คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555

  • 102 ตอบ
  • 82393 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555

โทรศัพท์ : 043-370181 , 081-974-1521 , 089-943-9077
บ้านพัก : 150 ม.6 บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ฤดูกาลปี 2554-2555 ลำเรื่อง น้ำตาพ่อ
   


เดือนตุลาคม 2554
20 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านพัก บ้านหนองบัวน้อย อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เปิดวง)
23 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านนาเลิง ต.โนนขมิ้น จ.หนองบัวลำภู
28 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนดู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านอีเตี้ยสองพี่น้อง ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
31 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือยาว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

เดือนพฤศจิกายน 2554
4 พฤศจิกายน 2554 หนูภารวิเ้ศษศิลป์ แสดงที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
8 พฤศจิกายน 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น
11 พฤศจิกายน 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
14 พฤศจิกายน 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนเเก่น
15 พฤศจิกายน 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วเมืองพล อ.พล จ.ขอนเเก่น
27 พฤศจิกายน 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วอำเภอนำพอง จ.ขอนแก่น

เดือนธันวาคม 2554
2 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ เทศกาลงานไหมและงานกาชาด จ.ขอนเเก่น
5 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ เทศบาลร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
7 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
8 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ เทศบาล ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
13 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.กุฉินาราย์ จ.กาฬสินธุ์
14 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.กุฉินาราย์ จ.กาฬสินธุ์
15 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
16 ธาวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ มหาวิทยาลัย สารคาม จ.มหาสารคาม
17 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานปลาไหล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์       
30 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.พระจันทร์ ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์

เดือนมกราคม 2555
1 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองหว้า จ.ขอนเเก่น
2 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดป่าโนนดินเเดง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์
3 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านดงน้อย ต.หนองเเวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
4 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนดินจี่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
5 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านจอมศรี ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดร
6 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.โคกสว่าง ต.โนนม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
8 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่  บ้านจอมศรี  ต.จอมศศรี อ.เพ้ญ จ.อุดรธานี
9 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
23 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดพุทมณฑต (วัดสรพงณ์ ชาตรี) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
25 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.สกลนคร
26 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ เทศบาล ต.นาอ้อ เมือง จ.เลย
27 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพรชบูรณ์

เดือนกุมภาพันธ์ 2555
3 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.บ้่านฝาง จ.ขอนแก่น
4 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
6 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
7 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
10 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานบุญข้าวจี่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
12 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
18 กุมภาพันธ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
27 กุมภาพันธุ์ 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.เมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

เดือนมีนาคม 2555
2 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแวง ต.บ้านเพรช อ.บำเน็จนรงค์ จ.ชัยภูมิ
3 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อองตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
5 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแต้+หนองบึง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
6 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์็ แสดงที่ โรงโม่เทพประธาน อ.ภูภาม่าน จ.ขอนแก่น
10 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านกุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
11 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนแดง ต.
ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนหงษ์ทอง อ.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
15 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แส่ดงที่ วัดเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
16 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดใต้ตาเณร ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
17 มีนาคม 2555  หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.โนนหมากตูม อ.นาข่า จ.อุดรธานี
18 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
19 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสำราญ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
25 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ชำนิ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
27 มีนาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานย่าโม จ.นครราชสีมา

เดือนเมษายน 2555
1 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
2 เมษษยน 2555 หนูภารวเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครื่อ อ.เมือง จ.สกลนคร
5 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งาน---่เปีอยน้อย อ.เปีอยน้อย จ.ขอนแก่น
9 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
10 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านลาด อ.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
11 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านดู่ อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
13 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.กล้วยกว้าง ต.กล้วยกว้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
14 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ดงยาง ต.---่น้อย อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
15 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
16 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย
17 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.เมืองเจีย ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
18 เมษายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดป่าบ้านพันขาว ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เดือน พฤษภาคม 2555
5 พฤษภาคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ไผ่ ต.ดงแดงใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
6 พฤษภาคม 2555 หนูภารวิเศษสิลป์ แสดงที่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

เดือน มิถุนายน 2555
2 มิถุนายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
9 มิถุนายน 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ (โรงงานเบียร์สิงห์) อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น (ปิดวง เล่นแบบคอนเสริต)
อัฟเดทวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2555Re: คิวงาน หนูภาร วิเศษศิลป์ ปี 2554-2555
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2011, 01:03:44 PM »
คิวงาน หนูภาร วิเศษศิลป์ ปีฤดูกาล 2554-2555

หนูภาร วิเศษศิลป์ เดือน ธันวาคม 2554
  2  ธันวาคม 2554  หนูภาร วิเศษศิลป์ แสดงที่  งานใหม และงานกาชาด อ.เมือง จ.ขอนแก่นผมจำได้แค่นี้ครับ เดี๊ยวเข้าสำนักงานก่อนจะนำมาฝากเรื่อยๆนะครับ เท่าที่รู้งานเข้าเยอะแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอัฟเดท รอหน่อยไม่ว่ากันนะ ครับ

ออ ค่ะ ทำเป็นเดือนๆ ใหเบิ่งนำแนเด้อค่ะ และขอให้ วงมีงานหลายๆๆ เด้อค่ะ

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 03:22:48 PM »
เดี๋ยวจะช่วยอัปเดรต เพราะตอนนี้กำลังเอาคิวงานกับพี่บุ๋มอยู่

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 03:26:30 PM »
 a081 a080

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 04:05:03 PM »
รอครับรอพี่น้อง..

