แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.รับทำเว็บ สมุทรปราการ


Topics - แนท_ np

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
คิวงานคณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ ฤดูกาลปี 2558-2559 
ฤดูกาลปี 2558-2559 ลำเรื่อง เศรษฐีขี่ถี่
บ้านพัก : 254 หมู่ 19 บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ติดต่องานแสดง :  080-009-6098   


5 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.โนนพยอม ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (เปิดวง)
6 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามคลองถม บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามคลองถม บ.สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี (ยกเลิก)
8 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือยาว อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
9 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิลศิลป์ แสดงที่ สนามหน้า สภอ.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
10 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เกาะกลาง บ.ผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
23 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สวนน้ำ อ.ภูกระดึง จ.เลย (มินิคอนเสิร์ต)
30 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองดุก ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
31 ตุลาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามคลองถม บ.สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

7 พฤศจิกายน 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บุญกฐิน บ.เป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 พฤศจิกายน 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หน้าสถานีตำรวจ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (มินิคอนเสิร์ตโตโยต้า)
14 พฤศจิกายน 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บุญกฐิน บ.โคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 พฤศจิกายน 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.พล จ.ขอนแก่น (มินิคอนเสิร์ตโตโยต้า)
21 พฤศจิกายน 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
25 พฤศจิกายน 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

12 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น (มินิคอนเสิร์ตโตโยต้า)
19 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามบิน237 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.โนนอุดม ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
28 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.สรรเจริญ ต.หนองเลิ้ง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
29 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ บ.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2558 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ช้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

1 มกราคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.นางออ ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
2 มกราคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.สายทอง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
3 มกราคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ตึกชุม ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
14 มกราคม 2559 แก่นนนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานประจำปีหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี อ.กาฬสินธุ์
16 มกราคม 2559 แก่นนนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
18 มกราคม 2559 แก่นนนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดคลองถม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

5 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.แกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
6 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เทศบาล ต.บ้านโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
12 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
13 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ภูดิน ต.กะโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
14 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
15 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานสนมเมืองดอกจานประสานใจไหว้ปู่ตา อ.สนม จ.สุรินทร์
19 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.กุดกะสู้ ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
21 กุมภาพันธ์ 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบางปิ้ง ต.บางปิ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

4 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองซองแมว ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
5 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดพูนสุข อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
12 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ม่วงหนองกุลา ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด (กลางวัน)
19 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.นาน้ำชุ่ม ต.โคกสูง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
20 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.สามแยก ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
25 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดศรีเจริญ บ.นาโพธิ์ อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
26 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ยางกระจับ ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
31 มีนาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดสุรพล ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

5 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ทุ่งโพธิ์ ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
6 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ลานแลเลย (ข้าง บขส.เลย) อ.เมือง จ.เลย
9 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองหญ้าขาว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
10 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หลังตลาดสด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
11 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ยาง ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
12 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ดงบัง ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
13 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.คอนสรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
14 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
15 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.พล จ.ขอนแก่น
16 เมษายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองโสน ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

7 พฤษภาคม 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองคำบอน ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

Update 26 มี.ค.2559  --> รวม 51 งานแล้วครับ

คิวงานคณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ ฤดูกาลปี 2559-2560
14 พฤศจิกายน 2559 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดหนองว่านเหลือง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2 มกราคม 2560 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ตรวจ ต.บ้านตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์2
หมอลำทีมงานไหนต้องการออกอากาศทางออนซอนทีวีติดต่อมาได้นะครับ เรารับอัดการแสดงสดเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอิสานทางสถานีช่องออนซอนทีวีครับ ติดต่อได้ที่ คุณแนท 085-4562392 ตลอดเวลาครับ

3
วงพี่เอมมีรุปเวทีหรือยังครับ อยากเห็นจัง ถ้ามีช่วยลงให้ดุหน่อยนะครับ ขอบคุณมาก

4
17 ธันวาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ตลาดนัดบ้านสามพร้าว

5
17 ธันวาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ตลาดนัดบ้านสามพร้าว
มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ

