คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2560-2561

  • 0 ตอบ
  • 2243 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

:m022: :m137: :m167::m049: :m131: :m058: :m046:คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2560-2561

บ้านพัก 126 หมู่14 ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทร  086-907-6275 , 081-769-9433 , 086-907-6275 , 087-213-6514
 ลำเพลินเรื่อง คิวงานจองข้ามปี 2560-2561
วันที่ 9 กันยายน 2560 เเสดงที่สนามกีฬากลางบ้านเเพงหมู่14  ตำบลแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
(เปิดวง)
วันที่ 12 กันยายน 2560 แสดงที่บ้านโนนเปลือย ต.ตลาดเเร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ขอบพระคุณ คุณอิศราพร ผู้ว่าจ้าง งานทำบุญอุทิศ
วันที่ 29 กันยายน 2560 รอสถานที่ เจ้าภาพจอง
วันที่ 30 กันยายน 2560 รอสถานที่ เจ้าภาพจอง

วันที่  1 ตุลาคม 2560 รอสถานที่ เจ้าภาพจอง
วันที่  2 ตุลาคม 2560 รอสถานที่ เจ้าภาพจอง
วันที่  6 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  7 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่  8 ตุลาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14 ตุลาคม 2560. เเสดงที่บ้านโพนทองน้อย ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เเสดงที่บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว  อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เเสดงที่บ้านม่วงนา ต.ม่วงนา  อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

วันที  3 พฤศจิกายน 2560 แสดงทีบ้านศาลเจ้าไก้ต่อ ต.ศาลไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ งานลอยกระทง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สถานที่รอคอนเฟริ์ม  ถ่ายละครดาวจรัสฟ้า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สถานที่รอคอนเฟริ์ม ถ่ายละครดาวจรัสฟ้า
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สถานที่รอคอนเฟริ์ม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 คิวสปอนเซอร์โปร สถานที่รอคอนเฟริ์ม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 2 ธันวาคม 2560  เเสดงที่งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนเเก่น ขอบพระคุณ คณะกรรมการงานงิ้ว เเละวิจิตร โปรโมชั่น
วันที่ 8 ธันวาคม 2560  แสดงที่งานงิ้วอำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
วันที่15 ธันวาคม 2560  ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 แสดงที่อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ ขอบพระคุณพี่สัมฤทธิ์ อุดรบูรณ์ เจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ต
วันที่ 29 ธันวาคม2560 เเสงดที่ บ้านโคกมั่งงอย ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จ. ชัยภูมิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เเสดงทีบ้านอีเม้งต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มกราคม 2561 เเสดงที่บ้านหนองคู ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
วันที่ 2 มกราคม 2561 เเสดงที่วัดป่านาคำ บ้านโคกกลางต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตร
วันที่ 3 มกราคม 2561 เเสดงที่ บ้านดอนตาล ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี
วันที่ 5 มกราคม 2561 เเสดงที่บ้านโพนเงิน-โพนบก-โพนบุญ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันที่ 10 มกราคม 2561 เเสดงที่ บ้านหว่าน ต.หว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย.
วันที่ 12 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 13 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 14 มกราคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 15 มกราคม 2561 สถานที่ กทม  ถ่ายละครดาวจรัสฟ้า
วันที่ 18  มกราคม2561 เเสดงที่บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 25 มกราคม 2561เเสดงที่วัดเกษตรผล บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โดยผู้ว่าจ้าง พระครูวาปีวชิรคุณ  พระกัณฑะโยธิน อานันโท
วันที่ 27 มกราคม 2561 เเสดงที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 28 มกราคม 2561 เเสดงบ้านเสมาใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
วันที่ 30 มกราคม 2561 เเสดงที่วัดมีชัยท่า. อ.เมือง จ.หนองคาย 2ปีซ้อน
วันที่ 31 มกราคม 2561 แสดงที่บ้านหนองกก ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2561 เเสดง บุญประจำปีบุญกู่บุญเล่าบ้านพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนเเก่น
วันที่ 3  กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่บ้านตะคุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่บ้านนาข่า ต. นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงที่บ้านค่ายเสรี ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม. ขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ทนงศักดิ์ เเละท่านผู้ช่วย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561แสดงที่ งานฉลองอุโบสถ์วัดบ้านสำโรงพัฒนา ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เเสดงที่บ้านหนองปรือ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยเเถลง จ.นครราชสีมา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่งานประจำปี เจ้าพ่อคลังเเสง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงที่วัดป่านาคำน้อย บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง  อ.นายูง จ.อุดรธานี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์2561 เเสดงที่งานนมัสการหลวงพ่อองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 3ปีซ้อน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เเสดงที่วัดโพนทอง บ้านหนองบัว ต หนองบัว อ. ภูเรือ จ.เลย  ขอบพระคุณ ท่านนายกภูวนัย วิจิตรปัญญา  ผู้ว่าจ้าง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 แสดงที่บ้านสะพานพุทธ ต.สะพานพุทธ อ.ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย 
วันที่ 3 มีนาคม 2561 เเสดงที่วัดหนองไผ่. บ้านหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชสีมา
วันที่ 4 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เเสดงที่วัดป่าทุ่งกุลา  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 11มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านทุ่งสนุ่น ต. ระหาน อ. บึงสามัคคี จ.กำเเพงเพชร
วันที่ 15 มีนาคม 2561เเสดงที่บ้านนาเรียง-นางาม ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 25 มีนาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 31มีนาคม  2561 เเสดงที่วัดหนองว่านเหลือง ต. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 เมษายน 2561 แสดงที่บ้านประดู่ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
วันที่ 9 เมษายน 2561 แสดงที่วัดจำปาทอง (หลวงพ่ออินแปลง)  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ขอบพระคุณ พระมหา ดร.ยศสรัลล์ สิริคุตโต
วันที่ 11 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองโน ต. วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
วันที่ 12 เมษายน 2561 แสดงที่บ้านหนองเซียงซุย ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น งานทำบุญอุทิศ
วันที่ 13 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านกุดเเห่ ต.กุดเเห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 
วันที่ 14 เมษายน 2561 แสดงที่วัดพระธาตุขามเเก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองแคน ต.หนองแคน. อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 16 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านหนองบัว ต.เจ้าท่า อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ
วันที่ 17 เมษายน 2561 เเสดงที่บ้านเปือย ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ขอบพระคุณพระครูปภัศร์คุณาธาร เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
วันที่ 27 เมษายน 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 28 เมษายน 2561ป๋าช่วยพาม่วน
วันที่ 29 เมษายน 2561ป๋าช่วยพาม่วน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เเสดงที่บ้านป่าด่วน ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

งานจองปี2562
วันที่ 14เมษายน 2562 เเสดงวัดโพธิ์ชัย  อ.เมือง จ.หนองคาย
ถูกใจแสดงความรู้สึกเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแชร์

 


  

(สนใจลงโฆษณาติดต่อ Line id : webservice หรือ Facebook : Weerapat Sumanart นะครับ)