวชครูบี้ ครูฝึกสาวน้อย
วันที่ 25 เมษายน 2561เเสดงที่ บ้านน่าถ่อนท่า ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
วันที่ 26 เมษายน 2561เเสดงที่ วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง. บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่. จ .ขอนแก่น
งานปิดทองฝังลูกนิมิตร กราบขอบพระคุณ พระอธิการบุญธรรม กัลยาณธรรมโม
วันที่ 27 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองเสม็ด ต.พรสำราญอ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
วันที่ 28 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านธาตุ. ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี งานบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านธาตุ
วันที่ 30 เมษายน 2561เเสดงที่ วัดดอนดำรงธรรม ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ งานแห่นาคโหด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 แสดงที่บ้านโพนงาม ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร  ผู้ว่าจ้างพระปลัดณัฐพล โชติปัญโญ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่บ้านดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร. ขอบพระคุณท่านรองนายกเบส พร้อมพ่อผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่
วันที่ 12 พค 2561 เเสดงที่บ้านหัวนา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด งานบุญบั้งไฟ ขอบคุณท่านนายกวีระ
วันที่ 13 พฤษภาคม2561 เเสดงที่บ้านเมืองไพร ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด. ขอบพระคุณท่านกำนัน วิชัย พร้อมคณะกรรมการ.
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตลาดปัฐวิกรณ์ ถนนนวมินทร์ กทม.ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ปากทางบ้านเก่า-พานทอง อมตะนครชลบุป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สามเเยกพระประเเเดง -เขตพระประเเดง กทมป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่วัดเฉลิมเกียรติราษฎรรังสรรค์ หมู่ที่1. ต.หนองเขียด อ.ชุมเเพ จ.ขอนแก่น ขอบคุณเจ้าภาพท่านกำนันนาวา ฉิมพุล เเละท่านพระครูสาระธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่มผู้ว่าจ้าง
วันที่ 22 พฤษภาคม2561  เเสดงที่วัดศรีวิชัยบ้านหนองผักก้าม อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
ขอบคุณท่านกำนัน ไพบูรณ์ ศรีพิจิตร (กำนันเปอร์)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่บ้านป่าด่วน ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่วัดกลางหินโคนดง ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ขอบคุณพี่หมอ ธีระเชษฐ์ วงศ์หนองหาร ผู้ประสานงาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เเสดงที่เทศบาลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 2 มิถุนายน 2561เเสดงที่ บ้านมอญ ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เเสดงที่บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 แสดงที่บ้านสี่เเยกบริบูรณ์ ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ. สกลนคร
วันที่ 11มิถุนายน 2561 แสดงที่ บ้านเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร งานขึ้นบ้านใหม่ พี่สาวผู้ใจบุญพี่ไก่พร้อมครอบครัว
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนเเก่น
วันที่ 17 มิถุนายน2561 แสดงที่ธนบุรีตำบลโพนงาม. อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ งานบุญงานบุญบั่งไฟประจำปี
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เเสดงที่สนามกีฬากลางบ้านเเพงหมู่14  ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม(ปิดวง)
 
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแชร์

6
หมอลำเพลินสาวน้อยเต้ยสะเดิด

8
 :m022: :m137: :m167::m049: :m131: :m058: :m046:คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2559-2560

บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 086-907-6275 , 087-213-6514
 ลำเพลินเรื่อง  ชาละวัน-ไกรทอง
 


วันที่ 30 กันยายน 2559 เปิดวง ที่สนามกีฬากลางบ้านเเพง ต.เเพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
                   เดือน ตุลาคม 2559
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เเสดงที่ตลาดธันวา อ.เมือง จ.อุดร.ขอบคุณพี่เเนต NP promosion.ผู้ประสานงาน
วันที่ 7 ตุลาคม 2559  เเสดงที่ บ้านพระคือ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น.
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เเสดงที่บ.หนองสอ ต.หนองสอ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เเสดงที่บ้านหนองบัวบาน ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง.จ.ขอนแก่น
วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เเสดงที่ บ้านดงมะไฟ. ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ. ยโสธร
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เเสดงที่บ้านหนองเเต้ ต.บ้านดง อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น งานมหากฐิน
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 บ้านหัวขัว  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 กทม ป๋าช่วย
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 กทม ป๋าช่วย
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 กทม ป๋าช่วย
                 เดือน พฤศจิกายน 2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  เเสดงที่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ งานงิ้ว
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เเสดงที่ ที่หน้าเทศบาลอำเภอปากชม จ.เลย งานประจำปี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เเสดงที่บ้านเเมด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดร.ขอบคุณพี่เเนต NP โปรโมชัน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เเสดงที่ บ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า  อ.เมือง จ.ขอนเเก่น
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เเสดงที่รอเจ้าภาพยืนยัน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 แสดงที่ตรงข้ามโรงงานไก่กระโทก(คากิว) ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

