รับทำเว็บ สมุทรปราการ


คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556 อัฟเดท 12 ก.พ.56

  • 118 ตอบ
  • 88765 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

คิวงานลูกทุ่งหมอลำ คณะ คำผุนร่วมมิตร  ฤดูกาลปี 2555-2556
คิวงาน  2555......2556


เดือน   ตุลาคม    2555.....
วันที่   30  ตุลาคม     2555    งานออกพรรษา บ้านหนองดินดำ ต.บ้านแก้ง อ.ภุเขียว จ.ชัยภูมิ

เดือน  พฤศจิกายน  2555......
วันที่    3   พฤศจิกายน   2555      บ้านกระนวน ต.กระนวน อ.ซำสูง จ. ขอนแก่น
วันที่    9   พฤศจิกายน   2555      งานงิ้วท่าพระ  อ.เมือง   จ. ขอนแก่น
วันที่  10   พฤศจิกายน  2555      กฐิน บ้านโสกขาแห้ง  ต. ซำสูง อ. ซำสูง  จ. ขอนแก่น
วันที่   11  พฤศจิกายน   2555       วัดบ้านหนองวัวซอ  อ. หนองวัวซอ   จ.  อุดรธานี
วันที่  12   พฤศจิกายน  2555      งานงิ้วอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
วันที่  14  พฤศจิกายน   2555      งานงิ้ว  เขาสวนกวาง  อ. เขาสวนกวาง  จ. ขอนแก่น
วันที่  17 พฤศจิกายน    2555     กฐิน บ้านหลักศิลา ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ. ชัยภูมิ
วันที่   20  พฤศจิกายน    2555    งานงิ้ว  อ.หนองเรือ  จ. ขอนแก่น 
วันที่   22   พฤศจิกายน  2555      กฐินบ้าน สร้างแป้น  อ. กุดจับ  จ. อุดรธานี
วันที่   24  พฤศจิกายน   2555    กฐิน   บ้านหนองสาหร่าย  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
วันที่   25  พฤศจิกายน    2555    งานงิ้ว  อ. มัญจาคีรี  จ. ขอนแก่น   
วันที่  27    พฤศจิกายน  2555      งานลอยกระทง  อ. ศรีเทพ  จ. เพชรบูรณ์
วันที่  28    พฤศจิกายน   2555     งานลอยกระทง วัดท่ามะนาว  อ. ชัยบาดาล  จ. ลพบุรี

เดือน    ธันวาคม    2555
วันที่   3     ธันวาคม       2555      งานงิ้ว  อ.พล  จ. ขอนแก่น
วันที่   5    ธันวาคม         2555      งานวันพ่อแห่งชาติ ที่ว่าการอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู
วันที่  9     ธันวาคม         2555      บ้านหนองมะ---ด  ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
วันที่  21    ธันวาคม        2555    งานงิ้ว  อ. บ้านใหม่ไชยพจน์  จ. บุรีรัมย์ 
วันที่  22    ธันวาคม        2555    งานงิ้ว อ. บ้านใหม่ไชยพจน์  จ. บุรีรัมย์ 
วันที่  23    ธันวาคม        2555    ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่   28   ธันวาคม       2555     บ้านโนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น(ตลาดคลองถม)
วันที่   29   ธันวาคม       2555     บ้านหนองงูเหลือม  ต. บ้านเพชร  อ. ภูเขียว  จ. ชัยภูมิ
วันที่   30  ธันวาคม        2555    บ้านหนองแวง  ต. หนองแวง  อ. พระยืน  จ. ขอนแก่น
วันที่   31 ธันวาคม        2555     งานปีใหม่  ศาลเจ้าพ่อศรีธน  อ. สีดา จ. นครราชสีมา

