รับทำเว็บ สมุทรปราการ


คิวงาน หมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ ฤดูกาล 2561-2562

  • 0 ตอบ
  • 11260 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คิวงานหมอลำคณะ ระเบียบวาทะศิลป์
ฤดูกาล 2561-2562


ตุลาคม 2561
19 ตุลาคม 2561 แสดงที่ เปิดวง บ้านสาวัตถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 ตุลาคม 2561 แสดงที่ วัดบ้านขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
21 ตุลาคม 2561 แสดงที่
22 ตุลาคม 2561 แสดงที่
23 ตุลาคม 2561 แสดงที่
24 ตุลาคม 2561 แสดงที่
25 ตุลาคม 2561 แสดงที่
26 ตุลาคม 2561 แสดงที่
27 ตุลาคม 2561 แสดงที่ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
28 ตุลาคม 2561 แสดงที่ บ้านกุดลิง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธ์
29 ตุลาคม 2561 แสดงที่
30 ตุลาคม 2561 แสดงที่
31 ตุลาคม 2561 แสดงที่ กทม.

เดือน พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ กทม.
2 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ กทม.
3 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ กทม.
4 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ กทม.
5 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
6 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ งานงิ้ว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
7 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
8 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านหนองผักหลอด ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
9 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านวังไผ่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านหนองหญ้ารังกา ต.สระบัว อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อนเอ็ด
11 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านแสนสี ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
12 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
13 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
14 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
15 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
16 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
17 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านจิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
18 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านหนองแวง ต.ดอกกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
19 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ บ้านโนนม่วง ต.โนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
20 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่
21 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ มข. จ.ขอนแก่น
22 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ วัดนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
23 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ วัดพระธาตุโปร่งดินสอ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
24 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ งานลอยกระทง บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
26 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
27 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ อ.เมือง จ.ตาก
28 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
29 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
30 พฤศจิกายน 2561 แสดงที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เดือน ธันวาคม 2561
1 ธันวาคม 2561 แสดงที่  กทม.
2 ธันวาคม 2561 แสดงที่  กทม.
3 ธันวาคม 2561 แสดงที่  กทม.
4 ธันวาคม 2561 แสดงที่  กทม.
5 ธันวาคม 2561 แสดงที่  พัทยาสาย3 ชลบุรี
6 ธันวาคม 2561 แสดงที่ 
7 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8 ธันวาคม 2561 แสดงที่  บ้านอีหล่ำ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
9 ธันวาคม 2561 แสดงที่  งานงิ้วโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
10 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้วสมเด็จ จ.กาฬสินธ์
11 ธันวาคม 2561 แสดงที่
12 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานกาชาดอุดรธานี
13 ธันวาคม 2561 แสดงที่
14 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
15 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
16 ธันวาคม 2561 แสดงที่ กทม.
17 ธันวาคม 2561 แสดงที่
18 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
19 ธันวาคม 2561 แสดงที่
20 ธันวาคม 2561 แสดงที่
21 ธันวาคม 2561 แสดงที่ ร.ร.เพชรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
22 ธันวาคม 2561 แสดงที่ ชีวินอีซูซุ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
23 ธันวาคม 2561 แสดงที่
24 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านร่องบง ต.บ้านหวาย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
25 ธันวาคม 2561 แสดงที่
26 ธันวาคม 2561 แสดงที่
27 ธันวาคม 2561 แสดงที่ งานงิ้วหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
28 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านเซียม ต.โคกกุง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
29 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านไร่เหนือ ต.บัวพัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
30 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2561 แสดงที่ บ้านเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

เดือน มกราคม 2562
1 มกราคม 2562 แสดงที่  วัดระกาคุณาราม ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สุรินทร์
2 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองเต่า ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
3 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านจำเนียน ต.จำเนียน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
4 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
5 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านยานา ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
6 มกราคม 2562 แสดงที่ กาชาดร้อยเอ็ด
7 มกราคม 2562 แสดงที่
8 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
9 มกราคม 2562 แสดงที่
10 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านนาไร่เดียว ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
11 มกราคม 2562 แสดงที่
12 มกราคม 2562 แสดงที่
13 มกราคม 2562 แสดงที่
14 มกราคม 2562 แสดงที่
15 มกราคม 2562 แสดงที่
16 มกราคม 2562 แสดงที่
17 มกราคม 2562 แสดงที่ งานพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
18 มกราคม 2562 แสดงที่
19 มกราคม 2562 แสดงที่
20 มกราคม 2562 แสดงที่
21 มกราคม 2562 แสดงที่ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
22 มกราคม 2562 แสดงที่
23 มกราคม 2562 แสดงที่
24 มกราคม 2562 แสดงที่
25 มกราคม 2562 แสดงที่ วัดโกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
26 มกราคม 2562 แสดงที่ กทม.
27 มกราคม 2562 แสดงที่ กทม.
28 มกราคม 2562 แสดงที่
29 มกราคม 2562 แสดงที่ บ้านโคกจาน ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
30 มกราคม 2562 แสดงที่
31 มกราคม 2562 แสดงที่