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2011, 05:41:24 PM »
บุรีรัมย์ครับผม...

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 11:00:28 AM »
เดือนตุลาคม54
20 ตุลาคม 54    บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.101
29 ตุลาคม 54    บ้านอีเตี้ยสองพี่น้อง ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.101
 

เดือนพฤศจิกายน54
8พ.ย.54          งานงิ้วบ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น
14พ.ย.54        งานงิ้วกระนวน จ.ขอนเเก่น
15พ.ย.54        งานงิ้วเมืองพล จ.ขอนเเก่น

เดือนธันวาคม54
2ธ.ค.54           งานไหม จ.ขอนเเก่น
5ธ.ค.54           เทศบาลร่องคำ จ.กาฬสินธ์
13-14ธ.ค.54     อ.กุฉินาราย์ จ.กาฬสินธ์
15ธ.ค.54         งานงิ้วตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
17ธ.ค.54         งานปลาไหล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์         
30ธ.ค.54         อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เดือนมกราคม55
1ม.ค.55          บ้านหนองหว้า จ.ขอนเเก่น
2ม.ค.55          วัดป่าโนนดินเเดง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์
3ม.ค.55          บ้านดงน้อย ต.หนองเเวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
4ม.ค.55          บ้านโนนดินกี่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เดือนกุมภาพันธ์55
4ก.พ.55         บ้านโนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
6ก.พ.55         วัดกลางอุดมเวย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เดือนมีนาคม55
3 มี.ค.55        วัดหลวงพ่อขงตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เดือนเมษายน55
12เม.ย.54      อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
13เม.ย.54      อ.อุทุมพรพิสัย   จ.ร้อยเอ็ด
14เม.ย.54      อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
16เม.ย.54     วัดหลวงพ่อพระใส จ.หนองคาย


คิวงานถ้าพิมพ์ผิดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2011, 11:01:53 AM »
คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555

โทรศัพท์ : 043-370181 , 081-974-1521 , 089-943-9077
บ้านพัก : 150 ม.6 บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ฤดูกาลปี 2554-2555 ลำเรื่อง  ___________
   


เดือนตุลาคม54
20 ตุลาคม 54    บ้านหมอตา ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.101
29 ตุลาคม 54    บ้านอีเตี้ยสองพี่น้อง ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.101
 

เดือนพฤศจิกายน54
8พ.ย.54          งานงิ้วบ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น
14พ.ย.54        งานงิ้วกระนวน จ.ขอนเเก่น
15พ.ย.54        งานงิ้วเมืองพล จ.ขอนเเก่น

เดือนธันวาคม54
2ธ.ค.54           งานไหม จ.ขอนเเก่น
5ธ.ค.54           เทศบาลร่องคำ จ.กาฬสินธ์
13-14ธ.ค.54     อ.กุฉินาราย์ จ.กาฬสินธ์
15ธ.ค.54         งานงิ้วตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
17ธ.ค.54         งานปลาไหล อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์        
30ธ.ค.54         อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เดือนมกราคม55
1ม.ค.55          บ้านหนองหว้า จ.ขอนเเก่น
2ม.ค.55          วัดป่าโนนดินเเดง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์
3ม.ค.55          บ้านดงน้อย ต.หนองเเวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
4ม.ค.55          บ้านโนนดินจี่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เดือนกุมภาพันธ์55
4ก.พ.55         บ้านโนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
6ก.พ.55         วัดกลางอุดมเวย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เดือนมีนาคม55
3 มี.ค.55        วัดหลวงพ่อขงตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เดือนเมษายน55
12เม.ย.54      อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
13เม.ย.54      อ.อุทุมพรพิสัย   จ.ร้อยเอ็ด
14เม.ย.54      อ.จตุรพักรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
16เม.ย.54     วัดหลวงพ่อพระใส จ.หนองคายRe: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 01:31:48 PM »
สุดยอด งานปลาไหล บ้านผม
ขอบคุณหลายๆเด้อครับ
เหลืออีกคณะ 1 สิแม่น คณะ....บ่น้อ
thank2s thank2s