เดือน    มกราคม   2556

วันที่   2   มกราคม    2556      บ้านนายม  อำเภอสนม   จังหวัดสุรินทร์
วันที่  5    มกราคม     2556     บ้านทุ่งจังหัน  ต. ทุ่งจังหัน  อ. โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์
วันที่   6   มกราคม     2556     ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
วันที่  10  มกราคม     2556      งานไหม อ. ชนบท  จ. ขอนแก่น
วันที่  12  มกราคม     2556     บ้านหมาก อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่  18  มกราคม     2556     วัดกลาง ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วันที่  26  มกราคม     2556      งานสมเด็จพระนเรศวร อ. วิเชียรบุรี  จ. เพชรบูรณ์

เดือน  กุมภาพันธ์     2556

วันที่   2  กุมภาพันธ์     2556    บ้านตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่   7  กุมภาพันธ์     2556    บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
วันที่   9  กุมภาพันธ์     2556    วัดพืชนิมิตร (นวนคร) คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(งานหลวงปู่ศรีเทพอุดร)
วันที่  10  กุมภาพันธ์    2556  วัดคลอง 1 งานปิดทองฝังลูกนิมิต  (ซอย รพ ศรีทันยา)  ต.ประชาธิปัต  อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี
วันที่  12 กุมภาพันธ์     2556     บ้านดงหนองโพธิ์ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่  13 กุมภาพันธ์     2556    บ้านหนองแวง ต.เมืองพล  อ.พล  จ. ขอนแก่น
วันที่  14 กุมภาพันธ์     2556    บ้านท่าตูม ต.หมูมน  อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่  15  กุมภาพันธ์    2556    วัดบ้านหนองฉิม  ต. หนองฉิม  อ. จัตุรัส  จ. ชัยภูมิ
วันที่  17   กุมภาพันธ์     2556    วัดบ้านหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วันที่   19  กุมภาพันธ์     2556    บ้านหนองหัวคู ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
วันที่   20  กุมภาพันธ์     2556    บ้านหยวกน้อย ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วันที่   21   กุมภาพันธ์    2556    บ้านนาดี ต.นาดี อ.หนองแแสง จ.อุดรธานี
วันที่   22   กุมภาพันธ์    2556    วัดใหม่สงเปือย บ้านสงเปือย ต.เสอเพอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่  23   กุมภาพันธ์     2556     วัดศรีบุญเรือง บ้าน ชาด  อ. พล  จ. ขอนแก่น
วันที่  24  กุมภาพันธ์    2556     วัดปทุมชาติ  บ้านหนองบัวใหญ่   อ.  จัตุรัส   จ. ชัยภูมิ
วันที่  25  กุมภาพันธ์    2556    เทศบาลป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร
วันที่  26  กุมภาพันธ์    2556    วัดบ้านค้อ ต. บ้านค้อ  อ. บ้านผือ  จ. อุดรธานี
วันที่  27  กุมภาพันธ์    2556  บ้านก้อง อ.ยายูง จ.อุดรธานี

