ลูกทุ่งหมอลำดอทคอม
ลูกทุ่งหมอลำดอทคอม

บุคคลทั่วไป


ผู้เขียน คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555  (อ่าน 98470 ครั้ง)

TaTa TeTe

 • ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
  « เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 08:46:35 AM »
 • *
 • กระทู้: 20,280
 • ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555

บ้านพัก : 114 หมู่ 2 บ้านโปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ติดต่องานแสดง : 081-050-4025 , 081-967-6089 , 080-199-9655
ฤดูกาลปี 2554-2555 ลำเรื่อง หมากพร้าวหล่นแซง หมากแตงหล่นค้าง


1-4 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ซ้อมใหญ่ที่บ้านพัก
6 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ศาลนเรศวร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู --> (เปิดวง)
8 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานไหลเรือไฟ อ.เมือง จ.นครพนม
10 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา อ.เชียงคาน จ.เลย
12 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา ริมบึงแก่นคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองค้า ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
15 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เขวาน้อย ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
16 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
17 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานยกช่อฟ้าวัดศิริชัยฯ บ.ห้วยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ไทรทอง ต. หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
21 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
22 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

4 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
5 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นางแดด ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกกลาง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
10 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ลอยกระทง ศาลเจาไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
12 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ยกเลิก)
21 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
22 พฤศจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.พยัคภูมิ จ.มหาสารคาม

5 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
9 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
10 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เรณู จ.นครพนม
18 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว ตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
23 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาข่า ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
25 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
30 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
31 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.สมสะอาด ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

1 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนฝาย ต.หนองโดน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดประชาสังคม บ.ซาด ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
3 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ตลาด ต.กุดน้ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
5 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกม่วง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
11 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาไร่เดียว ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
12 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
13 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ถ่อน ต.ถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
16 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
19 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
24 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนหญ้าคา ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
28 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ บ.น้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
30 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ --> ถ่ายทำ VCD ลำเรื่อง บริษัท ชัวร์
31 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ --> ถ่ายทำ MV เพลงชุดคนปากแข็ง

2 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.คำเจริญ ต.คำเจริญ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
3 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.งิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
4 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ต.หนอฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
5 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เขว้า ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
6 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ผาแบ่น ต.บุโฮม อ.เชียงคาน จ.เลย
9 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ท่าม่วง ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองสวรรค์ ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
13 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หัวขัว ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
18 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ จ.สระแก้ว
24 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาทราย ต.นาทราย อ.พิบูณรักษ์ จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
27 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.คำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
28 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
29 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.น้ำทรงใหญ่ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

1 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแปน ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
2 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
3 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดหอกลอง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
4 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
5 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดพระเจ้าองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
6 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
7 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปะโค ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.คำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
9 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.คำเลาะ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
10 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
11 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
12 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองตอ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักรพิมาณ จ.ร้อยเอ็ด
13 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เสี่ยน ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
14 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนหาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
15 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนสะอาด  ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
16 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.จำปา ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
17 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.บุมะกรูด ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
18 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ต่างแคน ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
19 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.พันนาใต้ ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.พุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
22 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ป่าเ---ยง ต.วังบัว อ.คลองคลุง จ.กำแพงเพชร
24 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โพธิ์น้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
25 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปวนพุ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
26 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
27 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ธาตุ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
28 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โสกคูณ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
29 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
30 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองบัว ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
31 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดศรีมหาโพธิ์ บ.หว้านใหญ่ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

1 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
2 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองกุงทับม้า ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
4 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
5 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
6 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ปากสวย ต.วัดกลาง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
7 เมษายน 2555  หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองกุง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
10 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
11 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.บุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จอุดรธานี.
12 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนตาด ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้าจ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
15 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เสียว ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
16 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแล้ง ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
17 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.อุบมุง ต.อุบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
18 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.วังยาว ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
19 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร
20 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนสมบูรณ์ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบูญเรือง จ.หนองบัวลำภู
21 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดพูนทรัพย์ บ.ลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
23 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกกลาง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
24 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ใหม่เอราวัญ ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย
27 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ประสบโชค ต.ห้วยยายจิ้ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
28 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อพญาแล บ.หนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

2 พฤษภาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
4 พฤษภาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ธาตุ ต.ธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
11 พฤษภาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ผักบุ้ง ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
12 พฤษภาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
19 พฤษภาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
26 พฤษภาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองใหญ่ ต.โพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