                         เดือน ธันวาคม 2559

วันที่  3 ธันวาคม 2559 เเสดงที่ตลาดไทยประคอง อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี
วันที่  9  ธันวาคม 2559 เเสดงที่ไทวัสดุ มีนบุรี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 10 ธันวาคม  2559 เเสดงที่ตลาดษมาภรณ์  บางพลี  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 11 ธันวาคม 2559 เเสดงที่ตลาดปัฐวิกรณ์ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 แสดงที่ตลาดเกษตร ใกล้ ม.ราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วันที่ 18  ธันวาคม  2559 แสดงที่หน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา  อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น งานเทศกาลว่าวเเละบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี
วันที่  23 ธันวาคม 2559 กทม ไทวัสดุ มีนบุรี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  24 ธันวาคม 2559 กทม ป๋าช่วย ตลาดคิงคอง เเยกกิ่งเเก้ว
วันที่  25 ธันวาคม 2559 กทม ป๋าช่วยตรงข้ามศูนย์มาสด้า มาบยางพร
วันที่  28 ธันวาคม 2559 แสดงที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พร้อมศิลปินรับเชิญ ชมฟรี
วันที่  29 ธันวาคม 2559 เเสดงที่ ตลาดนัดคลองถมสว่างเเดนดิน อ.สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร
วันที่  30 ธันวาคม 2559 เเสดงที่ ตลาดคลองถมเทศบาลหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันที่  31 ธันวาคม 2559 แสดงที่ บ้านนามูล ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ. ขอนเเก่น
                      เดือน มกราคม 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560 เเสดงที่ บ้านนางออ อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
วันที่ 2 มกราคม2560 เเสดงบ้านท่าลาด ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 6 มกราคม 2560 แสดงที่กทม พัทยา
วันที่ 7 มกราคม 2560 เเสดงที่กทม พัทยา
วันที่ 8 มกราคม2560  เเสดงที่กทม  พัทยา 
วันที่ 15 มกราคม2560 แสดงที่วัดโนนเมือง  ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วันที่ 20 มกราคม 2560 เเสดงที่วัดบุพพราชสโมสร (วัดกลาง) ต.บึงกาฬ  อ.เมือง จ.บึงกาฬ ผู้ติดต่อว่าจ้าง ผู้ใหญ่ลำเนาว์  มากเพ็งมี
วันที่ 21 มกราคม 2560เเสดงที่ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ. บึงกาฬ
วันที่ 27 มกราคม 2560 แสดงที่บ้านบอน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 28 มกราคม 2560 เเสดงที่ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น งานหมอลำเฟสติวัล
วันที่ 29 มกราคม 2560 เเสดงทีบ้านคุยกอก ต.แห้ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม งานยกช่อฟ้า
วันที่ 30 มกราคม 2560 แสดงที่ งานนมัสกาลพระธาตุเมืองพล ต.หนองเเวง อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
วันที่....มกราคม  2560 แสดงที่บ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

                     เดือน กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ งานนมัสกาลเจ้าพ่อฯ
วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่วัดป่าบ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
วนที่ 4 กุมภาพันธ์. 2560 แสดงที วัดมีชัยท่า. อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่บ้านเเคนเหนือ ต.เเคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560เเสดงที่บ้านหนองหว้า ต.ทรายมูล อ. น้ำพอง จ. ขอนเเก่น
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่ บ้านศาลาคำ ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 พักเเรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่บ้านนาม่วง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี สามปีซ้อน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่บ้านหนองวัวซอใต้ ม.7 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี งานบุญมหาชาติ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่วัดใหม่หนองบัวรี บ้านขะนาก ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ขอบคุณท่านพระครู จันทปทุมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอชุมพวง ผู้ว่าจ้าง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่ บ.ชาด ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนเเก่น
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่บ้านทุ่งน้อย ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหาจ.หนองบัวลำภู งานฉลองอุโบสถ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560เเสดงที่บ้านใหม่ ต. เมืองพราน อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่ บ้านโจด. ต. สามสวน อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์2560 เเสดงที่ วัดศรีสะอาด บ้านหัวทุ่ง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ. ขอนเเก่น..ขอบคุนพี่นนท์ผู้ว่าจ้าง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่บ้านห้วยมะหรี่ ต.โนนเมือง อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู ขอบคุณเจ้าภาพนายสุชาติ ชามนตรีงานอุปสมบทเเละอุทิศส่วนกุศล
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560เเสดงบ้านโพธิ์ตาก ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ. ขอนเเก่น เจ้าภาพคุณเเม่พิกุล งานอุทิศส่วนกุศล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงทีรเรืองศรี บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่วัดสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
วันที่ 22 กพ2560 ว่าง ว่าง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์.2560 บ้านท่อน บ้านงิ้ว บ้านเมืองทอง บ้านโมน ต. พันนา  อ. สว่างเเดนดิน จ. สกลนคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แสดงที่บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เเสดงที่บ้านท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  เเสดงที่ไทวัสดุ มีนบุรี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 25560เเสดงที่ลานเอกไซด์ พัทยาสายสาม ป๋าช่วยพาม่วน

                       เดือน มีนาคม 2560
วันที่ 3 มีนาคม 2560 แสดงที่ วัดบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม อุบลราชธานี
วันที่ 4 มีนาคม 2560 เเสดงที่ วัดหอก่อง บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันที่ 5 มีนาคม 2560 แสดงที่  อ.เเวงใหญ่ จ.ขอนเเก่น(งานมหาธาตุเจดีย์ศรีเเวงใหญ่)
วันที่ 6 มีนาคม 2560 เเสดงที่บ้านน้ำปู่ ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี
วันที่ 7 มีนาคม2560 .ว่าง ว่าง
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เเสดงที่วัดท่าไคร้ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เเสดงที่ วัดไตรภูมิ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 10 มีนาคม 2560 แสดงที่บ้านดงหวาย ต.หายโศก อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี
วันที่ 11 มีนาคม 2560เเสดงที่บ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เเสดงที่งานนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 2ปีซ้อน
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เเสดงที่บ้านห้วยทราย ต.นาเเขม อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เเสดงที่บ้านเชียงพัง ต.นากว้าง อ.เมือง จ. อุดรธานี
วันที่ 15 มีนาคม2560 แสดงที่ บ้านหนองไฮ -โพธิ์ชัย ต.พระลับ จ.ขอนเเก่น
วันที่ 17 มีนาคม 2560เเสดงที่ บ้านวังเเคน ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 19มีนาคม2560 เเสดงที่บ้านเหมือดแอ่ ต.คอกช้าง อ.สระใค จ.หนองคาย คณะกรรมการ ผู้ใหญ่บ้าน
วันที่20 มีนาคม 2560 เเสดงที่บ้านโพนแก้วต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  ขอบพระคุณคุณพ่อกำนันชาญ
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เเสดงที่บ้านคำเเมด.ต.คำเเมด อ.ซำสูง จ.ขอนเเก่น
วันที่ 25 มีนาคม 2560 เเสดงที่วัดนาเเค ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา งานบุญประจำปี
วันที่ 26 มีนาคม 2560 เเสดงที่พัทยา เฮียบุญเกื้อ
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เเสดงที่พัทยา งานเฮียบุญเกื้อ
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เเสดงที่
วัดโนนฝาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ขอบคุณน้องรุ่งเพชร ผู้ประสานงาน

