รับทำเว็บ สมุทรปราการ


คิวงานหนูภาร วิเศษศิลป์ ฤดูกาล 59-60 อัพเดท 7 มีนาคม 2560

  • 0 ตอบ
  • 17716 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

12 ตุลาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ เปิดวงที่ บ้านหนองบัวน้อย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

20 พฤศจิกายน 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ เปิดวงรอบพิเศษที่ บ้านหนองบัวน้อย อ.เมือง จ.ขอนแก่น


1 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดจอมศรี บ.น้ำฆ้อง ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ซอดแจ้ง
2 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ สนามข้างโรงพัก อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
3 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ สนาม อบต.หลังเก่า อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร
4 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ สนามหลังโลตัส อ.พรเจริญ  จ.บึงกาฬ
6 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.สามพร้าว  อ.เมือง จ.อุดรธานี
7 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี
9 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ ตลาดปัฐวีกร กทม.
10 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ คลองตัน  กทม.
11 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ ตลาดกีบหมู รามอินทรา109 ก.ท.ม
30 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ตะเคียน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
31 ธันวาคม 2559 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.วังยาว อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

1 มกราคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.โคกสูง ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
3 มกราคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ดงกลาง อ.ลำปลายมาส จ.บุรีรัมย์
4 มกราคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.หัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
27 มกราคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานประจำปีและกาชาด จ.บุรีรัมย์

4 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.โนนสง่า จ.ชัยภูมิ
9 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
10 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
11 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.พระบาท ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเขียงใหม่ จ.หนองคาย
12 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านกกดู่ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
13 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านถ่อน ต.บ้านเลื่อม  อ.เมือง จ.อุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนบม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28 กุมภาพันธ์ 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนหวาย ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


 
1 มีนาคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่บ้านโนสวรรค์ ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน อุดรธานี
5 มีนาคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่บ้านเดื่อ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
11 มีนาคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านหัวช้าง ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
12 มีนาคม 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ งานเจ้าพ่อพญานรินทร์สงคราม บ.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


1 เมษายน 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ ศาลเจ้าพ่อ วังกูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
2 เมษายน 2560 หนูภารวิเศษศิลป์แสดงที่ บ.ไทยเจริญ ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
11 เมษายน 2560  หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดท่าวารี บ้านดอนเสาโฮง ต.พนมไพร อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.หนองกรุง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
13 เมษายน 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส จ.หนองคาย
14 เมษายน 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ.ทองหลาง ต.โคกสี อ.วาปี จ.สารคาม
15 เมษายน 2560 หนูภารวิเศษศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


 
...