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ อบต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
2 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่  บ้านโคกแพง ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
3 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่  บ้านร้านหญ้า ต.หนองโดน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
4 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่  บ้านเพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
5 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านเขวาน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
7 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านหนองแวง ต.แวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
8 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดในเรืองศรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
10 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านสำโรงโคก ต.กุดน้ำใส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
11 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านบึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
12 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
13 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านโนนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม
14 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านประดู่ ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
16 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
18 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดจอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
19 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
20 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านหนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
21 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดศรีษะแรด อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
22 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
23 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
24 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ วัดนาใหญ่ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
25 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
27 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ อ.วังสะพุง จ.เลย
28 กุมภาพันธ์ 2562 แสดงที่ บ้านสงเปลือย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

เดือน มีนาคม 2562
1  มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านหนองบัว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
2  มีนาคม 2562 แสดงที่  วัดหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3  มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านโสกคูณ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
4  มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านวังหว้า ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
5  มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
6  มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านพระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
7 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านสว่างศรีสุข ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
8 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
9 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านคอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
10 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดศรีนคราราม ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
11 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านดงหวาย ต.หานโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
12 มีนาคม 2562 แสดงที่
13 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
14 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านขมิ้น อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
15 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านคอกคี ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
16 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
17 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านโนนหอม ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
18 มีนาคม 2562 แสดงที่
19 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดพระเจ้าองค์ตื๊อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
20 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านพระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
21 มีนาคม 2562 แสดงที่ วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก จ.นครพนม
22 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านผักผ่อง ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
23 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านโพนข่า ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
24 มีนาคม 2562 แสดงที่
25 มีนาคม 2562 แสดงที่ บ้านดงมะไฟ ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
26 มีนาคม 2562 แสดงที่
27 มีนาคม 2562 แสดงที่
28 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.
29 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.
30 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.
31 มีนาคม 2562 แสดงที่ กทม.

เดือน เมษายน 2562
1 เมษายน 2562 แสดงที่
2 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านโสกหว้า ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3 เมษายน 2562 แสดงที่ งานเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
4 เมษายน 2562 แสดงที่
5 เมษายน 2562 แสดงที่
6 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
7 เมษายน 2562 แสดงที่
8 เมษายน 2562 แสดงที่
9 เมษายน 2562 แสดงที่
10 เมษายน 2562 แสดงที่
11 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านสร้างเสียน ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
12 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านหญ้าปล้อง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
14 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านกุดขนวน ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
15 เมษายน 2562 แสดงที่ หลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย
16 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
17 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
18 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านตาล ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
19 เมษายน 2562 แสดงที่ บ้านดงเย็น ดงมัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
20 เมษายน 2562 แสดงที่
21 เมษายน 2562 แสดงที่
22 เมษายน 2562 แสดงที่
23 เมษายน 2562 แสดงที่
24 เมษายน 2562 แสดงที่
25 เมษายน 2562 แสดงที่
26 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
27 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
28 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
29 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.
30 เมษายน 2562 แสดงที่ กทม.

เดือน พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ กทม.
8 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ งานเจ้าพ่อพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
11 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านกุดเซียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
13 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านท่าเปิด ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
25 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ บ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
29 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ กทม.
30 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ กทม.
31 พฤษภาคม 2562 แสดงที่ กทม.

เดือน มิถุนายน 2562
1 มิถุนายน 2562 แสดงที่ กทม.
2 มิถุนายน 2562 แสดงที่ กทม.
9 มิถุนายน 2562 แสดงที่ บ้านเกิ้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

 
...