รับทำเว็บ สมุทรปราการ


คิวงานหมอลำซิ่งท็อปไลน์ บัวผัน ทังโส + สด นำชัย ฤดูกาล 2561-2562

  • 0 ตอบ
  • 1596 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เดือนตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561 แสดงที่ รร.บ้านคำนาแซง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (เปิดฤดูกาล)
17 ตุลาคม 2561 แสดงที่ งานไหลเรือไฟ อ.เมือง จ.นครพนม
22 ตุลาคม 2561 แสดงที่ ตลาดต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เดือนพฤศจิกายน 2561
3 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านหนองบัว ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
6 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ ศาลเจ้าสามตา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร
9 พฤศจิกายน 2561 แสดงที หน้าด่านไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
10-11 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ วัดพิพัฒน์พิทยาราม เมืองเหมียวลี่ จูหนาน ประเทศไต้หวัน
15 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ ตลาดเสริมสุข อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
16 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านโคกกลาง ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
17 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านหนองเขื่อน ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
18 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านสมุนไพรชัยมงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
21 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ วัดโพธิ์ทอง จอมทอง กรุงเทพฯ
22 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ งานลอยกระทง โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพฯ
25 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
29 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ ตรงข้ามชลประทาน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
30 พฤศจิกายน 2561 แสดงที งานกาชาด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เดือนธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
8 ธันวาคม 2561 แสดงที่ ประตู7 หลังเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (พร้อมทีมงาน ศรีจันทร์ วีสี)
13 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
14 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานกาชาด อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
15 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านป่าเลา ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
20 ธันวาคม 2561 แสดงที่ ลานตุ้มโฮม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
22 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานกาชาด อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
27 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานฤดูหนาวเเละสินค้าOTOP อ.เมือง จ.สุรินทร์
29 ธันวาคม 2561 แสดงที่ Fake club รัชดาซอย4 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
30 ธันวาคม 2561 แสดงที่ วัดวังมะนาว ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
31 ธันวาคม 2561 แสดงที่ วัดอุมังคละนาเรียง บ้านนาเรียง ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

เดือนมกราคม 2562
1 มกราคม 2562 แสดงที่ งานกาชาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2 มกราคม 2562 แสดงที่ วัดคลองส่งน้ำ(หลังตลาดเซฟวัน) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
8 มกราคม 2562  แสดงที่ วัดวังตะเคียนทอง บ้านวังปลากราย ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
9 มกราคม 2562 แสดงที่ วัดวังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (กลางวัน)
12 มกราคม 2562 แสดงที่ ตลาดสุขสวัสดิ์ บางบอน กรุงเทพฯ (พร้อมทีมงานศรีจันทร์ วีสี)

เดือนกุมภาพันธ์ 2562
2 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ งานกาชาด จ.มหาสารคาม
19 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี


เดือนมีนาคม 2562
2 มีนาคม 2562 แสดงที่ งานกาชาด จ.ยโสธร
9 มีนาคม 2562 แสดงที่ งานบวช บ้านลาดหวาย ต.บางเพียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
15 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดหนองยาว ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
23 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดใหม่บางปลากด ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
24 มีนาคม 2562 แสดงที บ้านหนองบัวโพง ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เดือนเมษายน 2562
12 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
13 เมษายน 2562 แสดงที่ วัดศรีหงษ์ทอง บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
15 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านสำโรงพลัน ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

เดือนพฤษภาคม 2562
12 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บุญบั้งไฟ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (กลางวัน)

 
  
Thailand travel guide