ลูกทุ่งหมอลำดอทคอม

หมอลำคณะต่างๆ => คำผุนร่วมมิตร => ข้อความที่เริ่มโดย: Baa Molum ที่ สิงหาคม 23, 2018, 04:14:51 PM


รับทำเว็บ สมุทรปราการ


หัวข้อ: คิวงาน หมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร ฤดูกาล 2561-2562
เริ่มหัวข้อโดย: Baa Molum ที่ สิงหาคม 23, 2018, 04:14:51 PM
คิวงานหมอลำคณะ คำผุนร่วมมิตร
ฤดูกาล 2561-2562
ลำเรื่อง ....สองสาวดาวคู่ ศัตรูรัก...


6 ตุลาคม 2561 แสดงที่ เปิดวง บ้านกุดหมากเห็บ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
10 ตุลาคม 2561 แสดงที่ จ.อุดรธานี
11 ตุลาคม 2561 แสดงที่ จ.อุดรธานี
12 ตุลาคม 2561 แสดงที่จ.อุดรธานี
13 ตุลาคม 2561 แสดงที่ จ.อุดรธานี
14 ตุลาคม 2561 แสดงที่ จ.เลย
15 ตุลาคม 2561 แสดงที่
16 ตุลาคม 2561 แสดงที่
17 ตุลาคม 2561 แสดงที่
18 ตุลาคม 2561 แสดงที่ กทม.
19 ตุลาคม 2561 แสดงที่ กทม.
20 ตุลาคม 2561 แสดงที่ กทม.
21 ตุลาคม 2561 แสดงที่ กทม.
22 ตุลาคม 2561 แสดงที่
23 ตุลาคม 2561 แสดงที่
24 ตุลาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
25 ตุลาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
26 ตุลาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
27 ตุลาคม 2561 แสดงที่ บ้านโนนสังข์ อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
28 ตุลาคม 2561 แสดงที่ บ้านปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
29 ตุลาคม 2561 แสดงที่
30 ตุลาคม 2561 แสดงที่
31 ตุลาคม 2561 แสดงที่

เดือน พฤศจิกายน 2561
1 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
2 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้าน.... ต............ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
3 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้านบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
4 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
5 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้านสิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
6 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
7 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้านหงส์ทอง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
8 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
9 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ งานงิ้วหนองแก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
10 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ งานงิ้วจตุรัส จ.ชัยภูมิ
11 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
12 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ งานงิ้วท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
14 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
15 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ กทม.
16 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ กทม.
17 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ กทม.
18 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
19 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
20 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
21 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ วัดสว่างบรบือ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
22 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ วัดดอนขวัญ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
23 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้านธนบุรี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์
24 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
25 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
26 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
27 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
28 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่
29 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ บ้านโคกสง่า อ.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
30 พฤศิจกายน  2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน

เดือน ธันวาคม 2561
1 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
2 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
3 ธันวาคม 2561 แสดงที่
4 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
5 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้ว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
6 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานกาชาด อุดรธานี
7 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้วหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
8 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
9 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
10 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานเจ้าปู่ถลา อ.เรณูนคร จ.นครพนม
11 ธันวาคม 2561 แสดงที่ วัดสะพานศรี บ้านพาน ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร
12 ธันวาคม 2561 แสดงที่
13 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
14 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
15 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
16 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
17 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานเจ้าพ่อ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
18 ธันวาคม 2561 แสดงที่
19 ธันวาคม 2561 แสดงที่
20 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานกุ้มข้าวใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
21 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้ว อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
22 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
23 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
24 ธันวาคม 2561 แสดงที่
25 ธันวาคม 2561 แสดงที่ เขตภาคอิสาน
26 ธันวาคม 2561 แสดงที่
27 ธันวาคม 2561 แสดงที่
28 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านคลองจันลา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
29 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
30 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านยานาง ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.พนมดงรัง จ.สุรินทร์