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 01:38:25 PM »
อำเภออุทุมพรพิสัย จ.สีเกษ บ่แม่นตี้ครับ
 a0104 a0104 a0104

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 01:46:54 PM »
ขอบคุณครับ
บุรีรัมย์ มีแล้ว 1 งาน
แต่วันที่ 2 ม.ค. 54 หมอลำ ซนกัน
รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ บ้าน ซาด ต.เมืองบัว ชุมพลฯ
หนูภารวิเศษศิลป์ อ.โนนดินแดง
ย้านได้จับสลากกะน้องเอ้

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 05:00:23 PM »
2 มกราคม 2555 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดป่าโนนดินเเดง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์

บ่พลาดแน่นอน ซอดแจ้งต่อที่อรัญประเทศครับ555

Re: คิวงานคณะ หนูภารวิเศษศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 10:11:19 AM »
ขอบคุณครับ
บุรีรัมย์ มีแล้ว 1 งาน
แต่วันที่ 2 ม.ค. 54 หมอลำ ซนกัน
รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ บ้าน ซาด ต.เมืองบัว ชุมพลฯ
หนูภารวิเศษศิลป์ อ.โนนดินแดง
ย้านได้จับสลากกะน้องเอ้

กรี๊ดดดดดดดดดดด....ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
น้องรับบ่ได้ครับพี่อุ้ม... a079 a079 a079

หามื้อไปให้ได๋เด้อครับพี่อุ้ม...
แต่ว่ามื้ออ.สตึก
บ่พลาดแน่นอนครับพี่อุ้ม..

อ้าวๆๆๆๆม่วนแล้วๆๆๆๆๆๆ  จตุรพักตรพิมานสองคืนครับสงกรานต์

บ่มีมาทางโคราชเลยเนาะปีนี้

ทางบุรีรมย์ครับ...

จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด   มีแล้ว 2 งาน ดีใจอิหลีคับสิได่ไปม่วน....พะนะ


คิวงานปีนี้ก็ ok อยู่นะครับ
ยังไงก็ขอให้งานเข้าเยอะๆนะ
จะตามไปให้กำลังใจ ถ้ามาเล่นเขต โคราช และจังหวัดใกล้เคียง
รัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร

อยากให้เพิ่นมาเล่นแถวกรุงเทพฯ นำแหน่กะคือสิดี


จะอัฟเดทคิวงานให้ แฟนคลับทุกคนทราบ และขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ทีมงานทุกคนครับ

จะอัฟเดทคิวงานให้ แฟนคลับทุกคนทราบ และขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ทีมงานทุกคนครับ
ครับผม..ขอบคุงครับ

31 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือยาว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์กดไลค์ 20 ครั้ง

31 ตุลาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือยาว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์กดไลค์ 20 ครั้ง
กดไลค์ แล้ว สิมาบ่หล่ะ
มาเด้อ มาเด้อ

มักแบบนี่หล่ะครับ อัพเดทเรื่อยๆ บ่ต้องเล่นโต
แต่จังหวัดร้อยเอ็ดนิ หมอลำหลายคัก
thank2s thank2s

อย่าลืม 28 ตุลา 54 บ้านดอนดู่ บึงเนียมเด้อ

มาเที่ยวงานแข่งเรือ บุรีรัมย์ หลายๆเด้อครับผม...

5 ธันวาคม 2554 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ เทศบาลร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
พ้อกันหน้าฮ้านเด้อพี่น้อง a088 a088 a088

ขอเป็นกำลังใจให้ ทุกคนในทีมงานเด้อคับ
ขอให้งานเข้าหลาย ๆ

อยากเบิ่งครับ 31/10/54 งานแข่งเรือ บ้านผม
จั้งได๋กะสิไปให่ได้ อยากเบิ่งๆๆๆๆๆ

a0105 a0105

คิวงานปีนี้ถูกใจมากมายครับผม...

 a056 มาแจ้งข่าวให้พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงให้ทราบโดยทั่วกันทุกๆๆท่านช่วงสงกรานต์ตามคิวงานเด้อๆๆๆๆ// วันที่ 12 และ 14 เม.ย 55 นะแจ้งว่าอ.จตุรพักตรพิมานมันกว้างโพดเด้อพะนะ**12 **เล่นอยู่ บ้านดู่** 14** a088 เล่นอยู่ บ้านโคกล่าม เ***ด้อมาม่วนนำกันพะนะ***

พนมไพรจ้างทุกปีคับวัดกลาง(ประถม,ระเบียบ;หนูภาร)บ่มีเบื่อ

พนมไพรจ้างทุกปีคับวัดกลาง(ประถม,ระเบียบ;หนูภาร)บ่มีเบื่อ

ใกล้ๆกันครับ วัดเหนือเกล้ารัตนารามจ้าง (รัตนศิลป์) บ่มีเบื่อเหมือนกันครับ

พนมไพรจ้างทุกปีคับวัดกลาง(ประถม,ระเบียบ;หนูภาร)บ่มีเบื่อ
a0119บ่เบื่อดอกเด้อน้องบ้านพี่มักม่วนมักฟ้อนพะนะมีแต่คนม่วนๆๆๆ a0117

เจอกานวันที่ 30 ต.ค ก่ะวัมที่ 17 ธ.ค เด้อครับแฟนคลับ หนูภาร..