6
แก่นนครยังคงมีวงเหมือนเดิมนะครับ ปีนี้ทางวงทำวงเองไม่มีนายหน้าไม่มีนายทุนแต่อย่างใด
ขอให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อวงแก่นนครหยุดการทำลายวงเถอะครับ ต่างคนต่างทำมาหากินนะครับ หวังว่าคงเข้าใจนะครับ งานปีนี้ที่รับไว้ก็10กว่างานละครับแต่ขอเคลียร์คิวให้ครงกันก่อนนะครับ รอแป๊ป ขอบคุณคนที่ยังรักและชอบแก่นนครครับ

7
รับสมัครแดนเซอร์ นักร้อง หมอลำ ทุกตำแหน่ง รายได้ดีครับ ปีนี้แก่นนครปรับปรุงเพื่องานเจ้าภาพเต็มที่ เวทีเครื่องเสียงสุดยอดเหมือนเดิมครับ เชิญผู้ที่สนใจมาร่วมงานกันนะครับ

8
สำนักงานหมอลำแก่นนครบันเทิงศิลป์
83/1ม.19บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร080-0096098  คุณอ้อย (เจ้าของวง)


ลำเรื่อง  มนต์ฮักสองฝั่งโขง
(ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพที่ให้ความไว้วางใจกับทางทีมงานครับ)[/size]
เดือน ตุลาคม 2556
24 ตุลาคม 2556    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 ตุลาคม 2556  แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
27 ตุลาคม 2556    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านนาคำไฮ ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เดือน พฤศจิกายน 2556
6 พฤศจิกายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดนัดสวนสนุก อ.สังคม จ.หนองคาย
7 พฤศจิกายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ท่าข้ามบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
9 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
15 พฤศจิกายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองเก้าข่า ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
17 พฤศจิกายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์
23 พฤศจิกายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือบ้านพระคือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เดือน ธันวาคม 2555
14 ธันวาคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอกันท์ลักษณ์ อ.กันทร์ลักษณ์ จ.ศรีษเกษ
เดือน มกราคม 2557
31 มกราคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านตะเบาะ ต.ตะเบาะ อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์
เดือน กุมภาพันธ์ 2557
2 กุมภาพันธ์ 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานบวงสวรงเจ้าพ่อศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ง
11 กุมภาพันธ์ 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านต้อน อเมือง จ.กาฬสินธุ์
13 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดพระบาทนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ. รัตนวาปี จ.หนองคาย
14 กุมภาพันธ์ 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  บ้านนางาม ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  ในสถานนีตำรวจอำเภอเซกา อ. เซกา จ.บึงกาฬ
เดือน มีนาคม 2557
1  มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6  มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านแหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
7  มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนคูณ ต.หนองกรุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
8  มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านน้ำพุปรางวัว ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ. ชัยภูมิ
9  มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14  มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านบ่งแก้ว ต.บงแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
15 มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกอก ต.บ้านกอก อ.จัตุรัต จ.ชัยภูมิ
22 มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเมืองบัว ต. โนนอุดม อ. เมืองยาง จ. นครราชสีมา
25 มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  บ้านโนนสำราญ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
26 มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนแดง ต. ดอนหัน อ. เมือง จ.ขอนแก่น
28 มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกสี ต. โคกสี อ. เมือง จ. ขอนแก่น
29 มีนาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  บ.หนองปรือ ต.หนองแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เดือน เมษายน 2557
6 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
11 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
12 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่   บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่   บ้านป่ายาง ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
15 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  บ้านป่าดวน ต.จุตลิ้นฟ้า อ.จัตุรพัฒพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
17 เมษายน 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่   วัดหลวงพ่อจ้อย ต. หนองกรด อ. เมือง จ. นครสวรรค์
เดือน พฤษภาคม 2557
17 พฤษภาคม 2557 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานบุญบั้งไฟ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

9
ลอยกระทงปีนี้แก่นนครบุกนครสวรรค์ ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ
ที่วัดเทพสวรรค์วนาราม บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ขอขอบคุณพี่เอกดีเจ นะครับที่ช่วยประสานงานกับทางวัด) ขอบคุณครั

10
มีคิวงานเพิ่มเติมแจ้งด้วยนะครับ คนรับงานทั้งหลาย

11
6 กพ.56 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่สนามหน้าป้ายมมส. อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ครั้งที่2)ครับ

12
26 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์  แสดงที่สนามข้างบิ๊กซีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

13
ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่สนามโรงเรียนบ้านชาด-มะเหลี่ยม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด งานนี้ซอดแจ้งครับ