2 มิถุนายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.คำม่วง ต.ย้อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
5 มิถุนายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านม่วงไข่ ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร --> (ปิดวงของฤดูกาลนี้)


Update 28 พฤษภาคม 2555  --> รวม 114 งานแล้วครับ


[/b]

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
เอามาอีกเร็วๆน่ะคราฟพี่ฤดูกาลหน้าจะไปเต้ยกับรุ่งทิวายุครับ
เพราะฤดูกาลนี้ไม่มีโอกาสดูรุ่งทิวาเลยคราฟ
ดูแต่ประถม

mahana

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 1
 • **
 • กระทู้: 58
17 ต.ค 54 บุญยกช่อฟ้า วัดศิริชัยฯ บ.ห้วยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดร

Noo Toom

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 5
 • อยู่เมืองลิงแต่อยากฟังลำคร๊า^_^
  • MSN Messenger - teejuta-2525@hotmail.com
ไม่มีมาเล่นแถวภาคกลางบ้างหรอคร๊า  อยากไปดูจังเลย

อ้ายทิดสันต์

 • ผู้ดูแลบอร์ดเสียงอิสาน
  « ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 10:18:40 PM »
 • *
 • กระทู้: 7,855
 • บ่าวมักม่วน คนหลังเลนส์
ไม่มีมาเล่นแถวภาคกลางบ้างหรอคร๊า  อยากไปดูจังเลย

ตอนนี้คิวงานยังบ่ทันได้เอามาลงครับ

เดี๋ยวถ้าทราบแน่นอนแล้วสิเอามาลงเพิ่มเติมให้ ครับ

รอแป๊บเด้อครับ ใกล้ๆ เปิดวง ฤดูการหน้าครับ เด้อ

งานแสดงกะสิเพิ่มมาอีก เพราะว่าคิวงานจะทยอย เข้ามาเรื่อยๆ ครับ

tomstukcom

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 14
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 11:03:43 AM »
16 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
เป็นคนแจ้ง คิวงานการแสดงให้ TaTa TeTe  ไม่เห็นอัพ คะแนนให้เลย
และอีกเรื่องอยากทราบช่วยตอบที่
งานที่บ้านขามป้อม พระยืน  ลงรูปไว้  รูปหายหมด ทีของคนอื่นไม่หาย
ของผมหาย หมายความว่า อย่างไร
ไม่เข้าใจ a0104 a0104 a0104

jojoe

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 3
 • ****
 • กระทู้: 388
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2011, 08:04:10 PM »
จั่งได๋กะสิถ้าติดตามผลงานเด้อครับ

คนงาม

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 7
 • *******
 • กระทู้: 1,967
  • MSN Messenger - tepseth@hotmail.com
  • Yahoo Instant Messenger - tepse_007@yahoo.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 09:05:03 AM »
ทางสุริน  มีบ่คับ

N-I-C-E

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 6
 • ******
 • กระทู้: 1,551
 • บ่ต้องย่านน้องทวงสัญญา สิ่งผ่านมาจะคิดว่าฝันร้ายไป
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 06:23:11 PM »
บุรีรัมย์มีบ่น้อ  ลุ้นๆๆ

TaTa TeTe

 • ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
  « ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:22:26 PM »
 • *
 • กระทู้: 20,280
 • ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:22:26 PM »
คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555

12 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา ริมบึงแก่นคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.นครพนม
15 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เขวาน้อย ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
16 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
17 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานยกช่อฟ้าวัดศิริชัยฯ บ.ห้วยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
22 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

4  พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
10 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ลอยกระทง ศาลเจาไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
12 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
21 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น

10 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เรณู จ.นครพนม
18 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว ตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแวง  ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

11 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองสวรรค์ ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
13 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หัวขัว ต.หัวขัว อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

10 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

10 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
11 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.บุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จอุดรธานี.
12 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนตาด ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้าจ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
15 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เสียว ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม


Update 11-May-2011
คิวงานมาแล้วเด้อครับ Update 11-May-2011 ขอบคุณพี่หนึ่งหลายๆครับaooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 12:20:44 PM »
บุรีรัมย์ครับมีบ่คับ

Noo Toom

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 5
 • อยู่เมืองลิงแต่อยากฟังลำคร๊า^_^
  • MSN Messenger - teejuta-2525@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 07:55:11 PM »
ไม่มีมาเล่นลพรีมั่งหรอคร๊า

N-I-C-E

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 6
 • ******
 • กระทู้: 1,551
 • บ่ต้องย่านน้องทวงสัญญา สิ่งผ่านมาจะคิดว่าฝันร้ายไป
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2011, 02:31:48 PM »
บุรีรัมย์ครับมีบ่คับ