เดือน   มีนาคม   2556 
วันที่  1   มีนาคม   2556   งานพระเจ้าใหญ่วัดหงส์  บ้านศรีษะแรด  อ. พุทไธสง  จ. บุรีรัมย์
วันที่  2  มีนาคม    2556   พระธาตนาดูน  อ. นาดูน  จ. มหาสารคาม
วันที่  3  มีนาคม    2556  บ้านตำแย ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีษะเกษ
วันที่  9    มีนาคม   2556  วัดด่านช้าง  ต. ด่านช้าง  อ. บรรพตภิสัย  จ. นครสวรรค์
วันที่   11  มีนาคม   2556  โพนสวรรค์ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
วันที่   12  มีนาคม   2556   บ้านดงเว้น-บ้านใหม่ดวงเจริญ ต.โพนสว่าง  อ.เมือง จ.หนองคาย
วันที่   14  มีนาคม   2556   บ้านปางไม้ ต.บ้านลาด  อ.เสิงสาง จ. นครราชสีมา
วันที่  16   มีนาคม   2556   บ้านศรีสวัสดิ์  ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี
วันที่  17   มีนาคม   2556   บ้านสระไข่น้ำ ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
วันที่  18   มีนาคม   2556  วัดบ้านเลื่อม อ.บ้านเลื่อม จ.นครราชสีมา
วันที่  19   มีนาคม   2556  วัดใหม่นาแค  ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี(งานหลวงปู่ศรีเทพอุดร)
วันที่  20   มีนาคม   2556  บ้านโสกคูณ ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันที่  21  มีนาคม    2556  บ้านโนนสำราญ อ.เมือง จ. ชัยภูมิ
วันที่  22  มีนาคม    2556  บ้านคำเจริญ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
วันที่  23  มีนาคม    2556  วัดศาลาลอย  อ. บ้านเขว้า  จ. ชัยภูมิ
วันที่  24  มีนาคม     2556   งานศรีชมพูองค์ตื้อ ต. น้ำโมง  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย
วันที่   25  มีนาคม   2556   วัดถ้ำศรี บ้านโนนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
วันที่   26  มีนาคม   2556   บ้านโนนสำราญ ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
วันที่   27  มีนาคม   2556  บ้านนาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
วันที่   28  มีนาคม   2556  บ้านห้วยลึก ต.ชมพูพร อ.ศรีวิลัย จ.บึงกาฬ
วันที่   29  มีนาคม   2556  บ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
วันที่   30  มีนาคม   2556   บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่   31  มีนาคม   2556   บ้านห้วยบงใต้ ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เดือน   เมษายน   2556
วันที่   3   เมษายน    2556    งานเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์
วันที่   5   เมษายน    2556    บ้านคึมมอุ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
วันที่   6   เมษายน    2556    บ้านโนนหอม ต.อ้อคอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วันที่   7   เมษายน    2556     บ้านสร้างหลวง ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
วันที่   9    เมษายน   2556  วัดศรีสองคร บ.วังร่อง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
วันที่  10   เมษายน    2556   บ้านรัตนะ   ต.โนนทอง อ. แวงใหญ่  จ. ขอนแก่น
วันที่  11   เมษายน    2556   งานเทศกาลดอกคูณเสียงแคน จ.ขอแก่น
วันที่  12   เมษายน    2556   บ้านตะกุดไผ่  ต.พุเตย  อ. วิเชียรบุรี  จ. เพชรบูรณ์
วันที่  13   เมษายน    2556   บ้านเสมา  ต. กุดน้ำใส  อ. จัตุรัส  จ. ชัยภูมิ
วันที่  14   เมษายน    2556   บ้าน บัวพักเกวียน  ต. กวางโจน  อ. ภูเขียว  จ. ชัยภูมิ
วันที่  15   เมษายน    2556   บ้านหาด ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
วันที่  16   เมษายน    2556   วัดป่าจตุคามบำรุง  อ .บ้านฝาง  จ. ขอนแก่น
วันที่  17   เมษายน    2556   วัดสิทธิการาม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
วันที่  20   เมษายน    2556   วัดมะเกลือเก่า ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่  28   เมษายน    2556   บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เดือน  พฤษภาคม   2556
วันที่   2  พฤษภาคม   2556 บ้านกอกแก้ว ต.เด่นสุราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
วันที่  4  พฤษภาคม   2556   บ้านเม็ง  ต. บ้านเม็ง  อ. หนองเรือ  จ. ขอนแก่น
วันที่  5  พฤษภาคม   2556   บ้านโนนทอง ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
วันที่ 11 พฤษภาคม   2556   บ้านถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 14 พฤษภาคม   2556   บ้านเหล่าเหนือ ต.โพธิ์แก่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
วันที่ 16 พฤษภาคม   2556   บ้านาค้อ ต.ปากชม จ.เมืองเลย
วันที่ 18 พฤษภาคม   2556   บ้านทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
วันที่ 19 พฤษภาคม   2556   บ้านท่านางแนว  ต.ท่านางแนว  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่ 21 พฤษภาคม   2556   งานเจ้าพ่อพระยาแล (หนองปลาเฒ่า)ชัยภูมิ
วันที่ 26 พฤษภาคม   2556   บ้านผักบุ้ง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 
วันที่  8  มิถุนายน    2556 บ้านมอญ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ (ปิดวง)