                    เดือน เมษายน 2560
วันที่ 1 เมษายน 2560 เเสดงที่บ.หนองไผ่น้อย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่ 2 เมษายน 2560 เเสดงที่บ้านดงพอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนเเก่น งานยกช่อฟ้าวัดขอบพระคุณ
พ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่10 เเละคณะกรรมการผู้ว่าจ้าง
วันที่ 6 เมษายน  2560 วัดป่าทุ่งกุลา บ.โพนตูม ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 7 เมษายน2560 เเสดงที่บ้านดงจันทร์ทู ต.สะอาด อ. สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร
วันที่ 8 เมษายน 2560 เเสดงที่ บ้านนาคำ ต. นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วันที่ 9 เมษายน 2560 แสดงที่วัดจำปาทอง (หลวงพ่ออินแปลง)  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ขอบพระคุณ พระมหา ดร.ยศสรัลล์ สิริคุตโต
วันที่ 10 เมษายน2560 เเสดงที่บ้านโนนสงวน  ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 11 เมษายน 2560 เเสดงที่บ้านเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่ 12 เมษายน 2560 แสดงที่บ้านท่าไห ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 13 เมษายน 2560 แสดงทึ่วัดบ้านหยอด  ต เหล่ากวาง  อโนนคูน   จ. ศรีสะเกษ
วันที่ 14 เมษายน 2560 เเสดงที่บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ. งานบวชคุณอาร์อีสานไกด์ เเละอุปสมบทหมู่ ผู้ว่าจ้างคุณเเม่ทองเเถม
วันที่ 15 เมษายน 2560 แสดงที่วัดศิริบุญธรรม บ้านกุดดินจี่. ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
วันที่ 16 เมษายน 2560เเสดงที่บ้านท่างาม ต.ยางใหญ่ อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด
วันที่ 17 เมษายน 2560 เเสดงที่บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย์ จ.กาฬสินธ์ุ
วันที่ 21 เมษายน 60. เเสดงที่ตลาดปัฐวิกรณ์ ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 22 เมษายน 60. เเสดงที่พระประแดงอาเขต สามแยกพระประแดง จ.สมุทรปราการ
วันที่ 23 เมษายน 60. เเสดงที่ไทวัสดุมีนบุรี ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 24 เมษายน 2560 แสดงที่ บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
วันที่ 28  เมษายน 2560 แสดงที่บ้านนาคูณน้อย ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า .จ.นครพนม
วันที่ 29 เมษายน 2560 เเสดงที่บ้านแก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ. สกลนคร งานฉลองหอระฆัง
                     เดือน พฤษภาคม 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่ งานศาลเจ้าพ่อมึดตะกึด บ้านบึงไม้ ต.ชะอม อ.แก่งคอย สระบุรี
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่บ้านสะอาด ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น งานบุญบั้งไฟ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่บ้านดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ. ยโสธร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ. อุดรธานี บุญบั้งไฟล้าน
วันที่ 10 พฤษภาคม2560เเสดงทีรวัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เเสดงตอนกลางวัน
วันที่15 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่วัดหนองผักชี (หลวงพ่อสูง) กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่บ้านสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธรผู้ว่าจ้างคุณวัฒนา สาระคำ เจ้าภาพ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 แสดงที่ตลาดนัดเรือบิน ถนนมเทพารักษ์  ซอยบางปลา24  จ.สมุทรปราการ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เเสดงที่วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา


วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เเสดงที่บ้านมอญ
 ต. บ้านเเท่น อ.บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ.ผู้ว่าจ้างท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านมอญเเละคุณพ่อหวด
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่10มิถุนายน 2560 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที่11มิถุนายน 2560 งานป๋าช่วยพาม่วน
วันที12มิถุนายน2560 เเสดงที่ บ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่24 มิถุนายน 2560 แสดงที่สนามกีฬากลางบ้านเเพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  ปิดฤดูกาล


คิวงานจองข้ามปี 2560-2561

คิวงานจองข้ามปี 2560-2561
วันที่  6 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  7 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  8 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 ตุลาคม2560 เเสดงที่บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว  อ.เมือง จ.นครพนม
วันที 14 พฤศจิกายน 2560 แสดงทีบ้านศาลเจ้าไก้ต่อ ต.ศาลไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ งานลอยกระทง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เเสดงที่งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนเเก่น ขอบพระคุณ คณะกรรมการงานงิ้ว เเละวิจิตร โปรโมชั่น
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 ธันวาคม2560 เเสงดที่ บ้านโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จ. ชัยภูมิ
วันที่ 1 มกราคม 2561  เเสดงที่บ้านหนองคู ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 3 มกราคม 2561  เเสดงที่ บ้านดอนตาล ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี
วันที่ 5 มกราคม 2561 เเสดงที่บ้านโพนเงิน-โพนบก-โพนบุญ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันที่ 10 มกราคม 2561 เเสดงที่ บ้านหว่าน ต.หว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย.
วันที่ 12 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 13 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 18  มกราคม2561เเสดงที่บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 30 มกราคม 2561 เเสดงที่วัดมีชัยท่า. อ.เมือง จ.หนองคาย 2ปีซ้อน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดง บุญประจำปีบุญกู่บุญเล่าบ้านพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนเเก่น
วันที่ 3 กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่บ้านตะคุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  11 กุมภาพันธ์2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่งานนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 3ปีซ้อน
วันที่ 3  มีนาคม 2561 เเสดงที่วัดหนองไผ่. บ้านหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชสีมา
วันที่ 24มีนาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 มีนาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31มีนาคม  2561 เเสดงที่วัดหนองว่านเหลือง ต. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 เมษายน 2561 แสดงที่วัดจำปาทอง (หลวงพ่ออินแปลง)  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ขอบพระคุณ พระมหา ดร.ยศสรัลล์ สิริคุตโต
วันที่ 11 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองโน ต. วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 13 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านกุดเเห่ ต.กุดเเห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 
วันที่ 14 เมษายน 2561 แสดงที่วัดพระธาตุขามเเก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 27 เมษายน 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 เมษายน 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 เมษายน 2561ป๋าช่วยพาม่วน
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแชร์