14
ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่สนามหน้าป้าย มมส. อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม งานนี้ม่วนคักคับประถมเข้าสารคามครั้งแรก

15
หนุ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์  แสดงที่ บ้านดอนดู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานบุญกฐิน มาม่วนนำกันเด้อครับ

16
สู้ต่อไปนะครับพี่น้องแก่นนคร ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหางานให้ได้มากที่สุด อยากเห็นเวทีใหม่ที่ปรับปรุงอยู่เหมือนกันสีสัน เริ่ดบักคัก อ้าวถ้าราคาจ้างเราลงมากว่านี้คงดีเนอะงานคงเยอะกว่านี้มากมาย

17
ปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพง ถีบตัวเองจากปีก่อนๆได้เยอะมาก(ขอโทษที่ใช้คำนี้นะครับ)
เวที การตกแต่ง สวยครับ ที่จริงอยากเสนออะไรไปแต่เท่าที่ดูมันก็เยอะอยูแล้ว ถือว่าผ่านละครับ
ไฟ แสง ปีนี้ผมว่าดีค่อนข้างมากเลยละครับ
ระบบ  เสียง อยู่ที่ 70-80%นะครับ
ชุดการแสดงก็ถือว่าผ่านครับ
การแสดงแปลกจากวงอื่นบ้างนิดหน่อยแต่ก็มีสไตดีครับ
ตลกถ้าเรียบเรียงการเล่นจริงๆผมว่าตลกชุดนี้ผ่านนะครับแต่ออกมากันเยอะเกินไปเลยทำให้มันล้น
ถ้าจะให้ดีปรับเรื่องตลกบ้างก็ดีนะครับเล่นดีแต่มันเยอะไปครับ
ช่วงการโชว์เหมือนกัน โชว์ชุดสวยๆแต่ให้ตลกออกมาเล่นด้วยเลยดูไม่งามตาเลยครับ
แต่ถึงอย่างไรตั้งแต่ช่วงพี่พร เมดเล่ย์เพลงได้สุดยอดมาก ชอบมากครับ เจ๋งจริงๆ
(เรื่องสุดท้ายฝากน้องเติ้ลบอกพี่สาวเราด้วยเด้อ ชุดที่ออกเปิดตัวกับชุดที่ใส่ออกมาร้องเพลงอาเซียนสลับกันได้ไหม พี่ชอบชุดกางเกงขายาวสีขาว สวยมาก  )ความชอบส่วนตัวนะครับ
อยากด่ากลับยินดีนะครับ รักสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ

18
17 พ.ย.55 แสดงที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  (งานกระทิงแดงครับ)
แนทเซ็นสัญญาแล้ว ชัวร์ 100 %


ขออภัยครับพิมพ์ อำเภอผิด

19
ถ้าไปกระทบใครหรือทำให้ใครไม่พอใจต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ
เวทีทำการแสดง....ขนาดพอดีแต่ตกแต่งไม่ผ่านสีผ้าม่านทำให้เวทีมืดมาก ฉากโล่งไปครับ
ระบบไฟ............อันนี้เป็นครั้งแรกของแก่นนครเลยครับระบบไฟยอดเยี่ยมมาก ถ้าไฟส่องเข้าเวทีใช้ได้คงเวิคมาก
ระบบเสียง..........ไม่ต้องพูดถึงปีนี้กินขาดครับ สุดยอด
จำนวนแดนเซอร์...บางตาเกินไปนะครับ
ชุดแดนเซอร์.......ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไรครับ  ธรรดาเกินไป
เพลงที่นำมาโชว์...ดีสุดคือเพลงพระเอกใหม่ และช่วงพี่ตู่กะพี่อ้อ นอกนั้นไม่เท่าไร
ตลก................พอได้ขำบ้างแต่ไม่ลื่นครับ น่าจะเพิ่มหน่อยนะครับ
นักร้อง.............ปีนี้ถือว่าเสียงดีกันทั้งนั้นครับไม่ใช่กระโหลกกะลา

แต่การแสดงน่าจะเป็นสเต็บมากกว่านี้นะครับ เล่นอย่างนี้เหมาะกับการปิดวิกครับไม่เหมาะกับงานเจ้าภาพ นี่เป็นแค่ส่วนที่ผมได้ดูนะครับ (ดูถึง5ทุ่มครึ่งเองครับ)งานเข้า ยังไงก็เชียร์เต็มที่คับสรุปคือ ตอนนี้เต็มสิบ ผมให้ หกครับ สู้ๆนะครับ