รวม  98     ณ  5 เม.ย.56   
อัฟเดทคิวงาน โดย  เตเต้

หากมีคิวงานเพิ่มเติมจะ อัพ ให้นะครับ

 :m182: :m024: :m013: :m172: :m077: :m049: :m036: :m093: :m193:

ขอขอบคุณ คุณ  เตเต้  อย่างแรงที่ลงมาให้เบิ่ง 
กะสิจัดคิวงานถูก   คิวเดินทาง อิอิอิ   ปากช่อง   มีทั้งสองเดือนใกล้กรุงเทพนิดเดียว  ดีแท้  เก็บผ้าใส่กระเป๋าก่อนเด้อ พย.  ธค.  อิอิอ   เลิศ

               

โอยยยยยยยยยยยยยยยยยย คือนานฮอดเดือน พฤศจิกายน แท้เด๊

ที่ศรีเทพ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ใกล้ดีนะครับ

คิวงานเพิ่มเติมคับ
วันที่   9  กุมภาพันธ์  2556  วัดพืชนิมิตร (นวนคร) คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(งานหลวงปู่ศรีเทพอุดร)
วันที่  19   มีนาคม   2556  วัดใหม่นาแค  ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี(งานหลวงปู่ศรีเทพอุดร)

โอยยยยยยยยยยยยยยยย เริ่ศ  มาลำคลองหวง ว่าซั่น วันเสาร์พร้อม  ซอดแจ้งบ่อหน่อ

ป้าดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
วันที่9 กพ 56  รังสิต  แหม่วัดพืชนิมิตร(นวนคร) ระเบิด  แน่  จะเป็นวันที่กระเทย  กทม มารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย  และเป็นงานวัดที่กระเทยเยอะที่สุดในประเทศไทย  แน่นอน  ฟันธง
   เพราะตอนนี้ ข่อยอยู่คลองหลวง มาสิบปีแล้ว  อิอิ  เด้า ๆๆๆๆ

 


คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556 น่าสนมากมายครับ
มีแต่อยู่ใกล้ๆ ภาคกลาง คิวงานปีนี้ คำผุนสุดยอดมากเลยครับ


24 พฤศจิกายน 2555 งานกฐิน บ้านหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
28 พฤศจิกายน 2555 งานลอยกระทง วัดท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
9 ธันวาคม 2555 บ้านหนองมะ---ด  ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
9 กุมภาพันธ์ 2556 วัดพืชนิมิตร นวนครคลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


 :m022:    :m022:    :m022:     :m022:     :m022:     :m022:     :m022:

โอยยยยยยยยย เข้าพรรษาแล้ว นับมื่อรอแล้วเด้อ คำผุนร่วมมิตร

ผลงานสุดยอดมาก ขอหั้ยงานหลายๆ เด้อ

ผลงานเยื่ยมยอดคับบ

ผลงานดีเยี่ยม เริส มาก ครับ คำผุนร่วมมิตร คุณสูดยอดดด

ผลงานดีเยี่ยม เริส มาก ครับ คำผุนร่วมมิตร คุณสูดยอดดด
รับรองครับ ผลงานการันตี คุ้มค่าราคาจ้าง

ฤดูกาลหน้า  คำผุนมาเล่นเพชรบูรณ์หลายงานเหมือนกัน ได้ม่วน ได้มัน อีกแล้ว

ปูสาดไว้ถ้าแน่เด้อ จาก อ.หนองไผ่ กะสิไปม่วนนำ

ปูสาดไว้ถ้าแน่เด้อ จาก อ.หนองไผ่ กะสิไปม่วนนำ
ซิโทรบอกหมอลำปูสาดถ้าดอก

เพิ่มเติมครับ
วันที่   11 กุมภาพันธ์     2556  วัดโนนกุ่ม หรือ วัดหลวงพ่อโต(วัดสรพงษ์) อ.เภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
วันที่   15 เมษายน       2556   บ้านหาด ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เย๊  โอยยย ไหลมาเทมาเด้องานเอ๋ยยยยยยยยยยยยยย ผลงานการันตี 