13
เมียวางอันดับสอง
คอนเสรติ ช่วง2

14
ลองฟังนะครับ ฤดูกาลหน้าเจอกันหน้าเวทีเเน่นอน


เเบบคาราโอเกะมีครับ

15
ฝากติดตามครับพูดจริงทำจริง

17
อย่าลืมมาเต้ยหน้าฮ้านนำกันครับ

18
ปี58 ที่จะถึงนี้ สาวน้อยเพชรบ้านเเพง พร้อมด้านการลงทุน ด้านผลงานที่จะมาถึงอย่างเเน่นอน ทั้งด้าน (ทำจริง ไม่ใช่การโอ้อวด )
1.ชุดเดนซ์เชอร์ ที่ลงทุนตัดใหม่ทั้งหมดทั้ง ขนไก่ ขนนก ขนมิ้ง ที่ทุกท่านไม่เคยเห็นในเวทีสาวน้อยมาก่อน ต้อง ดูดี อลังการกว่า ทุกปี
2. เวที ที่ทางวงจะลงทุนสั้งทำเองเพื่อออกเเบบมาให้ตรงใจเเฟนเพลง
3. เดนซ์เชอร์ที่จะลงทุนซ้อมกันใหม่เเละเพื่มเวลามากขึ้นทั้งด้านการโชว์
4.ระบบไฟ LED ทั้งไฟบีม หน้าเวที ที่จะมาเพิ่ม อย่างอลังการ
5.อัลบั้มใหม่ พรอภิรดี

ขอเอาตำเเหน่งเเอดมินวง สาวน้อยเป็นประกันกับคำพูดที่โพสลงครับ ฝากไห้กำลังใจด้วยนะครับ สาวน้อยเพชรบ้านเเพง
ขอบพระคุณ.......นายทุนผู้ใจดีที่สร้างสรรค์ให้นะครับเเละไม่ลืมวงสาวน้อยเพชรบ้านเเพง

19
ช่วงเต้ยลาบางส่วน
31 มกราคม 2557 เเสดงที่  บ้านหัวดงคำเเพง ต.เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด


20
 อย่่าพลาดเด้อพี่น้องทางอุดร
30 ธันวาคม  2556   เเสดงที่   ที่ว่าการเทศบาลอำเภอสร้างค่อม  จังหวัดอุดรธานี งานเทศกาลของดีเมเมืองสร้างค่อม โดยผู็ประสานว่าจ้างท่านกำนันทวี ศรีสร้างค่อม 

21
 :m049: :m131: :m058: :m046:คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2557-2558


บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร 0817699433
      086-9076275
      0872136514
     
 ลำเรื่องทำนองขอนแก่นเรื่อง  สงครามกามเทพ

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2557  เเสดงที่  วัดกลางบ้านเเพง ต.แปพง อ.โกสุม จ.มหาสารคาม  เปิดวง
วันที่ 9 ตุลาคม 25557  เเสดงที่่ วัดร่องคำ ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ งานเทศกาลออกพรรษา
วันที่ 11 ตุลาคม  2557  แสดงที่ บ้านฟ้าห่วน  ต.ฟ้าห่วน  อ.ค้อวัง   จ.ยโสธร  งานบุญมหากฐิน
วันที่ 12 ตุลาคม  2557  เเสดงที่ บ้านโคกป่ากุง ต.หนองบัว อ.โนนสังข์  ดจ.หนองบัวลำภู  งานเทศกาลออกพรรษา
วันที่  17 ตุลาคม 2557  แสดงที่ สี่เเยกสามพร้าว ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่  18 ตุลาคม 2557 เเสดงที่ บ้านท่ามะเดื่อน้อย ต.ท่ากะเสริม  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น งานบุญมหากฐิน
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เเสดงที่ พัทยาสาย 3 ขอบคุณท่านเฮียช่วยโปรโมชั่น ผู้จัดงานเฮียใหญ่ใจดี
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 แสดงที่ รามคำเเหง 127
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 แสดงที่ หน้าโรงเบียร์ฮอลเเลนด์
วันที่ 26 ตุลาคม 2557 แสดงที่ จุฬาซอย9 ข้างมาบุญครอง
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 แสดงที่งานบวช อ.เปี้ยกมือกลอง จ.ร้อยเอ็ด มินิคอนเสริต์ลำเรื่อง งานช่วย อ.นักดนตรี เพราะเวทียังยุ กทม มาใม่ทันครับ

วันที่  1  พฤศจิกายน 2557 เเสดงที่ อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร บุญกฐิน
วันที่  6  พฤศจิกายน 2557  เเสดงที่บ้านพุเตย ต.พุเตย  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์  งานลอยกระทง
วันที่  15 พฤศจิกายน 2557 เเสดงที่ งานงิ้วประจำปีอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
วันที่  20 พฤศจิกายน 2557 เเสดงที่ งานงิ้วอำเภอมัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

วันที่  4   ธันวาคม  2557  แสดงที่  เทศกาลงานงิ้วประจำปี  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  ขอบคุณทีมงานวิจิตรโปรโมชั่น ที่ให้โอกาสทีมงาน
วันที่  10 ธันวาคม  2557  แสดงที่  เทศกาลงานงิ้วประจำปี อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์
วันที่  13  ธันวาคม 2557  เเสดงที่ งานงิ้วประจำปีอำเภอประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
วันที่  26  ธันวาคม  2557  แสดงที่ บ้านวังก้านเหลือง ต.บ้านค่าย  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่  29  ธันวาคม  2557  เเสดงที่ วัดสว่างหนองเเวง  บ้านหนองเเวง  ต.หนองเเวง  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น
วันที่  30  ธันวาคม  2557  เเสดงที่บึงบอน  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
วันที่  31 ธันวาคม   2557  เเสดงที่ตลาดต้นตาล ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้ประสานขอบคุณพี่นก เเละน้องบาส