20
นักแสดงที่มากความสามารถหลายคนจากวงแม่นางเก่าตกลงมาอยู่กับแก่นนครครับเช่น
พี่ตู่ พี่อ้อ ตลกเต่า อ.พรชัย(ประพันธ์กลอนลำ) ระกะแหลม ตลกจากไหมไทย และการเปลี่ยนแปลงอีกหลายคนครับ
ยังไงก็ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ

21
คนเก่าไปคนใหม่มา ยังไงก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่นนครนะครับ
นักแสดง นักร้องที่ยังเหลืออยู่มีใครบ้างน้อ ใครรู้บ้าง   อย่างน้อยก็ระกะแหลมที่ลงจากร็อคแปดแสนปีที่แล้วละ 2คน  มาเพิ่ม ดีใจด้วยครับ

22
ได้ข่าวว่า น้องเบียร์ กันตพล จะขึ้นเสียงอิสานจริงป่าวครับ

23
แจ้งข่าวครับ พี่น้องชาวแก่นนครครับเราจะรวมตัวกันเพื่อเปิดซ้อมวงแล้วนะครับ
ใครที่จะอยู่ในบ้านแก่นนครต่อไปติดต่อกลับมาเพื่อเช็คจำนวนที่แน่นอน
เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับ ปีนี้ทางวงมีการจัดการที่ดีกว่าเิเดิมในหลายๆด้าน
ยังไงติดต่อกลับมาที่คุณออฟ 09-00075901-3 ฝากด้วยนะครับ
และประกาศรับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาเป็นพี่น้องชาวแก่นนครด้วยกันนะครับ
ทางเรายินดีต้อนรับ รายละเอียดต่างๆติดต่อมาที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีและ สนับสนุนแก่นนครเสมอมาครับ


24
ฝากไปถึงพ่อสมจิตรครับ 15 เมษายน งานโกสุม อย่าลืมเด้อ (งานรับเชิญ 1300-14.00 น.)
เตือนมากลัวลืมคิวงานครับ เห่อๆๆ

25
พูดคุยทั่วไป / แก่นนคร บันเทิงศิลป์
« เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 03:47:53 PM »
แก่นนคร บันเทิงศิลป์ 
ติดต่อได้ที่ 085-4562392 ,082-229316926
ฝากไปถึงน้องอ้อยครับ มีคิวปีหน้าแจ้งหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

27
คิวงานคณะ  แก่นนครบันเทิงศิลป์  ฤดูกาลปี 2555-2556

บ้านพัก : 83 ม.19 บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ :080-0096089,085-4562392
ฤดูกาลปี 2555-2556 ลำเรื่อง  คุณนายบ้านนอก
(ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพที่ให้ความไว้วางใจกับทางทีมงานครับ)