วันที่  10  กุมภาพันธ์    2556  วัดคลอง 1 งานปิดทองฝังลูกนิมิต  ติดเซียรังสิต  ต.ประชาธิปัต  อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ

มาเอาบุญนำกันครับ วันที่ 22 พฤศจิกายน  2555 กฐิน วัดสระบัว บ้านสร้างแป้น ต.เชียงเพ็งอ. กุดจับ  จ. อุดรธานี

 :m118:เ อ้มาเริดแท้อยู่วัดพืชนิมตร 9-10 ก.พ 56 เอ้าม่วนแล้วบาดเนี่ยจ๊วดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :m024: 

วันที่  10  กุมภาพันธ์    2556  วัดคลอง 1 งานปิดทองฝังลูกนิมิต  ติดเซียรังสิต  ต.ประชาธิปัต  อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
คือ สิมาเลิศแท้  จะเลิศไปถึงไหน หน้อนี้  คำผุนจ้า   แต่ งง กับสถานที่  วันที่ 10 เพราะเราอยู่รังสิต  ถ้าประชาธิปัตย์ ธัญญะ  มันต้องข้างฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิตนะ เพราะเซียร์ ต.คูคต ลำลูกกา 
     ลองแถลงไข เบิ่งดูอิหล่า   วัดคลองหนึ่ง 
แต่ถ้าใกล้ถึงวันคง  ต้องทราบ สถานที่แน่ชัด 
ขอบใจสำหรับคิวงาน  เด้อ พ้อกันเด้อ  กระเทย กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสิน

วันที่  10  กุมภาพันธ์    2556  วัดคลอง 1 งานปิดทองฝังลูกนิมิต  ติดเซียรังสิต  ต.ประชาธิปัต  อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
คือ สิมาเลิศแท้  จะเลิศไปถึงไหน หน้อนี้  คำผุนจ้า   แต่ งง กับสถานที่  วันที่ 10 เพราะเราอยู่รังสิต  ถ้าประชาธิปัตย์ ธัญญะ  มันต้องข้างฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิตนะ เพราะเซียร์ ต.คูคต ลำลูกกา 
     ลองแถลงไข เบิ่งดูอิหล่า   ชื่อวัดคลองหนึ่ง  เลยรึ  ไม่มีชื่อเต็มกว่านี้หรือ
แต่ถ้าใกล้ถึงวันคง  ต้องทราบ สถานที่แน่ชัด 
ขอบใจสำหรับคิวงาน  เด้อ พ้อกันเด้อ  กระเทย กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสิน

ก่อนถึงเซียนะครับ
ซอยเดียวกะโรงพยาบาลศรีทันยาครับ  หากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยครับ

 :m075: :m024: :m172: :m077: :m049:
ก่อนถึงเซียร์ มี โรงพยาบาลธัญญะรักษ์ โรงพยาบาลบำบัดยาเสพติด และโรงพยาบาล แพทย์รังสิตโรพยาบาลเอกชน น่าจะอยู่ข้างโรงพยาบาลธัญญะรักษ์  รพ.สีทันยา ไม่มีนะ ในปทุมนี้  แต่เตเต้ หวังดีบ่ว่าหยัง เพราะเตเต้คนงามทำไรไม่ผิด ขอให้เตเต้  สวย สาว ใส เหมือนเดิม  ขอบคุณเด้อ
   