วันที่  1  มกราคม  2558  เเสดงที่ วัดโนนสว่าง บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน  อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร งานฉลองหอระฆัง ผู้ว่าจ้าง พ่อเสมียณ ชัยดิน
วันที่  2 มกราคม  2558 แสดงที่ วัดทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี งานบุญประจำปี
วันที่  4  มกราคม   2558  แสดงที่ บ้านหนองโสมง  ต.บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
วันที่  6 มกราคม 2558 แสดงที่ บ้านดงหินโงม ม.9 ต.เชียงเพ็ง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี  งานพิธีไหว้ครู เจ้าภาพ รตต.เปรม กุญชรชัย
วันที่  9  มกราคม 2558 เเสดงที่งานสืบสานวัฒนธรรมของดี อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 17 มกราคม 2558 เเสดงที่ ที่ว่าการอำเภอเเวงใหญ่ ต.เเวงไหญ่ อ.เเวงใหญ่ จ.ขอนแก่น งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยผู้ว่าจ้างฝ่ายปกครองอำเภอแวงใหญ่
วันที่  23 มกราคม 2558  แสดงที่ 113 ม.12 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์  เจ้าภาพคุณประภาดา  จอนห์สัน
วันที่  24 มกราคม .2558 แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุหนองเเวง  บ้านหนองเเวง  เทศบาลเมืองพล  อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
วันที่ 30  มกราคม  2558 เเสดงที่ ตลาดใหม่ปัฐวิกรณ์ นวมินทร์
วันที่ 31  มกราคม  2558 เเสดงที่  อมตะนคร จ.ชลบุรี (พิกัดจะมาเเจ้ง)

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2558 เเสดงที่ ห้างเยสบางพลี เมืองใหม่
วันที่  2  กุมภาพันธ์  2558 แสดงที่บ้านนาม่วง ต.นาม่วง  อ.ประจักษ์ศิลปาคม  จ.อุดรธานี
วันที่  3  กุมภาพันธ์  2558 แสดงที วัดเจดีนาย์ ต.คอนสาร  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
วันที่  7 กุมภาพันธ์  2558  แสดงที่ ชุมชนเมืองทอง บ้านเก่าจาน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณพระอธิการสอน ปยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดจันทราทิพย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  แสดงที่ .บ้านพระซอง ต.พระซอง  อ.นาเเก จ.นครพนม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 แสดงที่ บ้านหนองเเวง ต.หนองเเวง  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  แสดงที่  บ้านนาคำน้อย ต.บ้านต้อง  อ.นายูง  จ.อุดรธานี ผู้ว่าจ้างพ่อผู้ใหญ่บุญชัย  มั่นคง
วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2558 เเสดงที่วัดศรีสว่ง ม5.บ้านไร่กลาง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยผู้ใหญ่บ้านสนิท ทองพิมพ์ ผู้ว่าจ้าง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2558 แสดงที่ บ้านหนองหอย ต.นาหนัง  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันที่  27 กุมภาพันธ์  2558 แสดงที่ บ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
นที่  28  กุมภาพันธ์ 2558 เเสดงที่ บ้านผึ้ง ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี งานบุญประจำปี


วันที่ 1 มีนาคม 2558  แสดงที่งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 2 มีนาคม 2558  เเสดงที่วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 3 มีนาคม 2558  เเสดงที่งานนมัสการพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
วันที่ 4 มีนาคม 2558  แสดงที่วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
วันที่ 5 มีนาคม 2558  แสดงที่ อ.นาเเห้ว  จ.เลย
วันที่ 7 มีนาคม 2558  เเสดงที่ บ้านหนองฮ้าง  ต.เชียงพิณ  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
วันที่ 8 มีนาคม 2558  แสดงที่ บ้านหัวนา ต.หนองจิก อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม
วันที่ 14 มีนาคม 2558 เเสดงที่บ้านหนองตอ ต.หัวช้าง  อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 19 มีนาคม 2558 เเสดงที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น งานตรุษไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2558 แสดงที่ บ้านภูตะคาม  ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร งานบุญประจำปี
วันที่ 21 มีนาคม 2558 แสดงที่ อำเภอกุดจับ จ.อุดรธานีงานบุญประจำปี
วันที่ 28 มีนาคม 2558 เเสดงที่ บ้านดอนชาด ม3. ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
งานฉลองสมศักดิ์พัดยศ พระครูสุธรรม ประสุต
วันที่ 29 มีนาคม 2558 แสดงที่วัดหนองกะพ้อ  ต.ศาลาลำดวน  จ.สระเเก้ว โดยท่านเจ้าคุณพระรัตนสราธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสระเเก้ว ผู้ว่าจ้าง

วันที่   1 เมษายน  2558  แสดงที่วัดสายทอง บ้านหนองเเดง  ต.หนองแดง  อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น
วันที่  2  เมษายน 2558  แสดงที่วัดพระนอน บ้านเชียงเครือ  ต.เชียงเครือ  อ.เมือง  จ.สกลนคร
วันที่  3 เมษายน 2558   เเสดงที่ วัดธรรมรังษี บ้านห้วยหมาก ม8,ม18 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โดยท่าน ผญบ.บุญมี โผมะจิต
วันที่  8  เมษายน  2558   แสดงที่วัดไชโย บ้านพระยืน  ต.พระยืน  อ.พระยืน  จ.ขอนแก่น  งานพระทานเพลิงศพท่านพระครูชัยสารคุณ
วันที่  9  เมษายน 2558   เเสดงที่ บ้านโคกสะอาด อ.ระหานทราย จ. บุรีรัมย์
วันที่ 10 เมษายน  2558  แสดงที่บ้านตานา ต.โคกใหญ่  อ.โนนสัง  จ.หนองบัวลำภู งานฉลองศาลาการเปรียญ
วันที่  11 เมษายน2558    แสดงที่ บ้านหนองหญ้าลังกา ต.โพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
วันที่  12 เมษายน  2558  แสดงที่ วัดโพธ์ย่อย บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
วันที่  13 เมษายน  2558 แสดงที่วัดวารีกุฎาราม บ้านโพนทราย ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด งานผ้าป่าสมทบทุนสร้างโบสถ์เเละงานสงกรานต์  ผู้ประสานงานว่าจ้างหลวงพี่ ณรงศักดิ์  อาจวงษา
วันที่  14 เมษายน 2558  เเสดงที่ วัดทุ่งสว่าง  บ้านกลอย  ม.10  ต.หน่อม  อ.อาจสามารถ  จ.ร้อยเอ็ด  งานยกช่อฟ้า  ผู้ว่าจ้างคุณสมจิตร สิมโนนม่วง
วันที่  15 เมษายน   2558 เเสดงที่ บ้านเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีษะเกษ
วันที่  16 เมษายน  2558  แสดงที่วัดป่าจตุคามบำรุง บ้านป่ามะนาว ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น งานนมัสกาลพระธาตุ
วันที่  29 เมษายน 2558 แสดงที่ งานฉลองเจาพ่อลำน้ำก่ำ  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ


วันที่   2  พฤษภาคม 2558 เเสดงที่ บ้านอีปาด ม.1  ต.อีปาด อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  งานสมณศักดิ์พัดยศพระครูโกวิทวงศานุวัตร
วันที่   9  พฤษภาคม 2558 เเสดงที่งานบุญบั้งไฟล้านประจำปี บ้านดงแคนใหญ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่   16 พฤษภาคม 2558 แสดงที่วัดบูรพารามบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  งานบุญบั้งไฟ ผู้ติดต่อคุณจินตนา  จิตกาล
วันที่   23 พฤษภาคม 2558 เเสดงที่ บ้านนาไร่ใหญ่ ม8. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เเสดงที่บ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วันปิดวง

 
งานจองข้ามปี 58-59
วันที่  30 ตุลาคม 2558 แสดงที่บ้านเตาบ่า ต.นาสีนวล  อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  งานบุญมหากฐินผู้ว่าจ้างผู้ใหญ่สุรพล
วันที่  7 พฤศจิกายน 2558 เเสดงที่ บ้านนาเรือง ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี งานบุญมหากฐิน ผู้ว่าจ้างท่านประธานสภา อบต.สุชาติ อยู่ถาวร เเละคุณรัชดา ดาราคำ งานบุญมหากฐิน
วันที่  11 ธันวาคม 2558 แสดงที่งานงิ้วประจำปีอำเภอพุทธไธสง  จ.บุรีรัมย์
วันที่  12 ธันวาคม  2558  เเสดงที่ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน  อ.เชียงคาน  จ.เลย  งานเปิดประตูสู่อาเซียน
วันที่  30 ธันวาคม 2558  เเสดงที่  งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อทันใจ วัดโนนฝาวพุทธาราม ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีโดยท่านพระอธิการ จิตรกร
วันที่  1 มกราคม  2559 เเสดงที่บ้านโสกใหญ่  ต.ลือ   อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศ
วันที่  2 มกราคม 2559 เเสงดที่บ้านหนองนาเทิง ต.หนองจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
วันที่ 17 มกราคม 2559 แสดงที่บ้านป่าสังข์  ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
งานพระราชทานเพลิงศพอดีตจ้าวคณะอำเภอ จตุฯ พระครูโสภณ บุญเขต ขอบคุณท่านกำนัน สุภาพ ขันไชย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านลาด ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู งานปิดทองฝังลูกนิมิตร ผู้ว่าจ้างนายอภิชาติ อุประ สารวัตรกำนันผู้ประสานว่าจ้าง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 แสดงที่งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (สองปีซ้อน) งานวันเเรกของการจัดงานวันที่วันที่ 14 เมษายน 2559 แสดงที่บ้านหนองเซียงซุย ต.ปาหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
วันที่ 12เมษายน 2559 เเสดงที่ บ้านโคกศรีสำราญ ต.เสอเพลอ  อ.กุมภวาปี  จ. อุดรธานี
วันที่ 13 เมษายน 2559 เเสดงที่ บ้านหนองตาด-ตาดทอง ต.เมืองเเก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยผู้ประสานว่าจ้างคุณ รุ่งนภา สุวรรวันที่
วันที่ 14 เมษายน 2559 แสดงที่บ้านหนองเซียงซุย ต.ปาหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่นณลา
รวมทั้งสิ้น 73 งาน  อัฟเดท 10 มีนาคม 2558
วันที่ 15 เมษายน 2559  ว่าง ว่า่ง ว่าง ว่า่ง
วันที่ 16  เมษายน 2559 เเสดงที่บ้านม่วงลาด ต. ม่วงลาด อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด

23
ฮักเจ้าของเเน่อ้าย
ชมรมสาวผัวเผลอ  พี่เเดงพรชิตา

24
ช่วงเปิดวงเเรกๆๆความพร้อมยังบ่เต็มร้อยปานได่ครับ

26
ฝากติดตามเเน่เด้อครับ  เสียงดีสุดยอดครับ  น้องบี

27
ฝากติดตามเเน่เด้อครับ  ปีเเรกครับ

29
4เเผ่น ในราคา 179บาทขึ้นไป
ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่นครับ เต้ยโสตาย  บ.โรส มีเดีย
VCD บันทึกการแสดงสด..
สาวน้อยเพชรบ้านแพง..
เรื่อง บุญนำกรรมลิขิต
ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ.. ฝากเเน่เ้ดอ้ครับบบบบบบบบบบบบบบบ
ตัวอย่างเอามาเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มเท่านั้นครับ เต้มรูปแบบตามเเผงชีดีทั่วไปนะครับ30
4เเผ่น 240บาทครับ ลำเรื่อง
1เเผ่น 130บาทคอนเสริต์ครับ
VCD บันทึกการแสดงสด..
สาวน้อยเพชรบ้านแพง..
เรื่อง บุญนำกรรมลิขิต
ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ.. ฝากเเน่เ้ดอ้ครับบบบบบบบบบบบบบบบ
ตัวอย่างเอามาเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มเท่านั้นครับ เต้มรูปแบบตามเเผงชีดีทั่วไปนะครับ31
ขอบคุณเจ้าของคลิปหลายๆๆเด้อครับ

32
ส่งข้อความได้ครับเพราะจะนำส่งพี่พรทุกคำอวยพรเลยครับ

33
คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2556-2557


บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร 0817699433
      086-9076275
     
 ลำเรื่องทำนองขอนแก่นเรื่อง  วงเวียนชีวิต   ลิขิตสวรรค์
18 ตุลาคม 2556 เเสดงที่ บ้านเเพง ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  วันเปิดวงในฤดูกาล56-57
19 ตุลาคม 2556  เเสดงที่ เทศกาลงานเเข่งเรือยาวประจำปี ของอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
20 ตุลาคม 2556  เเสดงที่ งานเทศกาลประเพณีออกพรรษาเเละประทีบโคมไฟ รึมบึงเเก่นนคร จ.ขอนแก่น
21 ตุลาคม 2556  เเสดงที่ บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด งานออกพรรษา
25 ตุลาคม 2556  เเสดงที่ บ้านเลขที่ 31 ม7. บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย โดยคุณสาธิตา ธานุรักษ์ (คุณเเต๋ว) เจ้าภาพจากต่างประเทศ งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเเด่ผู้ล่วงลับ
26 ตุลาคม 2556  เเสดงที่ บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองหัวช้่าง อ. พรเจริญ  จ. บึงกาฬ งานบุณมหากฐิน