เงียบครับ 55

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 08:24:15 AM »
สิเปงเจ้าภาพจ้างเองสะบ่ฮึ คือแม้นหาเบิ่งยากทางบุรีรัมย์

คนงาม

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 7
 • *******
 • กระทู้: 1,967
  • MSN Messenger - tepseth@hotmail.com
  • Yahoo Instant Messenger - tepse_007@yahoo.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 01:48:51 PM »
  อยากเบิ่งแฮงหลาย

27 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

yu

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 35
ฝากคำขอบคุณสำหรับคิวงาน หนึ่งรุ่งทิวา
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2011, 10:44:16 AM »
 a013ขอบคุณนะค่ะที่เอาคิวงานหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์มาลงให้แฟนคัพได้ดูกันและติดตามผลงานการแสดงต่างๆด้านหน้าเวที a045

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2011, 07:00:29 PM »
มีแต่ ขอนแก่น-อุดรธานี หลายคัก

weerawat

 • ผู้ดูแลบอร์ดรัตนศิลป์
  « ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 01:34:45 PM »
 • *
 • กระทู้: 1,931
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2011, 01:34:45 PM »
10 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ปีที่แล้วกะบ้านห้วยบงใต้ 12 มีนาคม 2554
ตำบลนี้มักคักเด้อครับ รุ่งทิวา

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2011, 05:55:20 PM »
คิดถึง รุ่งทิวา อำนวยศิลป์ มากมาย

N-I-C-E

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 6
 • ******
 • กระทู้: 1,551
 • บ่ต้องย่านน้องทวงสัญญา สิ่งผ่านมาจะคิดว่าฝันร้ายไป
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 03:51:20 PM »
คิดถึง รุ่งทิวา อำนวยศิลป์ มากมาย


เดวพี่พ่ไปดูจังหวัดอื่นครับน้อง55

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2011, 06:13:01 PM »
คิดถึง รุ่งทิวา อำนวยศิลป์ มากมาย


เดวพี่พ่ไปดูจังหวัดอื่นครับน้อง55
ไปนำเด้อคุงพี่ไนท์คราฟ555

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2011, 11:06:24 AM »
เย้ดีใจมาแล้วครับ 27 ม.ค 55 อ.ชุมพล สุรินทร์มาแล้วครับ
พุ่งครับ

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 11:02:50 AM »
เหลือแต่ทางบุรีรัมย์ครับผมมาเทาะคับ บุรีรัมย์

อ้ายบักหมูหัน

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 543
 • สาวก ประถมบันเทิงศิลป์
  • MSN Messenger - manviolet_aum@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 12:09:21 PM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 01:32:20 PM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง
แม่นติครับคุงพี่เริ่ดมากมาย
ขอบคุนครับคนหล่อ 55+
เว่าเล่นเด้อครับ

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 05:38:23 PM »
 a007 รอต่อไปครับ

thanamusic

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 6
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 08:49:32 PM »
วันที่ 2 เดือนมกราคม 2555 มาเล่นที่วัดประชาสังคมบ้านซาด  ต.เมืองบัว อผงชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ในงานสมโภชน์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีอุดมมงคลครับ

อ้ายบักหมูหัน

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 543
 • สาวก ประถมบันเทิงศิลป์
  • MSN Messenger - manviolet_aum@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 09:44:00 AM »
วันที่ 2 เดือนมกราคม 2555 มาเล่นที่วัดประชาสังคมบ้านซาด  ต.เมืองบัว อผงชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ในงานสมโภชน์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีอุดมมงคลครับ
  thank2s
สิได้ไปบ่น้อ   a0104

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 06:12:03 PM »
วันที่ 2 เดือนมกราคม 2555 มาเล่นที่วัดประชาสังคมบ้านซาด  ต.เมืองบัว อผงชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ในงานสมโภชน์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีอุดมมงคลครับ
  thank2s
สิได้ไปบ่น้อ   a0104
พุ่งครับพี่อุ้ม

อ้ายบักหมูหัน

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 543
 • สาวก ประถมบันเทิงศิลป์
  • MSN Messenger - manviolet_aum@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 08:41:55 AM »
ไปกะพ้อ บ่ไปกะบ่พ้อ a030

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 04:15:05 PM »
ไปกะพ้อ บ่ไปกะบ่พ้อ a030
อ่ะครับ

69club

 • บุคคลทั่วไป
  « ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:25:31 PM »
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:25:31 PM »
12 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่