:m075: :m024: :m172: :m077: :m049:
ก่อนถึงเซียร์ มี โรงพยาบาลธัญญะรักษ์ โรงพยาบาลบำบัดยาเสพติด และโรงพยาบาล แพทย์รังสิตโรพยาบาลเอกชน น่าจะอยู่ข้างโรงพยาบาลธัญญะรักษ์  รพ.สีทันยา ไม่มีนะ ในปทุมนี้  แต่เตเต้ หวังดีบ่ว่าหยัง เพราะเตเต้คนงามทำไรไม่ผิด ขอให้เตเต้  สวย สาว ใส เหมือนเดิม  ขอบคุณเด้อ
   
ขอบคุณครับ ที่ บอกสถานที่ ผมก้ได้ข้อมูลมาแบบนี้ เลยโพสไป
ส่วนที่บอกว่าขอให้สวยนะ ผมไม่รับนะครับ เพราะผม บ่อยากสวย เด้อ  (ผู้ชายละดีแล้ว) หล่อดีกว่า

 :m061: :m077: :m024:
หล่อกะหล่อ  อิอิ บ่ว่ากันอิอิอ

วันที่ 1 ม.ค. 56  บ้านนายม  ตำบลแคน  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ครับ

วันที่   9  กุมภาพันธ์     2556    วัดพืชนิมิตร (นวนคร) คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี(งานหลวงปู่ศรีเทพอุดร)
 :m137: :m137: :m137:

สุดยอดเลยครับ ผลงานดี เป็นที่ยอมรับ 

วันที่  17 กุมภาพันธ์     2556    วัดบ้านหนองจอก ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

งานมาอีกแล้ว สุดยอดเลยครับคำผุน

เพิ่มเติมงานครับ

วันที่   3   เมษายน    2556    งานเจ้าพ่อวังกรูด อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์

เริสๆๆๆๆ คำผุน  ไหลมาเทมาเด้องานนนนนนนนนน

ยังมีคิวงานอีกนะครับ รอทำสัญญาแล้วจะ อัพ เพิ่มเติมครับ
ขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของ มิติใหม่ของวงการลูกทุ่งหมอลำ คำผุนร่วมมิตร
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอีสาน มากว่าสามสิบปีแล้ว
ขอฝากผลงานกับแฟนๆๆหมอลำ ไว้จักคณะ
รับรองปีนี้ยิ่งใหญ่ กว่าทุกปีครับ 
 

คำผุนร่วมมิตร อยู่ในใจผมอยุ่แล้ว ฝากความคิดถึง คุณพ่อ คุณแม่ และทุกๆคนในวงเด้อ อยากให้ออกพรรษาไวๆเด๊

มาอีกแล้วครับเพิ่มเติมงานครับเพิ่งทำสัญญาวันนี้เลยครับ

วันที่   22   กุมภาพันธ์    2556    วัดใหม่สงเปือย บ้านสงเปือย ต.เสอเพอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

มาอีกแล้วครับเพิ่มเติมงานครับ
วันที่  12   พฤศจิกายน  2555      งานงิ้วอำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
อัพเดท ล่าสุด 48 งาน  ณ 12 ก.ย.55

วันที่   24  พฤศจิกายน   2555    กฐิน   บ้านหนองสาหร่าย  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา....ไปๆๆๆๆแน่นอนคราฟ

โอยยยยยยยยยยยยย เป็นตะม่วนเนาะ ลำเรื่องใหม่พร้อม ว่าซั่น กิ่งฟ้ากาหลงคอน

อัพเดทงานเพิ่มครับ
วันที่   7  กุมภาพันธ์     2556    บ้านถาวร ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

อัพเดทงานเพิ่มครับ

วันที่  5 ธันวาคม  2555      งานวันพ่อแห่งชาติ ที่ว่าการอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู

เปิดวงมื่อได๋น๊อ เตเต้ ตามคิวเลยบ้อ

ไหลมาเทมาเด้อ งานของคำผุน นี่แหละคือสิ่งที่แสดงว่าผลงานที่ผ่านมา คำผุนสุดยอดดดดดดดดดดดดด