เดือน ตุลาคม 2555
11 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เกาะกลางบ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สถานีรถไฟน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
15 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สถามหน้าป้ายมมส.อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
18 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตรงข้ามแมคโคร คลองหลวง ตลาดไท
19 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดนัดนิกแม็ก หลักสี่ กทม.
20 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หน้าวัดอ้อมน้อย กทม.
21 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สยามพาราไดร์ สุขุมวิท 101/1 กทม.
22 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดนัดหน้าวัดกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
24 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หน้าวัดเกาะ สพานใหม่ ดอนเมือง กทม.
25 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เพชรเกษม ซอย 102
26 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ข้างปั้มคาร์เทค ฉลองกรุง 39 นิคมลาดกระบัง
27 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หมู่บ้านเสรี อ่อนนุช
28 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดปฐวิกรณ์ มีนบุรี
29 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดกรุงนนท์ กลางซอยสวนผัก ตลิ่งชัน
30 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หน้าวัดห้วยปราบ บ่อวิน ชลบุรี   
31 ตุลาคม 2555    แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดต้นโพธิ์ มาบตาพุด ระยอง
เดือน พฤศจิกายน 2555
1 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  กม.8 สัตหีบ ชลบุรี
2 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ตลาดนัดรุ่งเจริญ สำโรงเหนือ
3 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดเทพลีลา ราม39
4 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ APT แบริ่งปาร์คกิ่ง ตรงข้ามปากซอยลาซาล
10 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหน้าที่ว่าการ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (งานกระทิงแดง)
23 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านไผ่ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเชียงใหม่  อ.โพธิ์ชัย  จ.ร้อยเอ็ด
25 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สนามหน้าโรงเรียนสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
27 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ถนนเพชรเกษม 46 ศาลพระเจ้าเสือ ติดถนนใหญ่บางแค
28 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อาเขตพระประแดง สามแยกพระประแดง
29 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดเกาะ สายไหม ดอนเมือง
30 พฤศจิกายน 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  ลานจอดรถร้านอิสานเฟริสเลิฟ ถนนพระราม9 ซอย6 ฝั่งตรงข้ามRCA
เดือน ธันวาคม 2555
1 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  ใต้สะพานแขวนพระราม9  ฝั่งสาธร
2 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  วัดเชิงหวาย เตาปูน
3 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ กลางซอยลาดพร้าว 71 ข้างสำนักงานเขต
4 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  งานงิ้วเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น
5 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  กลางซอยอุดมสุข 103 (งานวันพ่อ)
23 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  บ้านพุทธไธสง ต.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์
30 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่  วัดป่าเรไร ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2555 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดในเขตเทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย(natt)
เดือน มกราคม 2556
14 มกราคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกุดเชือก ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
16 มกราคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ 
17 มกราคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ 
18 มกราคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ข้างโรงพยาบาลนครธน พระราม2 
19 มกราคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สี่แยกคลองตัน พระโขนง
20 มกราคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ กม.34 บางปู 
เดือน กุมภาพันธ์ 2556
8 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพ
9 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เครือสหพัฒน์ ชลบุรี 
10 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานวัดหนองปรือ พัทยา จ.ชลบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
14 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ .........................
25 กุมภาพันธ์ 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดพระเหลาเทพนิมิต ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ(natt)
เดือน มีนาคม 2556
2 มีนาคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านขามป้อม ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
15 มีนาคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู(natt)
16 มีนาคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง  จ.ลพบุรี
30 มีนาคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านนาแก ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
เดือน เมษายน 2556
10 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดสว่างนิวาร  บ้านหงส์ทอง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
11 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ แถวบ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านข้อใหญ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
13 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดโพธิ์ทอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
14 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
15 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ(natt)
16 เมษายน 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านแกเปะ ต.เชียงเครือ อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์(natt)
เดือน พฤษภาคม 2556
4 พฤษภาคม 2556 แก่นนครบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหัวนา อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

มีคิวงานเพิ่มเติมแจ้งผมด้วยนะครับ ผมเข้ามาเช็คความเคลื่นไหวให้อยู่เรื่อยๆ ยังไงก็จะเป็นทีมงานที่มีคุณภาพตอไปครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับวันที่จองไว้ 17 พย.56  นครสวรรค์ เซ็นสัญญาแล้ว
             13 เมย.57  ร้อยเอ็ด   เซ็นสัญญาแล้ว
             14 เมย.57  ร้อยเอ็ด   เซ็นสัญญาแล้ว
             15 เมย.57  ศรีสะเกษ  เซ็นสัญญาแล้ว
วันอื่นๆกำลังรวบรวมกันครับ ขอบคุณเจ้าภาพนะครับ

28
ขอความคิดเห็นครับ ปีนี้ท่านอยากให้ประถมปิดวงที่ไหนดี ขอบคุณครับ

29
ต้องการขายชุดหมอลำชุดเขียวนี้ครับ เครื่องประดับทุกชิ้น ในราคาพิเศษครับ
สนใจติดต่อได้ที่ 085-456239230
รับสมัคร นักแสดงแดนเซอร์ ชาย หญิง นักร้อง หมอลำ แล้วนะครับ ใครมีความสามารถมาร่วมงานกับเรานะครับ
ปีหน้ารับรองว่างานเยอะกว่าปกติแน่นอนครับ เพราะเรามีงานปีหน้าเข้ามามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้ว
มาร่วมสรรสร้างผลงานดีๆกับเรานะครับ
สนใจติดต่อโดยตรงที่ วงแก่นนครบันเทิงศิลป์ หรือโทรมาสอบถามได้นะครับ

31
6 กพ.55 เด่นชัย วงศ์สามารถ แสดงที่บ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