งานออกพรรษา ริมบึงแก่นคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ประเดิม อีกแล้ว คร๊า เลิศอีหลี

69club

 • บุคคลทั่วไป
  « ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:28:01 PM »
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:28:01 PM »
6 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่

บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งานนี้เจ้าภาพ มีเลี้ยง แท้ๆๆๆ เอิ๊กส์ แค่คิดกะเป็นตาม่วน

69club

 • บุคคลทั่วไป
  « ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:29:06 PM »
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:29:06 PM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง

แม่นค่ะ แต่กะม่วนคือเก่าล่ะค่ะ

จัดในเมือง ต้องทำใจค่ะ เพราะมันได้ท่อนั้น

TaTa TeTe

 • ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
  « ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:58:08 PM »
 • *
 • กระทู้: 20,280
 • ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บ
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 07:58:08 PM »

พี่หนึ่งเพิ่นฝากมาครับ "รับสมัคร หางเครื่อง หญิงจำนวนมาก"

ใครสนใจติดต่อได้ครับ Tel : 081-050-4025

บ้านพัก : 114 หมู่ 2 บ้านโปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อ้ายบักหมูหัน

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 543
 • สาวก ประถมบันเทิงศิลป์
  • MSN Messenger - manviolet_aum@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 09:30:17 AM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง

แม่นค่ะ แต่กะม่วนคือเก่าล่ะค่ะ

จัดในเมือง ต้องทำใจค่ะ เพราะมันได้ท่อนั้น

ตำรวจเจ้าของพื้นที่ครับ

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 08:06:18 PM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง

แม่นค่ะ แต่กะม่วนคือเก่าล่ะค่ะ

จัดในเมือง ต้องทำใจค่ะ เพราะมันได้ท่อนั้น

ตำรวจเจ้าของพื้นที่ครับ
แม่นครับผม

69club

 • บุคคลทั่วไป
  « ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 02:35:41 PM »
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 02:35:41 PM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง

แม่นค่ะ แต่กะม่วนคือเก่าล่ะค่ะ

จัดในเมือง ต้องทำใจค่ะ เพราะมันได้ท่อนั้น

ตำรวจเจ้าของพื้นที่ครับ

เขาทำตามกฏ ค่ะ

ตำรวจเป็นของประชาชน

คำสั่งออกมาแค่ไหนก็คือแค่นั้น

สาวขี้ดื้อ ก็เป็นอีคนที่เคารพการตัดสินใจ

การทำงานของตำรวจค่ะ

เพิ่นเฮ้ดงาน ได้แค่นั้น กะต้องเข้าใจเพิ่น

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 07:42:04 PM »
บุรีรัมย์ มี งานแข่งเรือ อ.สตึก เด้อน้อง
แต่บ่ซอดแจ้ง

แม่นค่ะ แต่กะม่วนคือเก่าล่ะค่ะ

จัดในเมือง ต้องทำใจค่ะ เพราะมันได้ท่อนั้น

ตำรวจเจ้าของพื้นที่ครับ

เขาทำตามกฏ ค่ะ

ตำรวจเป็นของประชาชน

คำสั่งออกมาแค่ไหนก็คือแค่นั้น

สาวขี้ดื้อ ก็เป็นอีคนที่เคารพการตัดสินใจ

การทำงานของตำรวจค่ะ

เพิ่นเฮ้ดงาน ได้แค่นั้น กะต้องเข้าใจเพิ่น

แม่นครับผม

dlTIKlb

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 40
 • ยามได๋สิได้เป็นแฟนอ้ายน้ออออออ
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 03:01:51 PM »
 a0105 [size=10pt]สุรินทร์มาเรื่อยๆเด้อครับ[/size]  a0105

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2011, 04:14:15 PM »
อ.ชุมพล ท่าตูม รัตนบุรี พ้อกันเด้อครับผม

อ้ายทิดสันต์

 • ผู้ดูแลบอร์ดเสียงอิสาน
  « ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 08:31:32 PM »
 • *
 • กระทู้: 7,855
 • บ่าวมักม่วน คนหลังเลนส์
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 08:31:32 PM »
อัปเดทให้เพิ่มเติม หนึ่งคิวงาน ครับ

3 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดหอกลอง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

dlTIKlb

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 40
 • ยามได๋สิได้เป็นแฟนอ้ายน้ออออออ
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 08:27:53 AM »
เอาอีก เอาอีก เอาอีก

ปุ๊กกี้ ( จักรพงษ์ หัตถศิลป์ )

 • ผู้ดูแลบอร์ดมิตรใหม่ ไทยอีสาน
  « ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 11:11:02 AM »
 • *
 • กระทู้: 1,323
 • จักรพงษ์ หัตถศิลป์
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2011, 11:11:02 AM »
อัปเดทให้เพิ่มเติม หนึ่งคิวงาน ครับ

3 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดหอกลอง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร


เอ๋า  บุญเดือน  3  ตั่วนิ  ๆๆๆๆๆๆๆ  ตรงวันหยุดพอดี 
ไปนำแหน่คร่าๆๆๆๆ...