15 พฤศจิกายน  2556  เเสดงที่ บ้านตาหยวก ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด งานประเพณีลอยกระทง โดยผู้ว่าจ้าง พ่อผู้ไหญ่บุญเกิด เเก้วพิลา
16 พฤศจิกายน  2556  เเสดงที่ บ้านหนองแวง ต.ท่าพระ อ.เมือง ขอนแก่น  งานประเพณีลอยกระทง
17 พฤศจิกายน 2556 เเสดงที่ งานลอยกระทง บ้านดงมูลเหล็ก วัดบ้านดงมูลเหล็ก  อ. เมือง จ.เพรชบูรณ์
18 พฤศจิกายน 2556  เเสดงที่  ที่ว่าการอำเภอเเวงใหญ่ อ.เเวงใหญ่ จ.ขอนแก่น งานประเพณีลอยกระทง
โดยท่านนายกเทศมนตรีสุรพล เวียงวงษ์  โดยการประสานงานคุณตั้ม ภัทรพีรพล
21 พฤศจิกายน 2556 เเสดงที่ บ้านเเดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมืห้อง จ.ขอนแก่น งานลอยกระทง
22 พฤศจิกายน 2556 เเสดงที่ ตลาดหนองเเก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เทศกาลงานงิ้วประจำปี
29 พฤศจิกายน 2556 เเสดงที่  ในพื้นที่กทม
30 พฤศจิกายน 2556 เเสดงที่  ในพื้นที่กทม


 5  ธันวาคม   2556   เเสดงที่ อบต.ปากข้าวสาร ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี  งานวันพ่อ
 20 ธันวาคม  2556   เเสดงที่ เทศบาล ต.เเวงน้อย อ.เเวงน้อย จ.ขอนแก่น งานบูชาองค์เจ้าพ่อหมื่นศรี
 22 ธันวาคม 2556    เเสดงที่  อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ
 30 ธันวาคม  2556   เเสดงที่   ที่ว่าการเทศบาลอำเภอสร้างค่อม  จังหวัดอุดรธานี งานเทศกาลของดีเมืองสร้างค่อม โดยผู็ประสานว่าจ้างท่านกำนันทวี ศรีสร้างค่อม

26 มกราคม 2557 เเสดงที่  วัดป่าศิริเจริญชัย  บ.ศิริชัย  ต.นางัว  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี
30 มกราคม 2557 เเสดงที่  บ้านหนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมือง .จ.อุดรธานี
31 มกราคม 2557 เเสดงที่  บ้านหัวดงคำเเพง ต.เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  งานฉลองอุโบสถ ฝังทองลูกนิมิต

1  กุมภาพันธ์ 2557  เเสดงที่ บ้านหนองเเซง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
3  กุมภาพันธ์ 2557 เเสดงที่  หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเข้า  ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ งานของดีผ้าไหมบ้านเขว้า
4  กุมภาพันธ์ 2557 แสดงที่ บ้านป่าแดง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร งานกำฟ้า ป่าแดง
9 กุมภาพันธ์ 2557 เเสดงที่  ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
12 กุมภาพันธ์  2557 แสดงที่ บ้างหนองมั้ง ต.หนองแสง อ.โคกสูง จ.สระเเก้ว งานทำบุญอุทิศ ท่านเจ่าภาพคุณภัณรวดี ยางนอก
14 กุมภาพันธ์ 2557  เเสดงที่หมู่ที่ 1 บ้านตะโก ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  ว่าจ้างโดยท่านพระครูโกศล กิตติธำรง วัดชัยราษฎรประดิษฐ์  งานวางศิลาฤกษ์
16 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่ บ้านโหมน  ต.ห้วยโพธิ์   อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์   งานอุปสมบท
21 กุมภาพันธ์  2557 แสดงที่ เทศบาลภูหลวง ต.ภูหลวง  อ.ภูหลวง  จ.เลย 
24 กุมภาพันธ์ 2557  แสดงที่บ้านโซ่  ต.โซ่  อ.โซ่พิสัย  จ.บึงกาฬ

1 มีนาคม 2557 แสดงที่ วัดประชาพิทักษ์ บ้านกุดเป่ง  ต.วารินชำราบ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี
2 มีนาคม 2557 แสดงที่หน้าที่ว่าการอำเภอ งานของดีโพนนาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
8 มีนาคม 2557 เเสดงที่  บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.สารคาม งานตัดลูกนิมิตร
โดยท่านผู้ใหญ่เอนก ชัยเดช
9 มีนาคม  2557   เเสดงที่  บ้านบัลลังค์ใหญ่ ม.6  ต.หนองตาด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  งานทำบุญอุทิศ  ส่วนกุศล  โดยเจ้าภาพผู้ติดต่อ  น้องชัดเจน(บ่าวกะปอมน้อย)
10  มีนาคม2557 เเสดงที่ บ้านห้วยหวก นาฝาย ต.ศรีบุญเรือง  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำพู งานปิดทองฝังลูกนิมิต
12  มีนาคม 2557 แสดงที่วัดจำปา  บ้านนาพู่  ต.นาพู่  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  งานบุญประจำปี
13มีนาคม 2557แสดงที่ บ้านท่อนนาเพลิน ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี งานบุญประจำปี
14  มีนาคม  2557   เเสดงที่  บ.เหล่าทอง ต.เหล่าทอง อ.โช่พิสัย จ.บึงกาฬ งานบุญประจำปี
15  มีนาคม 2557    เเสดงที่  บ้านหนองไผ่ ต.หนองไผ่  อ.หนองหาน จังหวัด อุดรธานี งานบุญประจำปี
16   มีนาคม 2557   เเสดงที่  บ้านน้ำพร  ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยพี่เอนก  ผู้ว่าจ้าง
20   มีนาคม 2557   แสดงที่   บ้านห้วยม่วง  ต.นาดินดำ  อ.เมือง  จ.เลย
21 มีนาคม  2557  แสดงที่  บ้านหนองหว้า  ม.4  ต.หนองนาคำ อ.เมือง  จ.อุดรธานี  งานฉลองสมณศักดิ์พัดยศท่่านพระครู
22  มีนาคม 2557    แสดงที่  บ้านบงเหนือ ต.บงเหนือ อ. สว่างเเดนดิน จ.สกลนคร
23 มีนาคม 2557     แสดงที่  บ้านหนองเเสง ม.14 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู งานฉลองศาลาการเปรียญและงานฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระครูวิระ ธรรมโชติ ผู้จ้างกำนันวีเชียร แสงจันดา
27 มีนาคม  2557    แสดงที่ บ้านโพธิ์ไทรทอง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร   
29 มีนาคม  2557    เเสดงที่  บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานบุญประจำปี

 5   เมษายน  2557  เเสดงที่  บ้านธาตุกุดพร้าว ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
12  เมษายน 2557   เเสดงที่   บ้านโป่งเปือย ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยท่าน อบต. ปิยา สุขศรี (เจ้าภาพเก่าปีที่เเล้ว)
13   เมษายน 2557   เเสดงที่  บ้านตาล  ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม เจ้าภาพเก่าปีที่เเล้ว 
14   เมษายน 2557   เเสดงที่  บ้านหนองเเอก ต. หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  งานเทศกาลสงกรานต์
15  เมษายน 2557  แสดงที่ วัดบ้านหินกอง  ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
16   เมษายน 2557  เเสดงที่ งานเทศกาลสงกรานต์  อุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพืสัย จ.มหาสารคาม (เเสดงเต็มวงตอนกลางวัน)
16   เมษายน 2557  เเสดงที่  กลางคืน    ว่าง ว่า่ง   ว่าง
17   เมษายน 2557   เเสดงที่บ้านเพ็กเฟื้อย ตำบล หนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู งานพระราชทานเพลิงศพ
18   เมษายน 2557  เเสดงที่บ้านชาติ  ต.เปลือยใหญ่  อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น

3 พฤษภาคม 2557 แสดงที่ บ้านละทาย  ม.1,7,8  ต.ละทาย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  งานบุญบั้งไฟล้าน ผู้ว่าจ้างท่านกำนันชาญ ประสานพันธ์
10พฤษภาคม 2557 แสดงที่ เทศกาลบุญบั้งไฟล้าน อ แม่เปิ่น จ นครสวรรค์ กราบขอบคุณท่านหัวหน้า ทิดสา โปรโมชั่น บรบือผู้ว่าจ้าง
13 พฤษภาคม 2557 แสดงที่ วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง บ้านหนองรานหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งานมนัสการปิดทองเเละงานบุญบั้งไฟประจำปี (แสดงตอนกลางวัน)
24 พฤษภาคม  2557 เเสดงที่บ้านม่วง  ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง  จ.ขอนแก่น งานอุปสมบทหมู่
31 พฤษภาคม 2557 เเสดงที่บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด งานบุญบั้งไฟเเสน

35
ฝากติดตามด้วยนะครับบบบ


36
ฝากติดตามนะครับมีเเต่คนเสียงดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
คนเเรกน้องอ้อน ชุติมา

37
พรุ่งนี้ 4 เมษายน 2556 ขอเชิญชมการบึกทึกการเเสดงสดหน้าเวที สาวน้อยเพชรบ้านเเพง ที่สนามกีฬาบ้านเเพง ต.เเพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ชมฟรีอย่าลืมมาให้กำลังใจหลายเเน่เด้อครับ ประกาศจากหัวหน้าเเละผู้จัดการวงพี่มานพ

38
น้องเอ๋  เด้อครับฝากติดตามด้วยนะครับงามเเละเสียงดีครับ

39
วันที่  23  มีค 2556 บ้านศิลา  สาวน้อยเพชรบ้านเเพง  ครับ บ่เเม่นบ้านท่าบุ่งครับ  เ่ล่นวันที่25ครับ

40
ฝากติดตามเเน่เด้อครับ

42
สุดยอดด้านผลงานด้านการลำเรื่องครับ  ในเรื่อง  บุญนำกรรมลิขิต


43
เป้นงานช่วยครับ  มินิคอนเสริต์สาวน้อย
หลังเวทีก่อน

44

น้องพงคนน่ารัก  เมืองกาฬสินธ์

45
บางส่วนครับ


46
ฝากเเน่เด้อครับ  พบกันได้เเน่นอนครับกับท้ายฤดูกาลเริ่ม กุมภาพันธ์เป้นต้นไป ฝากติดตามเเน่เด้อครับ

47
      0817699433
      086-9076275   พี่ผู้ใหญ่มานพ    0872136514  ไตเติ้ล

48
16 กุมภาพันธ์ 2556  เเสดงที่  บ้านโคกนางาม  ต.สำราญ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  งานบุญประจำปี
14 มีนาคม 2556   เเสดงที่   ที่บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานบุญมหาชาติ
22  มีนาคม   2556  เเสดงที่  บ้านบึงบัวทอง ต.ละหานนา  อ.เเวงน้อย จ.ขอนแก่น
23 มีนาคม    2556 เเสดงที่  เทศบาลเมืองศิลา  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น งานบุญผะเวต
7 เมษายน  2556   เเสดงที่  งานเทศกาลดอกคูณเสียงเเคน ริมบึงเเก่นนคร อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
13 เมษายน  2556   เเสดงที่  ที่บ้านละหว้า ต .เมืองเพีย   อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น

49
ติดต่อได้ที่ ผู้ไหญ่มานพ  นามวงษา  0885335199
             พ่อสงกรานต์   นามวงษา 0817669433
             ไตเติ้ล   0872136514   ราคาตกลงกันได้ครับ

50
ด่วนที่สุด ประกาศจากวงสาวน้อยเพชรบ้านเเพง
ให้ศิลปินวงสาวน้อยเพชรบ้านเเพงทุกคนทั้งใหม่เเละเก่า
เข้าบ้านพักวันที่ 28 ธค 2555 เป้นต้นไปเพื่อซ้อมปรับรูปแบบการเเสดงใหม่เเละทำความเข้าใจในระบบของวงสาวน้อยเพชรบ้านเเพงใหม่

ประกาศโดยผู้จัดการวงสาวน้อยเพชรบ้านเเพงพี่มานพ
เเจ้งข่าวโดยไตเติ้ล

หน้า: [1] 2 3