Re: คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กันยายน 28, 2012, 04:10:56 PM »
เปิดวงมื่อได๋น๊อ เตเต้ ตามคิวเลยบ้อ
ออกพรรษา เลยครับ

คิวงานเพิ่ม
วันที่  23    ธันวาคม        2555    ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น

Re: คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กันยายน 29, 2012, 07:29:46 PM »
วันที่  10  กุมภาพันธ์    2556  วัดคลอง 1 งานปิดทองฝังลูกนิมิต  ติดเซียรังสิต  ต.ประชาธิปัต  อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
คือ สิมาเลิศแท้  จะเลิศไปถึงไหน หน้อนี้  คำผุนจ้า   แต่ งง กับสถานที่  วันที่ 10 เพราะเราอยู่รังสิต  ถ้าประชาธิปัตย์ ธัญญะ  มันต้องข้างฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิตนะ เพราะเซียร์ ต.คูคต ลำลูกกา 
     ลองแถลงไข เบิ่งดูอิหล่า   ชื่อวัดคลองหนึ่ง  เลยรึ  ไม่มีชื่อเต็มกว่านี้หรือ
แต่ถ้าใกล้ถึงวันคง  ต้องทราบ สถานที่แน่ชัด 
ขอบใจสำหรับคิวงาน  เด้อ พ้อกันเด้อ  กระเทย กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสิน

ก่อนถึงเซียนะครับ
ซอยเดียวกะโรงพยาบาลศรีทันยาครับ  หากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยครับ
วัดคลองหนึ่ง ซอยข้างร.พธัญญารักษ์บำบัดยาเสพติดอันนี้เจ้าถิ่นเจ้ากำเนิดตรงไปนิดหนึ่งบ่อเลี้ยวกะตำพะนะชัดเจนไป่

Re: คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 12:15:51 PM »
วันที่  10  กุมภาพันธ์    2556  วัดคลอง 1 งานปิดทองฝังลูกนิมิต  ติดเซียรังสิต  ต.ประชาธิปัต  อ.ธัญญะ จ.ปทุมธานี
หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ
คือ สิมาเลิศแท้  จะเลิศไปถึงไหน หน้อนี้  คำผุนจ้า   แต่ งง กับสถานที่  วันที่ 10 เพราะเราอยู่รังสิต  ถ้าประชาธิปัตย์ ธัญญะ  มันต้องข้างฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิตนะ เพราะเซียร์ ต.คูคต ลำลูกกา 
     ลองแถลงไข เบิ่งดูอิหล่า   ชื่อวัดคลองหนึ่ง  เลยรึ  ไม่มีชื่อเต็มกว่านี้หรือ
แต่ถ้าใกล้ถึงวันคง  ต้องทราบ สถานที่แน่ชัด 
ขอบใจสำหรับคิวงาน  เด้อ พ้อกันเด้อ  กระเทย กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสิน

ก่อนถึงเซียนะครับ
ซอยเดียวกะโรงพยาบาลศรีทันยาครับ  หากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยครับ
วัดคลองหนึ่ง ซอยข้างร.พธัญญารักษ์บำบัดยาเสพติดอันนี้เจ้าถิ่นเจ้ากำเนิดตรงไปนิดหนึ่งบ่อเลี้ยวกะตำพะนะชัดเจนไป่

ขอบคุณครับข้อมูล  สุดยอดครับ

Re: คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 12:23:18 PM »
วันที่    3   พฤศจิกายน   2555      บ้านกระนวน ต.กระนวน อ.ซำสูง จ. ขอนแก่น

Re: คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 11:53:29 PM »
 :m016: :m108: :m204: :m075:
เลิศ  น่ารัก

Re: คิวงานคณะ คำผุนร่วมมิตร ฤดูกาลปี 2555-2556
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 09:14:03 PM »
สิเปิดวงมื้อใดครับ

 
...