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2011, 10:09:10 AM »
บุรีรัมย์ครับผมมีบ่น้อครับผมรอครับรออิๆๆ...

อ้ายบักหมูหัน

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 543
 • สาวก ประถมบันเทิงศิลป์
  • MSN Messenger - manviolet_aum@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 07:26:18 PM »

พี่หนึ่งเพิ่นฝากมาครับ "รับสมัคร หางเครื่อง หญิงจำนวนมาก"

ใครสนใจติดต่อได้ครับ Tel : 081-050-4025

บ้านพัก : 114 หมู่ 2 บ้านโปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

อยากรู้ว่าติดงานแข่งเรือ อ.สตึกบ่ครับ
ขอบคุณหลายๆคับ

ถิ่นลำน้ำมูล

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 641
 • อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ถิ่นลำน้ำมูล
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 12:32:26 PM »
ดีใจจัง มา ชุมพลบุรี  ปีนี้สิไปเบิ่งให้ได้  ปูสาดหน้าฮ้านถ่าเพื่อนๆก่อน a0119

อ้ายบักหมูหัน

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 4
 • *****
 • กระทู้: 543
 • สาวก ประถมบันเทิงศิลป์
  • MSN Messenger - manviolet_aum@hotmail.com
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 10:04:39 AM »
ดีใจจัง มา ชุมพลบุรี  ปีนี้สิไปเบิ่งให้ได้  ปูสาดหน้าฮ้านถ่าเพื่อนๆก่อน a0119
วันที่ 2 ม.ค. 55 ปูสาดเผื่อแหน่เด้อคับ
เอาลำโพงข้างซ้ายมือ ของคนเบิ่ง 
ใกล้ๆกับลำโพงสิได้ลุกขึ่นเต้นง่ายๆ
ขอบคุณคับ

aooaee 2012

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำระดับ 9
 • *********
 • กระทู้: 5,905
 • aooaee 2012 Love Simon santoso Makkk....
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 06:29:42 PM »
พ้อกันครับชาว อ.ชุมพล

kimmi_123

 • แฟนลูกทุ่งหมอลำน้องใหม่
 • *
 • กระทู้: 3
Re: คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2011, 02:04:42 PM »
คิวงานคณะ หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ ฤดูกาลปี 2554-2555

บ้านพัก : 114 หมู่ 2 บ้านโปร่งแจ้ง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ติดต่องานแสดง : 081-050-4025 , 081-967-6089 , 080-199-9655
ฤดูกาลปี 2554-2555 ลำเรื่อง  ___________


12 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา ริมบึงแก่นคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองค้า ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
15 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เขวาน้อย ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
16 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
17 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานยกช่อฟ้าวัดศิริชัยฯ บ.ห้วยกองสี ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ไทรทอง ต. หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
22 ตุลาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

4 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
5 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นางแดด ต.วังชมพู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
6  พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกกลาง ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
10 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ ลอยกระทง ศาลเจาไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
12 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
21 พฤษจิกายน 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น

9 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองหลอด ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
10 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.เรณู จ.นครพนม
18 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว ตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
30 ธันวาคม 2554 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองแวง  ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

1 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนฝาย ต.หนองโดน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดประชาสังคม บ้านซาด ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
3 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ตลาด ต.กุดน้ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
5 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โคกม่วง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
12 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เลื่อม ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
27 มกราคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

6 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หนองสวรรค์ ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
13 กุมภาพันธ์ 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.หัวขัว  ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี


3 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดหอกลอง  อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
5 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ วัดพระเจ้าองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
6 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.นาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
10 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยบงเหนือ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
21 มีนาคม 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.พุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

10 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
11 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.บุ่งแก้ว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จอุดรธานี.
12 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.โนนตาด ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้าจ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.ละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
15 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.เสียว ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
17 เมษายน 2555 หนึ่ง รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ แสดงที่ บ.อุบมุง ต.อุบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


Update 22-Jul-2011