32
มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงแก่นนคร ติดต่อมาได้เลยคับ ไม่ว่าจะข่าวประกาศ ติดต่องานแสดงหรือ
อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวงแก่นนคร (ในทางสร้างสรร) เรายินดีเป็นสื่อกลางให้กับทุกคนครับ
จากบักแนทคนเดิม 085-4562392 โทรมาก็ได้นะครับ

33
จากคนไม่หวังดีสร้างกระแสให้เบียร์กับพี่...เสียหายอยู่ทุกวันนี้ ตอนนี้เบียร์พร้อมละครับที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่า
เบียร์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกัน คนเราเวลาเหนื่อยก็เพียงอยากพัก แต่ถ้าพักแล้วต้องมานั่งตอบคำถามว่าหนีไปกับแฟนเพลงจริงหรือเปล่า
ทะเลาะกับแฟนหรือเปล่า เลิกกับแฟนหรือเปล่า มีกิ๊กกะคนในวงหรือเปล่า มันยิ่งทำให้เหนื่อยมากขึ้น
แต่ตอนนี้เบียร์พร้อมละครับ สู้กับความจริง ใครจะว่าไงก็ว่ามา เบียร์ก็ยังมีแฟนคนเดิม จบไหม

34
7 กพ.55 วาเลนไทน์ วาไรตี้ แสดงที่งานบุญคูณลานบ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

35
12 กพ.55 เดือนเพ็ญ อำนวยพร แสดงที่งานบุญมหาชาติบ้านสีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

36
11 กพ.55 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่บุญมหาชาติบ้านโคกสี  อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี (เปลี่ยนแปลงนะครับ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านต้องการศิลปินมาขึ้นเวทีทางหมอลำเลยต้องยกเลิกงานวันนี้ครับ ) สรุปคือยกเลิกครับ

37
8 กพ.55 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่บุญคูณลาน บ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

38
 18 กพ.55 วาเลนไทน์ วาไรตี้ แสดงที่งานบุญคูณลาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

39
14 เมย.55 แสดงที่บุ่งลิง โกสุมพิสัยเด้อครับ กลางวัน เริ่มเวลา 10.00น.-16.00น. มาม่วนนำกันเด้อครับ

40
6 กพ.55 แสดงที่บ้านต้อนกาฬสินธุ์ งานบุญคูณลานเด้อครับ มาไห่กำลังใจเผิ่นซ่อยกันเด้อครับพี่น้อง

41
ถ้ามีคิวงานเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบบ้างนะครับ จะได้รู้ว่าวันไหนรับงานได้บ้างคับ ขอบคุณมากมายครับ

42
ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพระเอกใหม่คนนี้นะครับ น้องขวัญ  ใครมีรูปลงให้หน่อยนะครับ

43
แก่นนครบันเทิงศิลป์ / ฟ้ามืดบ่โดน
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2011, 04:49:21 PM »
44444444444444444444444444444444444

45
ข่าวด่้วน................
อยากให้ประถมบันทึกการแสดงสดที่ไหน แนะนำด่วนๆๆๆ งานฟรี
ตอนนี้กำลังหาสถานที่ ที่ไหนคนดูน่าจะเยอะแนะนำด้วยนะครับ
จากผู้จัดงาน แนท NP โปรโมชั่น 2009
ขอบคุณครับ

46
16 เมษายน 2555 เสียงแคนลำโขง + เอกพล มนต์ตระการ แสดงที่บุ่งลิงโกสุมพิสัย มหาสารคาม  (กลางวัน (10.00น.16.00น.)

47
12 กุมภาพันธ์ 2555 งานบุญมหาชาติบ้านสีฐาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
มาให้กำลังใจกันอีกครั้งเด้อครับ กับการเต้ยโสตายของ เดือนเพ็ญ อำนวยพร

48
หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่สนามหน้าป้าย มมส. 16 ธันวาคม 2554 นี้ แน่นอน

49
พูดคุยทั่วไป / แก่นนครบันเทิงศิลป์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 07:12:45 PM »
25 พ.ย.54 แก่นนครบันเทิงศิลป์ สนามหน้าป้าย มมส

50
พูดคุยทั่วไป / แก่นนครบันเทิงศิลป์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 07:10:18 PM »
26 พ.ย.54 แก่นนครบันเทิงศิลป์ สนามตลาดเทศบาลห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

หน้า: [1] 2 3 ... 5