28 ตุลาคม เล่นบ้านดอนดู่ไม่ใช่บ้านแอวมองเด้อครับ

ผลงานปีนี้เปงจังได๋น้อครับผม..สำหรับปีนี้อ่ะครับ

แก้ไขข้อมูลครับ  วันที่ 13 เมษายน  2555 แสดงที่ บ.โคกหล่าม ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์มาแล้ว  3 งานครับ สุดยอดแล้ว

คิวงานเริ่ดๆครับผม

คิวงานเริ่ดๆครับผม
เริดอี่หลีๆๆ เซินเด้อน้องวันที่ 12กับ14เมษา55อยู่อ.ใกล้ๆๆๆบ้านพี่ๆๆสิพาม่วนเต็มที่ไปเลยต่อ13 -14เม.ย//รัตตะกะติดกันบ่ไกลเด้น้องมาๆๆๆจากบุรีรัมย์บ่ไกลดอกๆๆๆๆๆนั่ง//รถบาสบุรีรัมย์-ร้อยเอ็ดจ้วดท่อนั่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ15 กะ ประถม ไกล้ๆๆๆๆบ้านน้องหวานต้อนรับพะนะ

คิวงานเริ่ดๆครับผม
เริดอี่หลีๆๆ เซินเด้อน้องวันที่ 12กับ14เมษา55อยู่อ.ใกล้ๆๆๆบ้านพี่ๆๆสิพาม่วนเต็มที่ไปเลยต่อ13 -14เม.ย//รัตตะกะติดกันบ่ไกลเด้น้องมาๆๆๆจากบุรีรัมย์บ่ไกลดอกๆๆๆๆๆนั่ง//รถบาสบุรีรัมย์-ร้อยเอ็ดจ้วดท่อนั่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ15 กะ ประถม ไกล้ๆๆๆๆบ้านน้องหวานต้อนรับพะนะ
ชวนไปทั่ว..ล่ะทางนี้คิดยากหลายเรื่องรถราอ่ะครับผม..อิๆๆ


วันที่ 15 เมษายน 2555

แสดงที่ บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร คับบบ

ไปม่วนนำกันเด้อออออ

พี่สาวสุดสวยครับอย่าลืมเด้อครับวันที่8 ธันวาคมปีนี้ไปเที่ยวงานบุญหลวงปูที่เทศบาลตำบลบ้านโต้นเด้อ ปีนี้เห็นได้คณะหนูภาร ไปเต้นมันๆที่ลานปูนที่เดิมที่คณะรัตนศิลป์ปีที่แล้วที่เคยไปแสดงนะครับแล้วเจอกันนะครับ

คิวงาน หนูภาร วิเศษศิลป์ ปีฤดูกาล 2554-2555

หนูภาร วิเศษศิลป์ เดือน ธันวาคม 2554
  2  ธันวาคม 2554  หนูภาร วิเศษศิลป์ แสดงที่  งานใหม และงานกาชาด อ.เมือง จ.ขอนแก่นผมจำได้แค่นี้ครับ เดี๊ยวเข้าสำนักงานก่อนจะนำมาฝากเรื่อยๆนะครับ เท่าที่รู้งานเข้าเยอะแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอัฟเดท รอหน่อยไม่ว่ากันนะ ครับ

ออ ค่ะ ทำเป็นเดือนๆ ใหเบิ่งนำแนเด้อค่ะ และขอให้ วงมีงานหลายๆๆ เด้อค่ะ

********  พี่สาวสุดสวยครับอย่าลืมเด้อครับวันที่8 ธันวาคมปีนี้ไปเที่ยวงานบุญหลวงปูที่เทศบาลตำบลบ้านโต้นเด้อ ปีนี้เห็นได้คณะหนูภาร ไปเต้นมันๆที่ลานปูนที่เดิมที่คณะรัตนศิลป์ปีที่แล้วที่เคยไปแสดงนะครับแล้วเจอกันนะครับ  *******

แก้ไขคิวงาน หนูภาร วิเศษศิลป์

วันที่ 15 เมษายน 2555

แสดงที่ บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร คับบบ

จาก วาปีธุรกิจบันเทิง มุกดาหาร คับบบ

 :m135: :m135: :m135: :m135: :m135: :m135: :m135: :m135:

 
  
Thailand travel guide