เดือน มกราคม 2562

1 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านห้วยไร่ ต.โนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
2 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านนาฮี ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
3 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านลายเหนือ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
4 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองหมากแก้ว ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
5 มกราคม 2562 แสดงที่ งานกาชาด ร้อยเอ็ด
6 มกราคม 2562 แสดงที่ งานกาชาด อุบลราชธานี
7 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านนาล้อม ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
8 มกราคม 2562 แสดงที่ วัดประชานิมิตร
9 มกราคม 2562 แสดงที่ กทม.
10 มกราคม 2562 แสดงที่ กทม.
11 มกราคม 2562 แสดงที่ กทม.
12 มกราคม 2562 แสดงที่ กทม.
13 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านดอนสวรรค์ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
14 มกราคม 2562 แสดงที่ พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
15 มกราคม 2562 แสดงที่
16 มกราคม 2562 แสดงที่
17 มกราคม 2562 แสดงที่
18 มกราคม 2562 แสดงที่
19 มกราคม 2562 แสดงที่  บ้านปลื้ม อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
20 มกราคม 2562 แสดงที่
21 มกราคม 2562 แสดงที่
22 มกราคม 2562 แสดงที่
23 มกราคม 2562 แสดงที่
24 มกราคม 2562 แสดงที่
25 มกราคม 2562 แสดงที่ งานเจ้าพ่อนเรศวร อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
26 มกราคม 2562 แสดงที่
27 มกราคม 2562 แสดงที่
28 มกราคม 2562 แสดงที่
29 มกราคม 2562 แสดงที่
30 มกราคม 2562 แสดงที่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
2 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
3 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
4 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
5 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านโคกใหญ่ ต.หนองม่วง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
6 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
7 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ งานเจ้าพ่อชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
9 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านหนองใหญ่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ งานมรดกโลก บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
11 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ งานกาชาดมหาสารคาม
12 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
13 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
14 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
16 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
17 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านกู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
18 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
19 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดจอมศรี บ้านน้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
20 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านดอนเข็มใต้ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
21 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
22 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
23 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านโนนข้อ ต.บ้านขาม อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
24 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ งานพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
25 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
 
เดือน มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562 แสดงที่ 
2 มีนาคม 2562 แสดงที่
3 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดทุ่งสนุ่น ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
4 มีนาคม 2562 แสดงที่
5 มีนาคม 2562 แสดงที่
6 มีนาคม 2562 แสดงที่ กาชาดกาฬสินธ์
7 มีนาคม 2562 แสดงที่ กาชาดยโสธร
8 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดเหนือเกล้า อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
9 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
10 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านสุวรรณคำ ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านคอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
12 มีนาคม 2562 แสดงที่
13 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองอีดำ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
14 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านคอกซี ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
15 มีนาคม 2562 แสดงที่
16 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดพระเจ้าองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
17 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านห้วยสนุก ต.เหลา อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
18 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดพระศรีเจริญ ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
19 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
20 มีนาคม 2562 แสดงที่
21 มีนาคม 2562 แสดงที่
22 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านนาแก ต.หนองนาทุ้ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
23 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
24 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
25 มีนาคม 2562 แสดงที่
26 มีนาคม 2562 แสดงที่
27 มีนาคม 2562 แสดงที่
28 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.
29 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.
30 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.
31 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.

เดือน เมษายน 2562
1 เมษายน 2562 แสดงที่
2 เมษายน 2562 แสดงที่
3 เมษายน 2562 แสดงที่ งานเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
4 เมษายน 2562 แสดงที่
5 เมษายน 2562 แสดงที่
6 เมษายน 2562 แสดงที่
7 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านชนบท ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
8 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
9 เมษายน 2562 แสดงที่ วัดป่ารัตนพรชัย บ้านหวาน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
10 เมษายน 2562 แสดงที่ วัดป่าประชานิมิตร บ้านเชียงกลม ต.นาม่วง อ.ประจัก จ.อุดรธานี
11 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านตลาด ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านวังทรายขาว อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
13 เมษายน 2562 แสดงที่ วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
14 เมษายน 2562 แสดงที่ วัดศรีบุญชู บ้านเซียม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
15 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านโพธิ์ใหญ่ ต.บ้านเหล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
16 เมษายน 2562 แสดงที่  บ้านสร้อยพร้าว ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
17 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
18 เมษายน 2562 แสดงที่
19 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านสามผง ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
20 เมษายน 2562 แสดงที่
21 เมษายน 2562 แสดงที่
22 เมษายน 2562 แสดงที่
23 เมษายน 2562 แสดงที่
24 เมษายน 2562 แสดงที่
25 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
26 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
27 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
28 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
29 เมษายน 2562 แสดงที่
30 เมษายน 2562 แสดงที่

เดือน พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
2 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
3 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
4 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
5 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
6 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
7 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
8 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บุญบั้งไฟ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
9 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
10 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
11 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
12 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
13 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
14 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองเต่าน้อย ต.โนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
15 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
16 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
17 พฤษภาคม 2562 แสดงที่
18 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ วัดโพธิ์ศรี บ้านดู่ ต.เมืองปัก อ.ปักธงขัย จ.นครราชสีมา